baner_KLOSOWSKI_TOP.jpg
W Stalowej Woli

Blisko 3 tys. osób korzysta z pomocy społecznej

Blisko 3 tys. osób korzysta z pomocy społecznej

Długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność – to najczęstsze powody przyznawania pomocy mieszkańcom w ubiegłym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W ubiegłym roku z pomocy tej placówki skorzystało blisko 3 tys. osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej na 2017 rok w gminie.

- Komisja rodziny, opieki społecznej i zdrowia pochyliła się nad problemem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Zauważyliśmy, że malejąca liczba klientów ośrodka pomocy społecznej wynika ze zmniejszającej się liczby mieszkańców, zachodzących zmian demograficznych, wprowadzonego rządowego programu 500 plus, a także z poprawy sytuacji na stalowowolskim rynku pracy – mówiła podczas sesji rady miasta radna Maria Chojnacka, przewodnicząca tej komisji.
Zaznaczała, że cały budżet polityki społecznej to 82 mln zł, z czego 22 mln zł jest przeznaczone na pomoc społeczna, a dla rodziny 55 mln zł. Radna zauważała, że rosną wydatki na usługi opiekuńcze, w tym kwota wypłacanych świadczeń, a także wydatki na interwencję kryzysową. Ponadto rosną kwoty związane z odpłatnością dla osób przebywających w domu pomocy społecznej, a także wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto na uwagę zasługują zmniejszające się wydatki na świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej i ochronę macierzyństwa . W tym chodzi o rodziny wielodzietne. To w związku z wprowadzeniem programu 500 plus. Niektóre rodziny nie życzą sobie takiej ingerencji w ich sprawy wychowawcze.

W ubiegł roku z pomocy MOPS-u skorzystało 1 609 rodzin, w których było 2 882 osoby. Z czego bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego dotknęła 209 rodzin (569 osób w rodzinach). Ponadto 293 rodziny zostały objęte monitoringiem i pogłębioną pracą socjalną.

Powody przyznania pomocy przez MOPS w ubiegłym roku:
ubóstwo – 55 proc., bezrobocie – 36 proc., niepełnosprawność – 60 proc., długotrwała lub ciężka choroba – 76 proc., bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gosp. domowego – 16 proc., alkoholizm – 24 proc., potrzeba ochrony macierzyństwa – 5 proc., przemoc w rodzinie – 3 proc.

Jak czytamy w dokumencie oceny zasobów pomocy społecznej, MOPS zwraca uwagę na to, że są grupy klientów, wobec których w najbliższych latach należy ukierunkowywać działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania i zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu.
To osoby starsze, u których z wiekiem obniża się sprawność fizyczna i intelektualna, a to powoduje ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu i zapotrzebowanie na usługi w zakresie opieki i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Jednym z podstawowych celów MOPS-u jest to, by osoby starsze jak najdłużej
były w swoim środowisku zamieszkania i by miały zapewnioną odpowiednią opiekę.
W placówce od kilku lat funkcjonuje zespół do spraw pomocy osobom starszym. Podejmuje on działania zmierzające do poprawy funkcjonowania seniorów i rodzin w ich środowisku.

W ubiegłym roku wsparciem MOPS-u było objętych 687 osób starszych z czego: 675 osób zostało objęte świadczeniami pomocy społecznej, a 12 osób wyłącznie świadczeniem w formie pracy socjalnej. Ponadto pracownicy socjalni podejmowali jednorazowe działania interwencyjne w 51 środowiskach w związku ze zgłoszonymi potrzebami.

Kolejna grupa, która wymaga szczególnego wsparcia, to bezrobotni. Mimo, że na terenie miasta bezrobocie maleje, to nadal istnieje konieczność udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym, szczególnie tym pozostającym długo bez pracy. Bezrobotni klienci placówki, to przede wszystkim
osoby długotrwale bezrobotne z różnymi deficytami, które same same nie potrafią efektywnie szukać pracy. Dla tej grupy szereg różnych działań prowadzi Klub Integracji Społecznej.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

NZC interuytghg

Noc z Coolturką

stw24.pl15 października 2018
policja11

Kierowca samochodu usnął w zatoce autobusowej. Był pijany

stw24.pl15 października 2018
Policja2

Kradł rowery – zatrzymał go policjant po służbie

stw24.pl11 października 2018
42183015_2212347292335028_555046895769092096_n

Ryszard Kapała – będę rozwiązywał konkretne problemy

stw24.pl10 października 2018
DSC_0266 (Kopiowanie)

Uczennica III LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku nagrodzona dwoma złotymi medalami w Chinach

stw24.pl10 października 2018
IMG_4708 (Kopiowanie)

Wjechała w sygnalizator świetlny

stw24.pl10 października 2018
skrzyzowanieken

Odwodnienie zalewanego skrzyżowania

stw24.pl9 października 2018
303-172406

Ukrył się pod workami z ubraniami. Był poszukiwany

stw24.pl9 października 2018
IMG_20181004_121232_HDR

MBP nagrodzona za Tydzień Bibliotek

stw24.pl9 października 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl