W Stalowej Woli

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Blisko 5 tys. zł kosztuje miesięcznie utrzymania jednego dziecka w Ochronce im. św. Brata Alberta,  a o około 1 tys. zł więcej w Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Na na terenie powiatu stalowowolskiego są trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których mogą przebywać podopieczni z terenu powiatu stalowowolskiego, jak również i innych powiatów. Wszystkie mieszczą się w Stalowej Woli.
To Dom Dziecka pn. „Ochronka”, przy ul. Wałowej, który prowadzi Stowarzyszenie Św. Brata Alberta. Jest tam 30 miejsc dla wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w 2017 r. wynosi 4 913 zł.

Kolejna placówka to Dom Dziecka przy ul. Podleśnej, który prowadzi Powiat Stalowowolski. Tu jest miejsce dla 30 wychowanków,  miesięczny koszt utrzymania na rok 2017 wynosi 5 992 zł.

Jest jeszcze interwencyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza  dla dzieci i młodzieży przy ul. Ofiar Katynia, którą prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Przeznaczona jest  dla 8 wychowanków. Tu miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 322 zł.

Placówki te finansuje Powiat Stalowowolski, który na te zadania zabezpiecza w budżecie środki z dochodów własnych. Jedna, czyli Dom Dziecka jest publiczna i prowadzona przez powiat, zaś dwie pozostałe są niepubliczne i prowadzą je stowarzyszenia.

Kwestie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepisy wprowadziły współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych, czy to w rodzinach zastępczych, czy też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tą zmianą oprócz dotychczasowego finansowania placówek tylko i wyłącznie przez powiaty, ustawa nakazała współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę, w której dziecko zamieszkiwało przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej.
Gmina za każde dziecko ponosi koszty do wysokości wspomnianych wyżej kosztów utrzymania w każdej z placówek w następujący sposób:

-  10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Sposób wyliczania rocznego kosztu utrzymania w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej wygląda następująco.
Na każdy kolejny rok średnie miesięczne wydatki stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, podzielona przez liczbę miejsc w placówce.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

auto w stawie

Samochodem prosto do stawu

stw24.pl6 września 2019
Farma fotowoltaiczna na trackerach(1)

Tauron wybuduje dużą farmę

stw24.pl21 sierpnia 2019
obwodnica z góry

Raport z budowy

stw24.pl21 sierpnia 2019
nadbereżny biletomat

Rewolucja w autobusach

stw24.pl21 sierpnia 2019
stadion 3

Przyspieszenie na stadionie

stw24.pl20 sierpnia 2019
303-193215

Kierowca stracił prawo jazdy

stw24.pl19 sierpnia 2019
pis 3

Wyspa wolności w Parku Miejskim

stw24.pl18 sierpnia 2019
Weber

Weber dziesiąty, Krzek piętnaście oczek niżej

stw24.pl16 sierpnia 2019
marcel_1000x600

Szukasz pracy ? Zapoznaj się z ofertą MARCEL sp. z o.o. sp. k.

stw24.pl16 sierpnia 2019

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 570 224 700
e-mail: biuro@stw24.pl

Copyright © STW24.pl