W Stalowej Woli

Ile posiadają radni miejscy i prezydenci? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe

Ile posiadają radni miejscy i prezydenci? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe

Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni są zobowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym. Pierwsze zostały złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do 30 kwietnia radni złożyli kolejne obejmujące cały rok 2018.

Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj jako kierownik malarni w Liugong Dressta Machinery sp. z o.o. zarobił w zeszłym roku prawie 80 tys. zł, a jako radny ok. 23,5 tys. zł. Ponadto, wraz z małżonką posiada niecałe 90 tys. zł oszczędności i mieszkanie o pow. 57,38 m2 i wartości 200 tys. zł. Ma 39 akcji HSW S.A. Razem z żoną posiada również dwa samochody marki Skoda – modele Fabia z 2003 r. i Octavia z 2009 r.

Wiceprzewodnicząca Agata Krzek na co dzień jest dyrektorem ZSP Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego i na tym stanowisku zarobiła w roku 2018 80,5 tys. zł, a jako radna otrzymała diety o łącznej wartości 13,7 tys. zł. Zaoszczędziła wraz z mężem 5 tys. zł. Jest współwłaścicielką mieszkania o pow. 47,90 m2 wycenionego na 150 tys. zł, działki o wielkości 11 a i wartości 55 tys. zł oraz forda focusa z 2009 r. Wraz ze współmałżonkiem ma do spłacenia pożyczkę na remont mieszkania (do spłaty pozostało niecałe 11 tys. zł).

Wiceprzewodniczący Jerzy Augustyn zgromadził prawie 18 tys. zł oszczędności. Jest właścicielem mieszkania o pow. 64,56 m2 (258 tys. zł) oraz współwłaścicielem drugiego o pow. 65,15 (293 tys. zł). Posiada garaż wart 30 tys. zł o pow. 18 m2, a także samochód marki Ford C-MAX z 2010 r. Radny zarobił w zeszłym roku 6,6 tys. zł, z tytułu emerytury otrzymał 63,5 tys. zł, a dieta radnego wyniosła 357,88 zł.

Radny Mariusz Bajek jako pracownik PSS „Społem” zarobił 38 tys., na umowie zlecenie 824,50 zł, jako radny 10,6 tys. zł, a z tytułu najmu lokali 19,7 tys. zł. Posiada 30 tys. zł oszczędności oraz papiery wartościowe na 60 tys. zł. Wraz z żoną jest właścicielem: mieszkań o powierzchni 61,13 m2 (170 tys. zł), 13,70 m2 (45 tys. zł) oraz 19,70 m2 (100 tys. zł), a także garażu o pow. 15,9 m2 i wartości 15 tys. zł, trzech działek o łącznej wartości 34 tys. zł, lokalu użytkowego o pow. 11 m2 (65 tys. zł) i skody fabii combi z 2013 r.

Leszek Brzeziński jako nauczyciel w PSP Nr 12 zarobił 58 tys. zł. Z umowy zlecenia 13,8 tys. zł. Wraz z żoną posiada 9 tys. zł oszczędności, mieszkanie o pow. 52,97 m2 i wartości 160 tys. zł, garaż 16 m2 (18 tys. zł) oraz działkę wartą 88 tys. zł. Państwo Brzezińscy wraz z córką i zięciem mają do spłacenia kredyt hipoteczny w wysokości 163 tys. zł.

Radna Renata Butryn zgromadziła 105 tys. zł oszczędności i posiada 34 tys. w obligacjach skarbowych. Jest współwłaścicielką mieszkania o pow. 63,4 m2 i wartości 170 tys. zł. Dochody z tytuły emerytury, pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (w tym dieta członka Rady programowej PR), diety radnej i umowy zlecenia wyniosły łącznie ok. 78,5 tys. zł. Radna jest współwłaścicielką citroena z 2011 r. Wraz z mężem i synem spłaca kredyt mieszkaniowy (pozostało ok. 151,5 tys. zł).

Łukasz Durek zaoszczędził 33 tys. zł. Jest właścicielem domów o pow. 100 i 69 m2 (1/4 własności) i wartości odpowiednio 150 i 125 tys. zł, a także mieszkania 24 m2 (95 tys. zł). Ponadto, jest współwłaścicielem działek i budynków gospodarczych wycenionych na 20,5 tys. zł łącznie. Jako właściciel sklepu spożywczego zarobił 10,4 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w ARMR 88 tys. zł, a dieta wyniosła 13,7 tys. zł. Jest właścicielem samochodu marki Peugeot z 1999 r. i ma do spłacenia kredyt hipoteczny w wys. 89 tys. zł.

Maria Chojnacka w Tauronie zarobiła 84,4 tys. zł, jako radna 13,7 tys. zł, a z tytułu umowy o dzieło 122 zł. Zgromadziła 370 tys. zł oszczędności i posiada papiery wartościowe na 30 tys. zł. Jest właścicielką domów o pow. 120 m2 (250 tys. zł) oraz 133 m2 (106 tys. zł), a także gruntów ornych wartych 15 tys. zł i działki rekreacyjnej 9,21 a (30 tys. zł). Ponadto, wraz z mężem jest właścicielką licznych akcji, m.in. TPE, Getin, KGHM oraz dwóch samochodów marki Renault z 2007 r. oraz Dacia z 2017 r. Ma zaciągnięta pożyczkę w wysokości 17,7 tys. zł

Joanna Grobel-Proszowska rozlicza się wraz z mężem. Zgromadziła 211 tys. zł i 45 $ oszczędności. Ma dom 212 m2 o wartości 700 tys. zł oraz 1/2 domu o pow. 226 m2 i wartości 1,3 mln zł, a także mieszkanie 64 m2 (280 tys. zł) i dwie działki budowlane o łącznej wartości 190 tys. zł. Posiada samochód osobowy marki Renault z 2008 r. Z tytułu emerytury otrzymała 45,5 tys. zł, a jako radna niecałe 360 zł.

Ilona Kaczmarek jest współwłaścicielką mieszkania i pow. 48,17 m2 i wartości 200 tys. zł. Jako przedstawiciel handlowy w firmie Goma zarobiła 23,5 tys. zł, a jako radna niespełna 360 zł. Posiada wraz z inną osobą samochód marki Opel Astra z 2007 r. Ma do spłacenia dwa kredyty – własny w kwocie 14 tys. i wspólny z inną osobą fizyczną w wysokości 16,1 tys. zł.

Andrzej Kochan jest współwłaścicielem domu o pow. 140 m2 i wartości 450 tys. zł. Ma 1000 zł oszczędności i działkę budowlaną o wartości 60 tys. zł. Wszystko razem z małżonką. Z tytułu zatrudnienia na poczcie i jako inspektor (w tym umowa zlecenie) zarobił ok. 73 tys. zł. Jako radny otrzymał prawie 360 zł. Spłaca z żoną pożyczkę gotówkową w wys. 48 tys. zł. Jest współwłaścicielem samochodu marki Peugeot z 2011 r. oraz motocykla marki Honda z 1989 r.

Elżbieta Kulpa pracuje w starostwie na stanowisku skarbnika. Z tego tytułu zarobiła w 2018 r. ponad 131 tys. zł, a jako radna 10,6 tys. zł. Zgromadziła 12,5 tys. zł oraz 544 $ oszczędności, a także ma papiery wartościowe na kwotę 21,6 tys. zł. Jest właścicielką mieszkania o pow. 51 m2 (160 tys. zł) oraz współwłaścicielką wartego 75 tys. zł mieszkania o pow. 57 m2. Posiada samochód marki Honda Civic z 2003 r. Ma do spłaty dwie pożyczki na remont mieszkania o łącznej wys. 5,6 tys. zł.

Paweł Madej ma zgromadzone 33,4 tys. zł oszczędności. Jest właścicielem domów o pow. 740, 350 oraz 85 m2 o wartości odpowiednio 3,3 mln, 200 tys. oraz 35 tys. zł. Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 44,4 m2 i wartości 120 tys. zł. Posiada tez gospodarstwo rolne o pow. 3,27 ha i wartości 550 tys. zł, a także 13 działek budowlanych, magazynów, pawilonu handlowego o łącznej deklarowanej wartości ok. 1,13 mln zł (część jest współwłasność z inną osobą). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej osiągnął dochód w wysokości 610 tys. zł. Jako radny otrzymał diety w wysokości 10,6 tys. zł. Jest właścicielem lub współwłaścicielem 5 samochodów ciężarowych i 2 ciągników rolniczych. Ma do spłaty kilka kredytów w wys. ok. 1,5 mln zł zaciągniętych samodzielnie bądź z inną osobą.

Radny Lucjan Małek ma 3 tys. zł oszczędności, dom o wartości 300 tys. zł (111 m2) i akcje spółki Tauron. Z tytułu zatrudnienia w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, emerytury i diety radnego otrzymał ok. 85,9 tys. zł. Jest współwłaścicielem dwóch samochodów marki Ford z 2009 oraz Citroen z 2010 r.

Damian Marczak ma zgromadzone 199 tys. zł oszczędności. Buduje dom o pow. 144 m2. Jest właścicielem mieszkania o pow. 63,35 m2 (240 tys. zł). Posiada udziały w spółkach handlowych, z których nie osiągnął w 2018 r. dochodu. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód w wysokości 61,7 tys. zł, z tytułu zatrudnienia 23,7 tys. zł, a jako radny niecałe 360 zł. Posiada samochód marki Audi z 2012 r. Spłaca kredyt w wysokości 55 tys. zł.

Paulina Miśko deklaruje 33,3 tys. zł oszczędności. Ma ¼ udziału w mieszkaniu o pow. 63,95 m2 (225 tys. zł). Jest właścicielką mieszkania o pow. 32,97 m2 wycenionego na 82 tys. zł. Jako dyrektor Biura Poselskiego Rafała Webera zarobiła 41,6 tys. zł, a jako radna niespełna 360 zł. Ma do spłaty kredyt studencki w wysokości 16,8 tys. zł.

Karolina Paleń ma 65 tys. zł oszczędności. Posiada mieszkanie o pow. 48 m2 (160 tys. zł). W PCPR zarobiła 42,5 tys. zł, z umów zleceń 6,2 tys. zł, jako kurator sądowy 5,5 tys. zł, jako radna niecałe 360 zł. Pobierała zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 1,9 tys. zł. Ma do spłaty kredyt hipoteczny w wys. 103,8 tys. zł.

Dariusz Przytuła z tytułu zatrudnienia, umowy zlecenia, wynajmu mieszkania i diety zarobił łącznie ok. 72 tys. zł. Zgromadził oszczędności w kwocie 5,3 tys. zł. Ma mieszkania o pow. 25,8 (70 tys. zł), 28,2 (140 tys. zł) i 61,8 m2 (150 tys. zł, współwłasność). Posiada samochód marki Opel Meriva z 2005 r. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 101 tys. zł.

Piotr Rut jest właścicielem mieszkania o pow. 43 m2 (130 tys. zł). Z tytułu zatrudnienia w MZK osiągnął dochód w wysokości 46,8 tys. zł, a jako radny otrzymał diety w wysokości 7,3 tys. zł. Posiada samochody marki Opel Vectra z 1999 r. oraz BMW 520i z 1998 r. Ma do spłacenia trzy kredyty o łącznej wysokości 85 tys. zł.

Jan Sibiga ma 15 tys. zł oszczędności. Jest wraz z żoną właścicielem mieszkania o pow. 79,7 m2 (240 tys. zł) i działki budowlanej o wartości 55 tys. zł. Z racji członkowstwa w Zarządzie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego osiągnął dochody w wysokości 34,6 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia, emerytury i diety radnego otrzymał w 2018 r. ponad 103 tys. zł. Wraz z żoną jest właścicielem toyoty z 2005 r. i ma do spłaty kredyt w wysokości 44,5 tys. zł.

Andrzej Szymonik rozlicza się z żoną. Mają 650 tys. oszczędności i 408,5 tys. zł w obligacjach Skarbu Państwa, a także dom o pow. 121 m2 i wartości 40 tys. zł. W 2018 r. radny zarobił ponad 140 tys. zł. Jest właścicielem dwóch samochodu marki Skoda Superb z 2017 r. i motocykla marki BMW F800R z 2014 r.

Łukasz Warchoł jako zastępca kierownika w PSB Stalmet zarobił 57,2 tys. zł. Dieta radnego wyniosła niecałe 360 zł. Z tytułu stypendium i różnych świadczeń otrzymał wraz z żoną niecałe 24,4 tys. zł. Wraz z żoną ma 9,5 tys. zł oszczędności oraz dom o wartości 250 tys. zł i pow. 110 m2. Jest właścicielem opla z 2007 r. Ma wraz z małżonką do spłaty pożyczkę na remont domu w wysokości 21 tys. zł.

Franciszek Zaborowski zgromadził 218,5 tys. zł oraz 7,4 tys. euro oszczędności. Posiada także papiery wartościowe na kwotę 20 tys. zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 187 m2 (230 tys. zł) i mieszkań o pow. 46,83 m2 (40 tys. zł) oraz 35,48 m2 (50 tys. euro). Z racji zasiadania w Radzie Nadzorczej HSW S.A. osiągnął dochód w wysokości 40,2 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia, emerytury i pełnienia funkcji radnego otrzymał 90,6 tys. zł. Wraz z małżonką jest właścicielem trzech samochodów marek Toyota Avensis z 2000 r., Toyota Yaris z 2010 r. oraz Volkswagen Up! Z 2013 r.

Agata Linek

Zobacz Komentarze (2)

Komentarze

 1. ja

  20 czerwca 2019 at 16:01

  Dlaczego powiat mimo obowiązku nie publikuje oświadczeń majątkowych? Na BIP powiatu w oświadczeniach nie ma NIC.

 2. zenek

  24 czerwca 2019 at 09:38

  Skąd się biorą debile?
  Z PiSu wyłażą co chwilę…
  Sobieraj , który z trudem ukończył edukacje w szkole podstawowej repetując w 7 klasie i NADBEREŻNY złamali prawo ponieważ insygnia można nosić tylko w czasie obrad sesji i w miejscu do tego przeznaczonym, Kto pociągnie tych panów do odpowiedzialności?
  Insygnia można nosić:
  wszelkie święta państwowe Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów, uroczystości szczebla wojewódzkiego i powiatowego;
  uroczyste sesje Rady Miejskiej , w tym sesje inauguracyjne oraz kończące kadencję;
  sesje Rady Miejskiej, na których wręczane są odznaczenia państwowe
  przyjmowanie w Gminie wizyt osób pełniących wysokie funkcje samorządowe, państwowe itp.
  udział lub osobiste prowadzenie uroczystości ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego
  Łańcuch jest atrybutem władzy: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego rady gminy (miejskiej), starosty lub marszałka województwa. Łańcuch, mający charakter współkonstytuujący sprawowaną godność, to insygnium, które musi zawierać najważniejszy, a zarazem i najdostojniejszy znak jednostki samorządowej, czyli jej herb. Należy podjąć starania by znak ten, wyrażający daną społeczność, miał wizerunek wzorcowo zrealizowany, o wysokim poziomie artystycznym, a jednocześnie zgodnym ze sztuką heraldyczną. Herb powinien być główną ozdobą łańcucha, jego klejnotem. Wymaga to wyjątkowej staranności w opracowaniu plastycznym

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

auto w stawie

Samochodem prosto do stawu

stw24.pl6 września 2019
Farma fotowoltaiczna na trackerach(1)

Tauron wybuduje dużą farmę

stw24.pl21 sierpnia 2019
obwodnica z góry

Raport z budowy

stw24.pl21 sierpnia 2019
nadbereżny biletomat

Rewolucja w autobusach

stw24.pl21 sierpnia 2019
stadion 3

Przyspieszenie na stadionie

stw24.pl20 sierpnia 2019
303-193215

Kierowca stracił prawo jazdy

stw24.pl19 sierpnia 2019
pis 3

Wyspa wolności w Parku Miejskim

stw24.pl18 sierpnia 2019
Weber

Weber dziesiąty, Krzek piętnaście oczek niżej

stw24.pl16 sierpnia 2019
marcel_1000x600

Szukasz pracy ? Zapoznaj się z ofertą MARCEL sp. z o.o. sp. k.

stw24.pl16 sierpnia 2019

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 570 224 700
e-mail: biuro@stw24.pl

Copyright © STW24.pl