Pokaż ogłoszenia


Informacje kontaktowe
Kontakt rekrutacja@centrum-ngo.pl
: PLN 0.00
Więcej informacji
W związku z realizacją projektu pn.„Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli”finansowanego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie Latorośl zaprasza do współpracy osoby chętne do świadczenia usług: Web Designer
Wymagania:Znajomość HTML, CSS, środowiska Joomla, Wordpress, programów graficznych Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator, Zaangażowanie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, Wysoka kreatywność, otwartość na nowe trendy i technologie internetowe, mini.3 letnie doświadczenie zawodowe w obrębie danego zakresu usług, znajomość specyfiki obszaru ekonomii społecznej, zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych,
Zakres obowiązków:Organizacja szkolenia pn. „Tworzymy własną www”,przeprowadzenie indywidualnych konsultacji,opracowanie projektu graficznego serwisu internetowego, realizacja autorskich stron internetowych, przygotowanie poradnika w wersji PDF lub DOC w zakresie administrowania stroną www
Forma zaangażowania:umowa cywilnoprawna
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) proszę dostarczyć osobiście lub wysłać w wersji papierowej pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Latorośl”
ul. Staszica 14 (LaserTag Arena Stalowa Wola)
37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem„Rekrutacja do projektu/Web Designer”lub w formie elektronicznej na adres mail:rekrutacja@centrum-ngo.pl
Dodatkowe:prosimy o zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,na Państwa zgłoszenia oczekujemy do: 11.05.2016 r. (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia),zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami, z którymi zostaną przeprowadzone rozmow

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl