Pokaż ogłoszenia


Informacje kontaktowe
Kontakt PARR
: 166760985
: Przemyśl
Visit Website
: PLN 0.00
Więcej informacji
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 28 września br.
Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” adresowany jest do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności, spełniających łącznie następujące kryteria:
1) osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2) osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)
3) osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4) osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 1600 zł/miesiąc.

W ramach projektu planowane jest wyłonienie trzech grup uczestników liczących po 15 osób (po jednej grupie w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie). W ww. lokalizacjach będą odbywać się szkolenia oraz organizowane będzie doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu.

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Szczegółowe informacje o projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” można znal

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl