W Stalowej Woli

Powiat dla NGO w 2018 roku

Powiat dla NGO w 2018 roku

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiono sprawozdanie z realizacji rocznego “Programu współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Program zakładał wzmocnienie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów przy realizacji zadań publicznych: prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Za podstawowe kryteria wyboru organizacji przyjęto prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz powiatu i jego mieszkańców oraz wiarygodność, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. Jako priorytetowe uznano obszary:

1) pomoc społeczna
2) działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
5) wypoczynek dzieci i młodzieży
6) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
8) promocja i organizacja wolontariatu
9) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań publicznych objętych programem planowano przeznaczyć dotacje w wysokości 8 411 550,34 zł ostatecznie przekazano kwotę o 64 315,36 zł mniejszą. Ponadto NGO i inne podmioty niepubliczne otrzymały z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 143 759 zł na realizację zadań publicznych.

W 2018 roku w starostwie odbyły się cztery bezpłatne szkolenia: “Zmiany w ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych po 25 maja 2018 roku”, “Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Działaj Lokalnie”, “Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i “Szkolenie dotyczące możliwości aplikowania w ramach programu Równać szanse”. Powiat został jednym z piętnastu ośrodków mogących wdrożyć projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” którego koordynatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Agata Linek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

dav

Wandal czai się na cmentarzu

stw24.pl17 lipca 2019
wojewoda 2

Gość w dom, a ludzie nie przyszli

stw24.pl17 lipca 2019
policja11

Nietrzeźwi użytkownicy dróg

stw24.pl17 lipca 2019
rds

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w gminie Radomyśl nad Sanem

stw24.pl17 lipca 2019
z5

Spotkanie strażaków z harcerzami w Zaklikowie

stw24.pl16 lipca 2019
pierogi

Pierogi, hołubce i kuchenna chemia

stw24.pl16 lipca 2019
dycha pierwszy andrij

Siódma „Stalowa Dycha”

stw24.pl16 lipca 2019
pan_1000x600

„Jedynka” z Radymna i Nowogrodzkiej

stw24.pl15 lipca 2019
303-190684

Rekonesans na drogach w trakcie modernizacji linii kolejowej

stw24.pl15 lipca 2019

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 570 224 700
e-mail: biuro@stw24.pl

Copyright © STW24.pl