W Stalowej Woli

Problemy alkoholowe pod kontrolą gminy

Problemy alkoholowe pod kontrolą gminy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, podejmowanie działań terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  oraz  prowadzenie kontroli dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych. To główne założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, który został przyjęty przez radę miejską w Stalowej Woli.

Program obejmuje realizację zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to kontynuacja działań podejmowanych w latach ubiegłych, a priorytetowe są te mające zmniejszyć spożycie napojów alkoholowych oraz problemów wynikających z ich nadużywania.

Program ma na celu m. in. zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie oraz zwiększenie środków pomocowych niezbędnych do radzenia sobie z nimi.
Kolejne zadanie programu, to także zapewnienie ciągłości działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym oraz doradczym dla osób uzależnionych i ich rodzin, promowanie zdrowego trybu życia, poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej nadużywania alkoholu oraz przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą dostępu do świadczeń z zakresu psychoterapii, socjoterapii oraz rehabilitacji.

Wśród zadań do realizacji przez gminę jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W tym celu mają być prowadzone otwarte zajęcia psychoedukacyjne w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, m.in. zajęcia psychoterapeutyczne w grupie dalszego trzeźwienia, warsztaty dot. radzenia sobie ze złością dla osób uzależnionych. Zajęcia psychoedukacyjne będą prowadzone także w Klubie Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Program przewiduje także zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc, prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych w tym prowadzenie prawnego poradnictwa indywidualnego.
W ramach programu będzie także prowadzona kontrola dotycząca zasad przestrzegania warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

glowne

Sekretarz Generalny .Nowoczesnej gościł w Stalowej Woli

stw24.pl22 lutego 2018
IMG_6086 (Kopiowanie)

Nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli

stw24.pl22 lutego 2018
glowne

Tadeusz Makowski. Obrazy, rysunki, grafiki

stw24.pl22 lutego 2018
predkosc (Kopiowanie)

58 kontroli, 37 mandatów – podsumowanie akcji “Prędkość”

stw24.pl22 lutego 2018
303-153229

32-latkowie z Ukrainy odpowiedzą za kradzież rowerów

stw24.pl21 lutego 2018
szlapka

Spotkanie z Adamem Szłapką – Sekretarzem Generalnym Nowoczesnej

stw24.pl21 lutego 2018
glowne

Tysiące godzin straconych przy komputerze…

stw24.pl21 lutego 2018
czytanie

Zostań mistrzem pięknego czytania

stw24.pl21 lutego 2018
IMG_9775 (Kopiowanie)

Innowacyjna firma – szansa dla lokalnych przedsiębiorców

stw24.pl20 lutego 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 500 173 067
e-mail: redakcja@stw24.pl

Reklama
tel. 514 709 109
e-mail: biuro@stw24.pl

Szybki kontakt
tel. 570 224 700
e-mail: kontakt@stw24.pl

Copyright © STW24.pl