W Stalowej Woli

100 metrów od szkoły i szpitala nie kupisz piwa

100 metrów od szkoły i szpitala nie kupisz piwa

Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Określa ona lokalizację miejsc, w których jest prowadzona sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Takie punkty muszą być tak zlokalizowane, aby znajdowały się 100 metrów m. in. od: szkół, burs, placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej i specjalistycznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, kościołów, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej, schronisk dla bezdomnych, placówek odwykowych, szpitali.
Odległość ta jest mierzona od głównych drzwi wejściowych punktu sprzedaży do głównych drzwi wejściowych danego obiektu.

Jak czytamy w uchwale, miejsca sprzedaży napojów alkoholowych istniejące przed dniem jej podjęcia, mogą funkcjonować na warunkach i w lokalizacji dotychczasowej, ale nie dłużej niż do wygaśnięcia zezwolenia.

Konieczność podjęcia nowej uchwały w tej sprawie przez gminę wynika ze znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Lubisz rysować? Lubisz malować? – zapraszamy do Akademii sztuki w MBP

stw24.pl26 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

Przedszkolaki udekorowały Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021