W powiecie

Absolutorium dla burmistrza Zaklikowa

Absolutorium dla burmistrza Zaklikowa

Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Radni jednakże nie byli jednomyślni w głosowaniu. 8 było za, 4 przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Radni mieli zastrzeżenia co do wykonania budżetu. Przewodniczący rady Mirosław Mach zaznaczał, że wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane na kwotę 1 mln zł.

– Cały czas czekam na dwie drogi w Lipie – ulicę Lipową i ulicę Świerkową. Perspektywa ich zrealizowania, z tego co pan burmistrz przekazuje mieszkańcom, jest odległa. Oczyszczalnia ścieków pęka w szwach, i w mojej ocenie, to zadanie też nie jest zrealizowane. Na pewno będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium, bo te zadania inwestycyjne na kwotę 1 miliona zł nie zostały zrealizowane. Fundusz inwestycyjny musi być zrealizowany, bo na to mieszkańcy czekają już od dłuższego czasu – mówił przewodniczący.

Burmistrz zapewniał jednak, że te zadania są w trakcie realizacji. Na ukończeniu jest przygotowywanie dokumentacji jeśli chodzi o te dwie drogi. Jeśli zaś chodzi o oczyszczalnię ścieków w Lipie, to jest już pozwolenie na budowę. – Pracownicy dostali polecenie szukania dofinansowania na ten cel, nie chciałby żebyśmy w 100 proc. budowali za własne pieniądze. Jeśli jesienią będą nabory w ramach nowej perspektywy finansowej, to będziemy składać wniosek – zaznaczał burmistrz.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja, czy absolutorium jest udzielane tylko za wykonanie budżetu, czy też za ogólną politykę.

– Absolutorium, które będziemy dawali wójtowi nie jest związane z opinią komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo to są sprawy dotyczące wykonania budżetu. My musimy także ocenić pana burmistrza, wypowiedzieć się czy zgadzamy się z jego polityką, m. in. w sprawach kadrowych, ochrony zdrowia i innych. Mamy ocenić czy jesteśmy za czy nie. Nie ukrywam, że bycie za, to jest automatyczne utożsamianie się z polityką pana burmistrza. Jeśli będziemy udzielać absolutoriom, to automatycznie się ze wszystkim zgadzamy i zamykamy sobie drogę do podjęcia jakichkolwiek kroków żeby pana burmistrza usunąć – mówił kategorycznie radny Krzysztof Oszust.

Z kolei radny Dariusz Mróz, przewodniczący komisji rewizyjnej zaznaczał, że absolutorium jest tylko za wykonanie budżetu. – Czy został wykonany należycie, czy zgadzamy się z gospodarnością, a nie polityką – argumentował. Bowiem w takim wypadku radni mogą złożyć wotum nieufności.

– Robię to, co do mnie należy i uważam, że robię to dobrze. Jesienią obywatele to docenili. Można coś robić lepiej? Pewnie tak. Kwestia tylko za co? Nie ma idealnych burmistrzów, idealnych radnych, są tacy co robią lepiej czy gorzej. Wydaje mi się że poprzedni skład rady wykonał solidną robotę. Państwa decyzja będzie albo merytoryczna albo polityczna – podsumował burmistrz Zdzisław Wójcik.

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Starosta przedstawił kadrze nową p.o. dyrektora szpitala

stw24.pl2 sierpnia 2021

Kontynuacja budowy chodnika w Chwałowicach

stw24.pl2 sierpnia 2021

Z Lubina do Krynicy Zdrój, rowerami dla Bartusia

stw24.pl2 sierpnia 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

stw24.pl29 lipca 2021

Weź udział w stalowowolskim Jarmarku Lasowiackim

stw24.pl29 lipca 2021

Grali o Puchar Starosty

stw24.pl29 lipca 2021

Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

stw24.pl23 lipca 2021

Będzie remont sali sportowej przy CEZ w Stalowej Woli

stw24.pl23 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

stw24.pl20 lipca 2021