W powiecie

Absurdalne oskarżenia czy rzeczywiste zagrożenie ?

Absurdalne oskarżenia czy rzeczywiste zagrożenie ?

Nierzetelne wykonywanie obowiązków,  niedopełnienie obowiązków, brak prawidłowego nadzoru nad pracownikami, tajenie przypadków występującej wśród  dzieci agresji i kradzieży w szkole. Takie zarzuty przedstawiło Stowarzyszenie  „Dobre Prawo” Waldemarowi Plennikowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. – Próba nagłośnienia jakiś zdarzeń, nawet wbrew rodzicom, czy też zarzuty wobec mnie, że nie wyciągam w stosunku do nauczycieli od razu konsekwencji dyscyplinarnych są zbyt pochopne i absurdalne – stwierdza dyrektor.  

Gdy istnieje podejrzenie naruszenia prawa, mamy obowiązek reagować

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz do Burmistrza Zaklikowa jako organu prowadzącego szkołę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko dyrektorowi. Dokument ten został skierowany także do Rzecznika Praw Dziecka. Warto wyjaśnić, że Stowarzyszenie „Dobre Prawo” działa w Stalowej Woli, a jego przedstawiciel Jan Pataraniak mieszka w Zaklikowie. W skład stowarzyszenia wchodzi 4 członków. Zapytaliśmy go, czym było spowodowane takie stanowisko.

– Do stowarzyszenia napływały informację od rodziców, których dzieci uczęszczają do tej szkoły, że dochodzi tam do nieprawidłowości. Dzieci cierpią, a dyrekcja na to nie reaguje. Wszystkie te informacje zostały przedstawione we wniosku – mówi Jan Pataraniak. Było kilka zgłoszeń od rodziców, część interwencji rodziców w szkole jest udokumentowana, część przekazana w formie ustnej. – Jako stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem, nie musimy przyjmować wniosków jedynie na piśmie – nie muszą to być wnioski formalne. Gdy istnieje podejrzenie jakiegokolwiek naruszenia prawa, mamy obowiązek reagować – zaznacza.

– Żądamy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, ponieważ w naszej ocenie zakres naruszonych reguł, nad którymi dyrektor powinien czuwać został mocno przekroczony. Prawo oświatowe jest tak skonstruowane i odpowiedzialność dyrektorów szkół oraz nauczycieli jest tak określona, że nie ma innej możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających dyscyplinę, jak tylko i wyłącznie w postępowaniu dyscyplinarnym, które zawsze poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym – dodaje.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Dobre Prawo” zostało wszczęte przez kuratorium oświaty postępowanie wyjaśniające. Natomiast burmistrz wszczął postępowanie administracyjne o zawieszenie dyrektora w jego obowiązkach, które jednak zostało zawieszone. Jan Pataraniak wskazuje, że wniosek zawiera szereg zarzutów przeciwko dyrektorowi. Generalny zarzut to brak dbałości o bezpieczeństwo dzieci, niepodejmowanie działań w ich obronie oraz zaniechania wychowawcze.

– Nie mogę wskazywać konkretnych przypadków kto został pokrzywdzony, jakim sposobem, gdzie, w którym momencie. Nie mogę wchodzić w szczegóły i komentować dopóki nie zostanie zakończone postępowanie. Mogę powiedzieć jedynie, że na terenie tej placówki oświatowej zostało zachwiane bezpieczeństwo dzieci, dlatego stowarzyszenie podjęło decyzję, że należy powiadomić odpowiednie organy, które są władne do wyciągnięcia konsekwencji od osób winnych tych zaniedbań – stwierdza.

Jak czytamy we wniosku, stowarzyszenie „Dobre Prawo” stwierdza, że dzieci uczęszczające do ZSO w Zaklikowie są narażone na ciągły stres, zagrożenia ze strony innych uczniów, pracowników tej szkoły, a dyrektor nie tylko nie rozwiązuje tych problemów, ale wręcz zataja te fakty przed Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, przed organami ścigania oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Fakty są mylone, upiększane pod jakimś katem

Zapytaliśmy dyrektora ZSO w Zaklikowie Waldemara Plennikowskiego, co rzeczywiście dzieje się w szkole, czy dochodzi do takich nieprawidłowości?

– Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej sprawy. Na podstawie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie, burmistrz skierował pismo do prokuratury z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa w szkole. Prokuratura zleciła przeprowadzenie wstępnych czynności policji. Jako świadek składałem wyczerpujące zeznania, przedstawiłem dokumentację – mówi dyrektor. Ponadto szkołę kontrolował też rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli z kuratorium.

– Wiele z tych uwag, zarzutów przedstawionych we wniosku przez stowarzyszenie mija się z prawdą. Część jest zmyślona, na bazie jakiś wydarzeń, są mylone fakty, upiększane pod określonym kątem. Wszytko jest przedstawione w sposób bardzo subiektywny, często z naruszeniem dobrych obyczajów. Bo jeśli w usta danych osób wkłada się jakieś słowa, powołuje kogoś na świadków, a wcześniej się z nimi nie rozmawiało, tylko informuje się je już o tym po złożeniu wniosku, to jest to fałszerstwo. Celem tej całej akcji jest próba zawieszenia mnie w obowiązkach pełnienia funkcji dyrektora. Papier przyjmie wszystko, ale żeby mieć rzeczywisty obraz danej sprawy trzeba sprawdzić dokumentację, wysłuchać zeznań – stwierdza Waldemar Plennikowski.

Zaznacza, że w szkole dochodzi do różnych sytuacji, to jest żywy organizm, są emocje i pewne zdarzenia są nieuniknione. Jednakże każda taka sytuacja jest badana według określonych procedur, jest dokumentacja. To nie jest tak, że sprawy gdzieś giną.

– Próba nagłośnienia jakiś zdarzeń, nawet wbrew rodzicom, czy też zarzuty wobec mnie, że nie wyciągam w stosunku do nauczycieli od razu konsekwencji dyscyplinarnych są zbyt pochopne i absurdalne. Wszystkie tego typu sprawy są badanie i wyjaśniane. Oszczerstwa wobec mojej osoby nie pozostaną bez odpowiedzi. Zamierzam z powództwa cywilnego skierować sprawę do sądu. To jest szkalowanie osoby publicznej, mojej osoby na stanowisku dyrektora – stwierdza kategorycznie dyrektor Plennikowski.

Kuratorium prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które nie zostało jeszcze zakończone.

8 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021