W powiecie

Absurdalne oskarżenia czy rzeczywiste zagrożenie ?

Absurdalne oskarżenia czy rzeczywiste zagrożenie ?

Nierzetelne wykonywanie obowiązków,  niedopełnienie obowiązków, brak prawidłowego nadzoru nad pracownikami, tajenie przypadków występującej wśród  dzieci agresji i kradzieży w szkole. Takie zarzuty przedstawiło Stowarzyszenie  „Dobre Prawo” Waldemarowi Plennikowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. – Próba nagłośnienia jakiś zdarzeń, nawet wbrew rodzicom, czy też zarzuty wobec mnie, że nie wyciągam w stosunku do nauczycieli od razu konsekwencji dyscyplinarnych są zbyt pochopne i absurdalne – stwierdza dyrektor.  

Gdy istnieje podejrzenie naruszenia prawa, mamy obowiązek reagować

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz do Burmistrza Zaklikowa jako organu prowadzącego szkołę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko dyrektorowi. Dokument ten został skierowany także do Rzecznika Praw Dziecka. Warto wyjaśnić, że Stowarzyszenie „Dobre Prawo” działa w Stalowej Woli, a jego przedstawiciel Jan Pataraniak mieszka w Zaklikowie. W skład stowarzyszenia wchodzi 4 członków. Zapytaliśmy go, czym było spowodowane takie stanowisko.

– Do stowarzyszenia napływały informację od rodziców, których dzieci uczęszczają do tej szkoły, że dochodzi tam do nieprawidłowości. Dzieci cierpią, a dyrekcja na to nie reaguje. Wszystkie te informacje zostały przedstawione we wniosku – mówi Jan Pataraniak. Było kilka zgłoszeń od rodziców, część interwencji rodziców w szkole jest udokumentowana, część przekazana w formie ustnej. – Jako stowarzyszenie, zgodnie z regulaminem, nie musimy przyjmować wniosków jedynie na piśmie – nie muszą to być wnioski formalne. Gdy istnieje podejrzenie jakiegokolwiek naruszenia prawa, mamy obowiązek reagować – zaznacza.

– Żądamy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, ponieważ w naszej ocenie zakres naruszonych reguł, nad którymi dyrektor powinien czuwać został mocno przekroczony. Prawo oświatowe jest tak skonstruowane i odpowiedzialność dyrektorów szkół oraz nauczycieli jest tak określona, że nie ma innej możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec osób naruszających dyscyplinę, jak tylko i wyłącznie w postępowaniu dyscyplinarnym, które zawsze poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym – dodaje.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Dobre Prawo” zostało wszczęte przez kuratorium oświaty postępowanie wyjaśniające. Natomiast burmistrz wszczął postępowanie administracyjne o zawieszenie dyrektora w jego obowiązkach, które jednak zostało zawieszone. Jan Pataraniak wskazuje, że wniosek zawiera szereg zarzutów przeciwko dyrektorowi. Generalny zarzut to brak dbałości o bezpieczeństwo dzieci, niepodejmowanie działań w ich obronie oraz zaniechania wychowawcze.

– Nie mogę wskazywać konkretnych przypadków kto został pokrzywdzony, jakim sposobem, gdzie, w którym momencie. Nie mogę wchodzić w szczegóły i komentować dopóki nie zostanie zakończone postępowanie. Mogę powiedzieć jedynie, że na terenie tej placówki oświatowej zostało zachwiane bezpieczeństwo dzieci, dlatego stowarzyszenie podjęło decyzję, że należy powiadomić odpowiednie organy, które są władne do wyciągnięcia konsekwencji od osób winnych tych zaniedbań – stwierdza.

Jak czytamy we wniosku, stowarzyszenie „Dobre Prawo” stwierdza, że dzieci uczęszczające do ZSO w Zaklikowie są narażone na ciągły stres, zagrożenia ze strony innych uczniów, pracowników tej szkoły, a dyrektor nie tylko nie rozwiązuje tych problemów, ale wręcz zataja te fakty przed Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie, przed organami ścigania oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Fakty są mylone, upiększane pod jakimś katem

Zapytaliśmy dyrektora ZSO w Zaklikowie Waldemara Plennikowskiego, co rzeczywiście dzieje się w szkole, czy dochodzi do takich nieprawidłowości?

– Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej sprawy. Na podstawie wniosku skierowanego przez stowarzyszenie, burmistrz skierował pismo do prokuratury z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa w szkole. Prokuratura zleciła przeprowadzenie wstępnych czynności policji. Jako świadek składałem wyczerpujące zeznania, przedstawiłem dokumentację – mówi dyrektor. Ponadto szkołę kontrolował też rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli z kuratorium.

– Wiele z tych uwag, zarzutów przedstawionych we wniosku przez stowarzyszenie mija się z prawdą. Część jest zmyślona, na bazie jakiś wydarzeń, są mylone fakty, upiększane pod określonym kątem. Wszytko jest przedstawione w sposób bardzo subiektywny, często z naruszeniem dobrych obyczajów. Bo jeśli w usta danych osób wkłada się jakieś słowa, powołuje kogoś na świadków, a wcześniej się z nimi nie rozmawiało, tylko informuje się je już o tym po złożeniu wniosku, to jest to fałszerstwo. Celem tej całej akcji jest próba zawieszenia mnie w obowiązkach pełnienia funkcji dyrektora. Papier przyjmie wszystko, ale żeby mieć rzeczywisty obraz danej sprawy trzeba sprawdzić dokumentację, wysłuchać zeznań – stwierdza Waldemar Plennikowski.

Zaznacza, że w szkole dochodzi do różnych sytuacji, to jest żywy organizm, są emocje i pewne zdarzenia są nieuniknione. Jednakże każda taka sytuacja jest badana według określonych procedur, jest dokumentacja. To nie jest tak, że sprawy gdzieś giną.

– Próba nagłośnienia jakiś zdarzeń, nawet wbrew rodzicom, czy też zarzuty wobec mnie, że nie wyciągam w stosunku do nauczycieli od razu konsekwencji dyscyplinarnych są zbyt pochopne i absurdalne. Wszystkie tego typu sprawy są badanie i wyjaśniane. Oszczerstwa wobec mojej osoby nie pozostaną bez odpowiedzi. Zamierzam z powództwa cywilnego skierować sprawę do sądu. To jest szkalowanie osoby publicznej, mojej osoby na stanowisku dyrektora – stwierdza kategorycznie dyrektor Plennikowski.

Kuratorium prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które nie zostało jeszcze zakończone.

8 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Kolejny Piknik Rodzinny w Gminie Pysznica

stw24.pl22 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

stw24.pl13 września 2021

Uczniowie kibicowali w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej

stw24.pl13 września 2021

Fotel dla Stalowowolskiej okulistyki

stw24.pl8 września 2021

Nowy rok już w murach szkolnych

stw24.pl1 września 2021

Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Radomyślu

stw24.pl1 września 2021

Plac zabaw w Antoniowie uroczyście otwarty

stw24.pl31 sierpnia 2021