W Stalowej Woli

Ambulatorium z programem naprawczym

Ambulatorium z programem naprawczym

Brak bilansowania się działalności, to główny powód stworzenia programu naprawczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Program ten został zatwierdzony przez radę miasta.    

Jak czytamy w programie, za rok 2016 placówka uzyskała wynik finansowy w wysokości  -217 009 zł, czyli wystąpiła strata netto. W tym okresie SPZOZ, popularnie zwany Ambulatorium, miał płynność finansową, a stratę pokrył kapitałem zakładowym. Jednak odnotowana strata netto zgodnie z przepisami obliguje placówkę do  przedstawienia podmiotowi tworzącemu programu naprawczego, w tym także raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

W programie czytamy, że bilansowanie się działalności podmiotów medycznych jest niezmiernie trudne. Wiąże się to z tym, że prowadzą formalnie działalność „non profit” i muszą wypełniać potrzeby lokalnej społeczności realizując świadczenia, które często są niedochodowe. To ze względu na zaniżony przez Narodowy Fundusz Zdrowia poziom finansowania, a także limitowanie przez środków na realizację tych świadczeń. Ponadto  popyt na świadczenia znacznie przewyższa  możliwości realizacji wynikające z poziomu finansowania, a to sprzyja wykonywaniu świadczeń ponad kontraktowych. Często nie podlegają one zapłacie przez NFZ i obciążają publiczne zakłady poprzez generowane koszty.

W programie stwierdzono, że po stronie SPZOZ pozostaje w zakresie możliwości zwiększenia przychodów  szukanie  nowych źródeł dochodów i zabieganie  na zwiększenie wartości kontraktów z NFZ. Jeśli zaś chodzi o minimalizowania kosztów, to możliwości Ambulatorium są ograniczone.

Według programu, zasadniczą możliwością redukcji kosztów mogła by być  rezygnacja z działalności niedochodowej i redukcja kosztów zatrudnienia poprzez zwalnianie personelu. To jednak jest sprzeczne z misją publicznej placówki i pozbawia możliwości uzyskania świadczeń przez lokalną społeczność. Poza tym likwidacja określonych form działalności może uniemożliwić w przyszłości ich ponowne uruchomienia w razie zwiększenia wysokości finansowania  przez NFZ.

W podsumowaniu programu czytamy, że analiza przychodów i kosztów zakładu wskazuje, iż obecnie zakład nie ma zasadniczych możliwości istotnej redukcji kosztów bez ujemnego wpływu na zakres i jakość prowadzonej działalności. Możliwe działania naprawcze powinny się skupiać na szukaniu nowych źródeł przychodów lub zwiększaniu przychodów w świadczeń już funkcjonujących.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021