W powiecie

Autobusy MZK będą kursowały do Chwałowic

Autobusy MZK będą kursowały do Chwałowic

Od 1 stycznia wejdą w życie zmiany w kursowaniu autobusów, częstotliwości kursów oraz przebiegu tras linii Miejskiej Komunikacji Samochodowej ze Stalowej Woli. Najważniejszą informacją dla mieszkańców gminy jest fakt, że przedłużone zostaną kursy autobusów do Chwałowic, które obecnie kursują tylko do Woli Rzeczyckiej.

Nowe połączenia do Chwałowic zostaną wprowadzone na wniosek gminy Radomyśl nad Sanem, który wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez dwie Komisje Stałe Rady Gminy: Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisję Rewizyjną. Nowa linia do Chwałowic to efekt osiągniętego porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl nad Sanem, a Gminą Stalowa Wola. Porozumienie jest wynikiem uchwał radomyskiej Rady Gminy z 2010 roku oraz uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia miedzy gminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pasażerom będą przysługiwały przejazdy ulgowe i bezpłatne. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych mają m.in.: dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; dzieci które nie ukończyły 16 roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne; osoby, które ukończyły 16 rok życia, a nie ukończyły 24 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne, uczęszczające do szkól gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, policealnych; rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo w/w dzieci niepełnosprawnych; osoby, które ukończyły 70 roku życia; osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby stale lub długotrwałe niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego; osoby całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnie egzystencji (dot. służb mundurowych); ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; honorowi dawcy krwi; zasłużeni dawcy przeszczepu, umundurowani funkcjonariusze policji. Ponadto uprawnienia do ulgowych przejazdów (50 % ceny biletu normalnego) mają: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; emeryci i renciści; studenci studiów doktoranckich; inwalidzi słuchu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na pokrycie kosztów przejazdów ulgowych i bezpłatnych w przyszłym roku nasza gmina wyasygnuje 147 tys. zł.

Nowy rozkład jazdy, obowiązujący od stycznia, przewiduje trzy kursy z Chwałowic do Stalowej Woli w dni robocze, jeden w godzinach porannych oraz dwa w godzinach popołudniowych, a także dwa kursy w dni robocze wolne od nauki szkolnej. W takie samej liczbie kursów będzie jeździł autobus ze Stalowej Woli do Chwałowic.

„Przedłużenie linii do Chwałowic to ukłon w stronę mieszkańców miejscowości najbardziej oddalonych od Stalowej Woli. Zapewni to jednakową, a więc sprawiedliwą komunikację w całej gminie, ponieważ do tej pory najmniej przewoźników jest w północnej części gminy, natomiast w drugiej części ich liczba jest dużo większa miedzy innymi na odcinku od Dąbrowy Rzeczyckiej do Stalowej Woli. Nowa linia będzie także konkurencyjna cenowo dla innych przewoźników. Istotne jest też to, że gmina pokrywać będzie także zastosowane ulgi dla szerokiej rzeszy osób, które z tejże komunikacji będą korzystać” – powiedział Wójt Gminy Jan Pyrkosz.

Poniżej link do nowego rozkładu jazdy Miejskiej Komunikacji Samochodowej.

http://www.mzk.stalowa-wola.pl/zaklad-komunikacji-miejskiej-zkm/#rozklad-jazdy

źródło: UG Radomyśl nad Sanem

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021