W Stalowej Woli

Beczka po oleju może być historycznym zagrożeniem

Beczka po oleju może być historycznym zagrożeniem

Wykopałeś z ziemi zardzewiałą beczkę, w której mogła znajdować się nieznana substancja, znalazłeś jakieś podejrzanie wyglądające stare opakowania. Musisz to zgłosić do starostwa powiatowego. Przedmioty te mogą stanowić historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

W związku z nowymi przepisami na starostwach spoczywa obowiązek identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jak informuje starostwo stalowowolskie, takich identyfikacji dokonuje tutejszy samorząd. Dlatego też każdy, kto stwierdził potencjalne zanieczyszczenie, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Według przepisów, historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 roku lub wynika z działalności, która została zakończona przed ta datą. To także szkoda w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Takie zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres zamieszkania lub siedziby,
– miejsce wystąpienia zanieczyszczenia, należy podać adres lub numeru działki,
– informacje, kiedy wystąpiło zanieczyszczenie, dokumenty na ten temat jeśli, ktoś je posiada,
– opis stwierdzonej sytuacji (dokumentację, w miarę możliwości, nazwy substancji oraz raz wyniki badań zanieczyszczenia gleby).

Takie zgłoszenia można przekazywać listownie do starostwa do wydziału architektoniczno – budowlanego i środowiska lub mailowo na adres: powiat@stalowowolski.pl (należy dołączyć zeskanowane dokumenty).

Zgodnie z przepisami starosta ma obowiązek przekazać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do 5 października 2018 r. Aktualizacja tego wykazu jest raz na dwa lata.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi krajowy rejestr historycznych zanieczyszczeń.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Środowiska, starosta wykonuje pierwszy etap badań, gdy pojawiają się wątpliwości co do obecności substancji powodujących ryzyko w środowisku. Wówczas  decyduje on, analizując konkretny przypadek, kiedy istnieje konieczność wykonania badania, a kiedy od tego obowiązku można odstąpić.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021