W Stalowej Woli

Będzie walczyć o kolejną kadencję – Renata Butryn

Będzie walczyć o kolejną kadencję – Renata Butryn

Renata Butryn – 56 lat, mężatka, dwoje dzieci. Ukończyłam studia magisterskie na UJ w Krakowie ,25 lat przepracowałam jako nauczycielka najpierw w Pilźnie, a potem w LO im. KEN w Stalowej Woli. Przez 5 lat pełniłam funkcję radnej Powiatu Stalowowolskiego, a w latach 2007-2011 – Posła na Sejm RP.W ramach sejmowej Komisji Obrony Narodowej powierzono mi funkcję przewodniczącej Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych.  Angażowałam się w różne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju Stalowej Woli, Dębicy, Niska, Tarnobrzega, Strzyżowa, Rzeszowa, całego północnego Podkarpacia.

Z jakich powodów  startuje Pani w wyborach parlamentarnych?

Zdobyłam duże doświadczenie parlamentarne i szacunek ze strony wielu osób, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, co pragnę wykorzystać w pracy na rzecz rozwoju naszego regionu.

Dlaczego z tej partii politycznej?

Wybrałam PO dlatego, że jest partią centroprawicową i ma duże zdolności koalicyjne. Lubię współpracę i odpowiada mi program partii. Ważne jest dla mnie również to, że nikt nie narzuca mi, co mam mówić i myśle, mogę swobodnie reprezentować swoje zdanie. Partia nigdy nie była dla mnie celem samym w sobie, ale narzędziem, którego używam do realizacji wytyczonych celów, do konkretnej pracy na rzecz Podkarpacia, Stalowej Woli. Jeżeli mam dobre pomysły i konkretne argumenty, to zawsze zyskuję wsparcie moich partyjnych kolegów. I szacunek.

 Czego Pani dokonała dotychczas w swojej działalności politycznej ?

Przyczyniłam się w istotny sposób do profesjonalizacji naszej armii i wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Skoncentrowałam się na rozwoju polskiego przemysłu obronnego (m.in. na naszych zakładach zbrojeniowych HSW i „Dezamecie” w Nowej Dębie), który staje się „kołem zamachowym” rozwoju polskiej gospodarki i już generuje nowe, lepiej płatne miejsca pracy.
Ponadto jest realizowana budowa S-19 i będzie zrealizowana, z rządowych pieniędzy, budowa obwodnicy Niska i Stalowej Woli. Dopilnowałam więc tego, do czego się zobowiązałam.

Co Pani uważa za swój największy sukces na niwie politycznej?

Zostałam jednogłośnie wybrana na przewodniczącą sejmowej Podkomisji stałej do spraw polskiego przemysłu obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. To dla mnie ogromna satysfakcja i dowód uznania ze strony kolegów z różnych opcji partyjnych za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju polskiej zbrojeniówki. Jestem też członkiem ZP NATO i pracuję w ramach struktury zgromadzenia w najważniejszej komisji ‒ politycznej.

Czym chce Pani przekonać wyborców do swojej osoby?

Mam konkretny program i jasne cele, a w realizacji zadań jestem konsekwentna i uparta. Zachowuję podstawowe standardy, moi najbliżsi pracują tam, gdzie pracowali zanim zostałam posłem, nikt nie funkcjonuje w jakiejkolwiek radzie nadzorczej. Uczciwie wywiązuję się z przyjętych zobowiązań.

O co będzie Pani zabiegać w parlamencie dla naszego regionu?

Podkarpacie potrzebuje wsparcia w zakresie dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej i to będę robić. Moim priorytetem pozostaje rozwój polskiego przemysłu obronnego, a szczególnie zakładów zbrojeniowych HSW jako najnowocześniejszego w Europie centrum artylerii rakietowej. To zaowocuje eksportem, rozwojem małych i średnich firm jako podwykonawców, przypływem dużych pieniędzy i napływem młodych, wykształconych ludzi, którzy będą szukać u nas dobrze płatnej pracy i możliwości rozwoju. Będę wspierać budownictwo mieszkań pod wynajem, walczyć o kształcenie pielęgniarek na poziomie szkoły średniej i wprowadzenie możliwości zdawania prawa jazdy we własnym powiecie (dość już korupcji w tarnobrzeskim WORDzie).

 Czym w pierwszej kolejności powinien zająć się nowy rząd?

Ustawą w sprawie wzrostu minimalnej stawki godzinowej i konkretnymi ulgami dla firm inwestujących w innowacyjność i rozwój pracowników. Ludzie muszą wreszcie lepiej zarabiać, aby realnie odczuć wzrost gospodarczy we własnej kieszeni.

Rozmawiała Joanna Piechuta

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021