W Stalowej Woli

Bezrobotni nie chcą pracować?

Bezrobotni nie chcą pracować?

Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, praca w systemie zmianowym, konieczność dojazdu do pracy. To główne powody, które podają bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli, odmawiając przyjęcia propozycji zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami, bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny nie przyjmuje propozycji odpowiedniej pracy, a także innej formy pomocy (np. prace społecznie użyteczne, Program Aktywizacji i Integracji, staż) traci status bezrobotnego.
Jeśli odmawia po raz pierwszy, to status traci na 120 dni, po raz drugi – na 180 dni, a po raz 3 i kolejny na 270 dni.

W tym roku od stycznia do lipca, z powodu odmowy przecięcia odpowiedniej pracy, z ewidencji stalowowolskiego PUP-u zostało wyrejestrowane 142 osoby. Natomiast w tym samym okresie roku poprzedniego 54 osoby.

Warto wyjaśnić czym jest odpowiednia praca. To zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, która podlega ubezpieczeniom społecznym. Ponadto, do jej wykonywania bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, albo może ją wykonywać po uprzednim szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym. Oczywiście stan zdrowia musi pozwalać na podjęcie pracy. Brany jest też po uwagę czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego, który nie może przekraczać 3 godzin. Natomiast miesięczna pensja za proponowaną musi być w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

MSPO 2021- podsumowanie udziału HSW S.A.

stw24.pl15 września 2021

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

stw24.pl14 września 2021
woda-kran

Czasowe przerwy dostawy wody dla Rozwadowa

stw24.pl14 września 2021

Główne wejście do Urzędu Miasta zamknięte z powodu remontu schodów

stw24.pl10 września 2021

Narodowe Czytanie po raz 10

stw24.pl8 września 2021

Fotel dla Stalowowolskiej okulistyki

stw24.pl8 września 2021

Grzybiarze – Policja apeluje o rozwagę!

stw24.pl7 września 2021

Ruszył Kiermasz Taniej Książki

stw24.pl7 września 2021

Norwegowie z wizytą w Stalowej Woli

stw24.pl7 września 2021