W Stalowej Woli

Biznes na grobach?

Biznes na grobach?

GROBY NIE NA SPRZEDAŻ

W cmentarnictwie istnieje kilka ważnych spraw, a nieuregulowanych lub budzących spory co do istniejących regulacji prawnych. Jedną z nich jest kwestia odsprzedaży grobów. Sądy wydawały w tej sprawie wiele wyroków, a mimo tego budziła ona liczne wątpliwości.

Tydzień temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który przynajmniej jedną wątpliwość rozstrzyga. Otóż sprzedaż istniejącego grobu jest niezgodna z prawem. Oznacza to, że umowa z zarządem cmentarza na wykup miejsca pochówku nie oznacza kupna na własność gruntu na którym znajduje się grunt. Własnością rodziny lub osób, które przeprowadzają pochówek jest trumna lub urna i nagrobek. W związku z tym nie mają prawa sprzedawać miejsca pochówku. Jeżeli grób nie jest już używany, to znaczy jeżeli nie dokonuje się w nim pochówków i skończył się czas za jaki opłacono w administracji cmentarza, to grób wraca do rozporządzania przez tę administrację, która po usunięciu starego grobu może przeznaczyć to miejsce na nowe pochówki.

Wiadomo, że w na stalowowolskich cmentarzach występują takie problemy. W regulaminach coraz większej liczby cmentarzy znajdują się wprost zapisy o zakazie sprzedaży grobów. W regulaminie cmentarza komunalnego w Stalowej Woli do tej pory nie ma takiego zapisu. W kontekście wspomnianego wyroku NSA i dla jednoznacznego postawienia sprawy taki zapis powinien jak najszybciej znaleźć się w tym regulaminie.

Istnieje również sprawa związana z wyrokiem NSA, ale o nieco innym charakterze. Chodzi o odsprzedanie lub odstąpienia miejsca pod grób. To jakby rodzaj zarezerwowania sobie na przyszłość miejsca pochówku. Była to praktyka przez wiele lat stosowana w Stalowej Woli. Zaprzestał jej prezydent Andrzej Szlęzak, który ze względu na kurczącą się ilość miejsc grzebalnych, wprowadził zasadę, że miejsce pochówku jest przekazywane wyłącznie w momencie śmierci danej osoby. Jednak ta zasada również nie znalazła się w regulaminie cmentarza. Powinno się tak stać, by uniknąć sytuacji w której są równi i równiejsi, czyli mający jakieś “dojście” do  prezydenta. Krótko mówiąc taka sytuacja likwiduje uznaniowość w tej sprawie. Specjalistycznej prawniczej opinii wymaga ocena, czy i w jakim zakresie wyrok NSA odnosi się do odsprzedawania nie grobów, a miejsc na grób. Analogie wydaja się dość oczywiste, ale specjalistycznych opinii lub wprost orzeczeń sądów nie chcemy ryzykować prezentowania własnego poglądu.

Istnieje jeszcze jeden problem, a dotyczy on zastosowania wyroku NSA do cmentarzy parafialnych. Wiadomo, że na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie “gospodarka grobami” jest prowadzona przez proboszcza według chyba tylko jemu wiadomych kryteriów. Jednak pewnie w tym przypadku nikt się nie ośmieli zakwestionować działań proboszcza. Wiadomo – Kościół u nas to już nie tyle państwo w państwie, co państwo ponad państwem, a w Stalowej Woli jest to wyjątkowo widoczne.

Grzegorz Poniedzielski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021