W Stalowej Woli

Budżet na 2018 rok dla Stalowej Woli uchwalony

Budżet na 2018 rok dla Stalowej Woli uchwalony

18 głosami za i 2 wstrzymującymi się radni  miejscy przyjęli budżet Stalowej Woli na 2018 r. – To  budżet, który odzwierciedla wiarę samorządu w siłę, potencjał i możliwości naszego miasta i mieszkańców Stalowej Woli – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas sesji.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 375 710 700 zł, w tym dochody bieżące 263 664 236 zł i dochody majątkowe 112 046 463 zł.
Wydatki zostały ustalone na kwotę 446 710 700 zł, w tym wydatki bieżące mają wynieść 245 989 041 zł, a majątkowe 200 721 659 zł. Wydatki majątkowe stanowią 44,93 proc. planowanych.
Deficyt wynosi 71 mln zł, co w skali budżetu wynosi 15 proc., a źródłem jego finansowania mają być przychody z tytułu sprzedaży obligacji. Rozchód budżetu z tytułu spłat kredytów ustalono w kwocie 15 mln zł.

– Mam wielką przyjemność przedstawić budżet, który zwiera w sobie rekordową kwotę 450 mln zł po stronie wydatków, to kwota rekordowa z punktu widzenia budżetu Stalowej Woli. To także kwota rekordowa z punktu widzenia wielkości miasta w naszym województwie – mówił prezydent. Przypomniał, że po pierwszym roku kadencji obecnej rady wykonanie budżetu było na poziomie ponad 190 mln zł, a teraz udało się wypracować kwotę 450 mln zł. Wyjaśniał, że zaplanowane wydatki majątkowe, inwestycyjne to połowa struktury całego budżetu.

– 25 procent wydatków budżetowych, to wydatki inwestycyjne. Ponad 200 mln zł zostanie zainwestowane w jednym roku na terenie miasta. Ponad 55 procent kwoty wydatków inwestycyjnych, blisko 113 mln zł, to środki pozyskane z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, programów krajowych Unii Europejskiej, programów rządowych. Łączna wartość wszystkich projektów, które będą realizowane w przyszłym roku z pomocą środków europejskich to blisko 227 mln zł. Dofinansowanie wynosi blisko 126 mln zł – mówił prezydent. Zaznaczał, że to nie jest budżet, który się konsumuje lub przejada.

– Trzeba widzieć całość planu inwestycyjnego, który konsekwentnie prowadzimy od 2015 roku. Łącznie w tej kadencji zainwestowaliśmy i zainwestujemy w miasto 320 mln zł. To pokazuje skalę planu, do którego realizacji zobowiązaliśmy się na rzecz mieszkańców i miasta, a jest on konsekwentnie realizowany – mówił Lucjusz Nadbereżny. Podkreślał, że ten rekordowy, bardzo trudny, stawiający tak wiele wyzwań plan finansowy, to budżet, który nie sięga do portfeli mieszkańców. – To budżet, który nie zakłada podwyżki podatków od nieruchomości zarówno od działalności gospodarczej jak również od mieszkańców, a także wzrostu innych opłat komunalnych – zapewniał prezydent.

Przedstawiając budżet wskazał te najbardziej kluczowe dla miasta inwestycje, ale też te, które bezpośrednio mają wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców i będą realizowane w przyszłym roku. To plan, który zakłada kompleksowe podejście do miasta, dbający o różne potrzeby mieszkańców tak najmłodszych jak i seniorów, a także przedsiębiorców, od tych prowadzących drobną działalność usługową po tych największych. To też plan wykorzystujący potencjał miasta, który wcześniej nie był wykorzystywany.

– Ten budżet, to nie tylko wielkie, strategiczne kilkunastomilionowe inwestycje. To budżet, który nie jest daleki od okien mieszkańców, ale jest najbliżej ich.  Ten plan rozwiązuje też problemy osiedlowe, modernizuje chodniki, drogi gruntowe zamienia na asfaltowe – podkreślał prezydent.

Najważniejsze inwestycje to  m.in. budowa łącznika strefy ekonomicznej z planowaną obwodnicą, budowa bloków komunalnych, budowa drogi przez byłe tereny Huty, modernizacja hali targowej, zakup budynku Mostostalu, rewitalizacja os. Fabrycznego i os. Rozwadów,  modernizacja Miejskiego Domu Kultury, tworzenie Galerii Karpińskiego, budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi, rozbudowa hali sportowej przy Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym, rewitalizacja błoni nadsańskich, budowa wielopokoleniowych stref aktywności, wodnego placu zabaw, skateparku, wsparcie dla szpitala i Ambulatorium, monitoring miejski, modernizacja podwórek osiedlowych, budowa Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021