W powiecie

Burmistrz biznesmen rządzi – mieszkańcy płacą

Burmistrz biznesmen rządzi – mieszkańcy płacą

Przywrócenie do pracy, zwrot kosztów za czas pozostawania bez pracy oraz zwrot kosztów sądowych. W sumie około 43 tysiące złotych. Taki wyrok zapadł w stalowowolskim sądzie pracy w sprawie Małgorzaty Treli, odwołanej dyrektor Zespołu Szkół w Lipie w gminie Zaklików.

Burmistrz Zaklikowa Zdzisław Wójcik w ubiegłym roku odwołał z funkcji, a także spowodował zwolnienie z pracy Małgorzaty Treli. Szefowa szkoły w Lipie odwołała się od tych decyzji do sądu pracy i do sądu administracyjnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, 20 maja tego roku  rozpatrując skargę dotyczącą odwołania  jej ze  stanowiska dyrektora ZS w Lipie stwierdził niezgodność z prawem zarządzenia burmistrza w tej sprawie.

Natomiast po trwającej prawie 9 miesięcy sprawie w stalowowolskim sądzie pracy, 24 maja zapadł wyrok przywracający  z dniem 1 września 2014 r. Małgorzatę Trelę do pracy w ZS w Lipie  na dotychczasowych warunkach pracy z przed wypowiedzenia. Jednocześnie sąd zasądził na jej rzecz wynagrodzenie w kwocie prawie 40 tys. zł za czas pozostawania bez pracy, tj. od 1 września 2014 r. do dnia ogłoszenia wyroku. Wynagrodzenie to może ulec zwiększeniu do czasu uprawomocnienia się wyroku o dalsze znaczące kwoty, tj. o koło 4200 zł miesięcznie. Ponadto, sąd zasądził koszty sądowe dla ZS w Lipie w wysokości 3 tys. zł.
Sąd  uzasadniając wyrok uznał, że wypowiedzenie stosunku pracy zostało w istotny sposób naruszone, a w szczególności został naruszony art. 23 ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela, art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Po uprawomocnieniu się wyroku WSA z dnia 20 maja i wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, zostanie odwieszona sprawa sądowa w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w sprawie niezgodnego z prawem odwołania z funkcji dyrektora szkoły. Istnieje poważna szansa powrotu Małgorzaty Treli na stanowisko dyrektora ZS w Lipie.

Warto jeszcze wspomnieć, że obecna dyrektor ZS w Lipie Iwona Stryjecka-Pezda została powołana zarządzeniem burmistrza (od 1 września 2014 r.) na stanowisko dyrektora bez ważnej oceny pracy nauczyciela i bez obowiązującej oceny dorobku zawodowego za okres ostatniego roku. Ponadto nie zakończyła stażu na nauczyciela dyplomowanego  i nie otrzymała pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Wspomniane zarządzenie w istotny sposób narusza przepisy prawa oświatowego a w szczególności punkt dot. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkołach. Należy też nadmienić, że wicedyrektor szkoły w Lipie została powołana na to stanowisko przez dyrektora tej placówki również bez aktualnej oceny pracy.

Burmistrz Zaklikowa w istotny sposób łamie prawo i pozbywa się dobrych, doświadczonych, a zarazem niewygodnych dla niego dyrektorów, a w szczególności niewygodnych dla Olgi Gilewicz Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zaklikowie. Olga Gilewicz chce rządzić szkołami za pomocą młodych, niedoświadczonych dyrektorów szkół. Olga Gilewicz i burmistrz Zaklikowa doprowadzają do degradacji zaklikowskiej oświaty. Burmistrz pozbył się dyrektorów w ZS w Lipie – Dariusza Chmielewskiego,  Małgorzaty Treli, dyrektora ZS w Zaklikowie – Wiesławy Warpechowskiej, pozbyć chce się obecnego dyrektora ZS w Zaklikowie – Waldemara Plennikowskiego, a wcześniej próbował się pozbyć dyrektora ZS w Zdziechowicach.

45 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021