W powiecie

Burmistrz przegrywa – gmina płaci

Burmistrz przegrywa – gmina płaci

Małgorzata Trela, odwołana z funkcji dyrektora i zwolniona z pracy w Zespole Szkół w Lipie w gm. Zaklików została przywrócona do pracy, tak zdecydował sąd. Gmina będzie musiała zapłacić jej prawie 70 tys. zł. Toczy się również postępowanie dotyczące przywrócenia jej na stanowisko dyrektora.

W czerwcu tego roku, po trwającej prawie 9 miesięcy sprawie Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Stalowej Woli, 24 czerwca tego roku wydał wyrok przywracający z dniem 1 września 2014 r. Małgorzatę Trelę do pracy w ZS w Lipie na dotychczasowych warunkach pracy  sprzed wypowiedzenia. Sąd uzasadniając wyrok uznał, że wypowiedzenie stosunku pracy zostało w istotny sposób naruszone, a w szczególności zapisy Karty Nauczyciela i ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie zasądził na jej rzecz wynagrodzenie w kwocie prawie 40 tys. zł za czas pozostawania bez pracy, czyli od 1 września 2014 r. do dnia ogłoszenia wyroku. Wynagrodzenie to uległo zwiększeniu do czasu uprawomocnienia się tego wyroku o dalsze znaczące kwoty, tj. o około 4200 zł miesięcznie, a wyrok uprawomocnił się 18 listopada 2015 r. Ponadto, sąd zasądził koszty sądowe dla ZS w Lipie na kwotę 3 tys. zł.

Od tego wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli odwołał się ZS w Lipie i złożył apelację do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Małgorzata Trela odpowiadając na apelację, wniosła o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd rozpatrzył apelację i oddalił ją w całości, zasądzając na rzecz ZS w Lipie koszty sądowe w kwocie 60 zł.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uzasadniając wyrok stwierdził, że Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – IV Wydział Pracy w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe i wydał właściwy wyrok przywracając Małgorzatę Trelę do pracy i zasądzając dla niej wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Uprawomocnienie wyroku oznacza, że Małgorzata Trela wraca do pracy w szkole w Lipie na stanowisko nauczyciela, zgodnie z prawem ma się zgłosić w terminie 7 dni od prawomocnego wyroku, czyli 23 listopada. Ponadto ZS w Lipie musi jej wypłacić prawie 70 tys. zł., a także składkę na ubezpieczenie społeczne za czas pozostawania bez pracy. Szkoła też musi ponieść koszty sądowe – ponad 3100 zł.

– Koszty te wynikają z uporu i braku dobrej woli do zawarcia ugody. Pan burmistrz za nic nie chciał zawrzeć takiej ugody. Był pewien, że sprawa potoczy się po jego myśli i sąd wyda wyrok zgodnie z jego oczekiwaniami. Jednak się przeliczył, zwyciężyło prawo.
Wspomniane kwoty będą pochodzić z budżetu Miasta Zaklikowa. To Pani Olga Gilewicz, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Adminstracyjnego Szkół w Zaklikowie, robiła wszystko, bym została odwołana z funkcji dyrektora i zwolniona z pracy. Jak długo podatnicy gminy Zaklików będą płacić z własnych podatków za niezgodne z prawem decyzje burmistrza Zaklikowa ? – zastanawia się Małgorzata Trela.

Należy jeszcze przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrując skargę Małgorzaty Treli, stwierdził że zarządzanie burmistrza z dnia 5 maja 2014 r., w sprawie odwołania jej z funkcji dyrektora jest niezgodne z prawem. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 maja 2015 r. jest prawomocny. W związku z powyższym zarządzenie burmistrza straciło moc prawną z dniem orzeczenia o jego niezgodności z prawem. Ponadto WSA w Rzeszowie zasądził koszty sadowe na rzez Małgorzaty Treli.

W najbliższym czasie zostanie odwieszona kolejna sprawa w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli przed Sądem Pracy z powództwa Małgorzaty Treli wobec szkoły w Lipie za niezgodne z prawem odwołanie jej z funkcji dyrektora tej placówki i zmianą warunków pracy. Niewykluczone, zatem, że znowu szkoła poniesie koszty niezgodnych z prawem działań burmistrza Zaklikowa.

Zapytaliśmy Olgę Gilewicz, dyrektora GZEAS, w jaki sposób zostanie zapewniony etat Małgorzacie Treli, odpowiedziała, że będzie mogła skomentować sprawę dopiero wtedy, gdy zapozna się z wyrokiem sądu.

Poprosiliśmy o opinię także Mirosława Macha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zaklikowie, co sadzi o tej sprawie, bowiem gmina będzie musiała zapłacić wysokie odszkodowanie. – Pan burmistrz będzie musiał wytłumaczyć społeczeństwu dlaczego tak się stało, bo to on podejmuje decyzję o zmianach kadrowych. Wcześniej odwołał dyrektora ZS w Lipie Dariusza Chmielewskiego i powołał bez konkursu Małgorzatę Trelę, którą z kolei odwołał. Za to ponosi odpowiedzialność pan burmistrz – mówi przewodniczący.

Próbowaliśmy skontaktować się ze Zdzisławem Wójcikiem burmistrzem Zaklikowa, nie udało nam się.

Dorota Zakrzewska

26 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Zaleszany – Uwaga na oszustów !!!

stw24.pl25 lutego 2021

Wesprzyjmy nasze przedszkolaki w konkursie

stw24.pl24 lutego 2021

Ankieta dotycząca Dworu w Kotowej Woli

stw24.pl23 lutego 2021

Urząd Gminy w Radomyślu jutro pracuje krócej

stw24.pl23 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

stw24.pl22 lutego 2021

Słowacja zamknęła część przejść granicznych na Podkarpaciu

stw24.pl16 lutego 2021

„Kobiety Przyszłościowe” z Bojanowa-tradycyjne potrawy nowoczesny sprzęt

stw24.pl16 lutego 2021

Radomyscy Policjanci podsumowali ubiegły rok

stw24.pl15 lutego 2021

Rozmawiali o budowie sieci światłowodowej na naradzie sołtysów

stw24.pl10 lutego 2021