W powiecie

Burmistrz przegrywa – gmina płaci

Burmistrz przegrywa – gmina płaci

Małgorzata Trela, odwołana z funkcji dyrektora i zwolniona z pracy w Zespole Szkół w Lipie w gm. Zaklików została przywrócona do pracy, tak zdecydował sąd. Gmina będzie musiała zapłacić jej prawie 70 tys. zł. Toczy się również postępowanie dotyczące przywrócenia jej na stanowisko dyrektora.

W czerwcu tego roku, po trwającej prawie 9 miesięcy sprawie Sąd Rejonowy – Sąd Pracy w Stalowej Woli, 24 czerwca tego roku wydał wyrok przywracający z dniem 1 września 2014 r. Małgorzatę Trelę do pracy w ZS w Lipie na dotychczasowych warunkach pracy  sprzed wypowiedzenia. Sąd uzasadniając wyrok uznał, że wypowiedzenie stosunku pracy zostało w istotny sposób naruszone, a w szczególności zapisy Karty Nauczyciela i ustawy o związkach zawodowych. Jednocześnie zasądził na jej rzecz wynagrodzenie w kwocie prawie 40 tys. zł za czas pozostawania bez pracy, czyli od 1 września 2014 r. do dnia ogłoszenia wyroku. Wynagrodzenie to uległo zwiększeniu do czasu uprawomocnienia się tego wyroku o dalsze znaczące kwoty, tj. o około 4200 zł miesięcznie, a wyrok uprawomocnił się 18 listopada 2015 r. Ponadto, sąd zasądził koszty sądowe dla ZS w Lipie na kwotę 3 tys. zł.

Od tego wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli odwołał się ZS w Lipie i złożył apelację do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Małgorzata Trela odpowiadając na apelację, wniosła o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd rozpatrzył apelację i oddalił ją w całości, zasądzając na rzecz ZS w Lipie koszty sądowe w kwocie 60 zł.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uzasadniając wyrok stwierdził, że Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – IV Wydział Pracy w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe i wydał właściwy wyrok przywracając Małgorzatę Trelę do pracy i zasądzając dla niej wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Uprawomocnienie wyroku oznacza, że Małgorzata Trela wraca do pracy w szkole w Lipie na stanowisko nauczyciela, zgodnie z prawem ma się zgłosić w terminie 7 dni od prawomocnego wyroku, czyli 23 listopada. Ponadto ZS w Lipie musi jej wypłacić prawie 70 tys. zł., a także składkę na ubezpieczenie społeczne za czas pozostawania bez pracy. Szkoła też musi ponieść koszty sądowe – ponad 3100 zł.

– Koszty te wynikają z uporu i braku dobrej woli do zawarcia ugody. Pan burmistrz za nic nie chciał zawrzeć takiej ugody. Był pewien, że sprawa potoczy się po jego myśli i sąd wyda wyrok zgodnie z jego oczekiwaniami. Jednak się przeliczył, zwyciężyło prawo.
Wspomniane kwoty będą pochodzić z budżetu Miasta Zaklikowa. To Pani Olga Gilewicz, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Adminstracyjnego Szkół w Zaklikowie, robiła wszystko, bym została odwołana z funkcji dyrektora i zwolniona z pracy. Jak długo podatnicy gminy Zaklików będą płacić z własnych podatków za niezgodne z prawem decyzje burmistrza Zaklikowa ? – zastanawia się Małgorzata Trela.

Należy jeszcze przypomnieć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozpatrując skargę Małgorzaty Treli, stwierdził że zarządzanie burmistrza z dnia 5 maja 2014 r., w sprawie odwołania jej z funkcji dyrektora jest niezgodne z prawem. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 maja 2015 r. jest prawomocny. W związku z powyższym zarządzenie burmistrza straciło moc prawną z dniem orzeczenia o jego niezgodności z prawem. Ponadto WSA w Rzeszowie zasądził koszty sadowe na rzez Małgorzaty Treli.

W najbliższym czasie zostanie odwieszona kolejna sprawa w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli przed Sądem Pracy z powództwa Małgorzaty Treli wobec szkoły w Lipie za niezgodne z prawem odwołanie jej z funkcji dyrektora tej placówki i zmianą warunków pracy. Niewykluczone, zatem, że znowu szkoła poniesie koszty niezgodnych z prawem działań burmistrza Zaklikowa.

Zapytaliśmy Olgę Gilewicz, dyrektora GZEAS, w jaki sposób zostanie zapewniony etat Małgorzacie Treli, odpowiedziała, że będzie mogła skomentować sprawę dopiero wtedy, gdy zapozna się z wyrokiem sądu.

Poprosiliśmy o opinię także Mirosława Macha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zaklikowie, co sadzi o tej sprawie, bowiem gmina będzie musiała zapłacić wysokie odszkodowanie. – Pan burmistrz będzie musiał wytłumaczyć społeczeństwu dlaczego tak się stało, bo to on podejmuje decyzję o zmianach kadrowych. Wcześniej odwołał dyrektora ZS w Lipie Dariusza Chmielewskiego i powołał bez konkursu Małgorzatę Trelę, którą z kolei odwołał. Za to ponosi odpowiedzialność pan burmistrz – mówi przewodniczący.

Próbowaliśmy skontaktować się ze Zdzisławem Wójcikiem burmistrzem Zaklikowa, nie udało nam się.

Dorota Zakrzewska

26 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021