W Stalowej Woli

Chiny partnerem dla Podkarpacia

Chiny partnerem dla Podkarpacia

Oficjalne podpisanie „Porozumienia o ustanowieniu partnerskich relacji między Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi – Czuang” (CHINY). Odbędzie się 18 czerwca 2015 roku, o godzinie 9.30 , w Sali Posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego, w obecności mediów.

 W imieniu Regionu Kuangsi-Czuang porozumienie podpisze Pan Chen Gang – Wicegubernator Regionu Autonomicznego Kunagsi- Czuang, a w imieniu Województwa Podkarpackiego Pan Marszałek Władysław Ortyl. Panu Wicegubernatorowi w podróży na Podkarpacie towarzyszy  kilkuosobowa delegacja, w składzie której jest między innymi Pan Qin Weiguo – Zastępca Burmistrza Miasta Nanning, które jest stolicą regionu. 

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang jest jednym z pięciu etnicznych autonomicznych regionów w Chinach. Pod jurysdykcją regionu znajduje się 14 prefektur i 109 powiatów zajmujących 236.700 km² powierzchni lądowej oraz 129.300 km² powierzchni wodnej. Stolicą regionu jest miasto Nanning, znane jako „Zielone miasto Chin”.

Region położony jest w południowej części Chin i sąsiaduje z krajami Azji Południowo-Wschodniej. Kuangsi jest jedynym regionem w Chinach, który łączy ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej) z Chinami, zarówno drogą lądową jak i morską,

Ponadto, dzięki wspólnym staraniom 10 krajów należących do ASEAN oraz Chin, dokonano znaczących zmian w strukturach strefy wolnego handlu Chiny – ASEAN (CAFTA). Na koniec 2010 r., CAFTA była największą Strefą Wolnego Handlu na świecie pod względem populacji oraz trzecią co do wielkości Strefą Wolnego Handlu, zaraz po UE i NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu).

Na koniec 2010 r. liczbę ludności Kuangsi szacowano na około 51.520.000 mieszkańców.

Kuangsi jest regionem obfitującym w minerały, energię wodną, rolnictwo, leśnictwo, rośliny lecznicze, zasoby morskie i porty żeglugi oraz posiada bogatą bazę turystyczną. Jest to region w którym wydobywa się 10 głównych kolorowych metali nieszlachetnych w Chinach. Znajdują się tu główne chińskie złoża aluminium, manganu, cyny, antymonu i indu.

Kuangsi jest regionem dość konkurencyjnym jeśli chodzi o produkcję cukru, artykułów spożywczych, metali kolorowych, petrochemii, żelaza i stali, manganu i energii elektrycznej. Udział w rynku cukierniczym, mini samochodów i ładowarek kołowych plasuje się na wysokim miejscu. Produkty z trzciny cukrowej, jedwabników, manioki, terpentyny, anyżu i szybko rosnących drzew uzyskują w rankingach pierwsze miejsce w Chinach.

Kuangsi  kładzie nacisk na siedem głównych sektorów, takich jak: przemysł spożywczy – produkcja cukru, przemysł metali kolorowych – przetwórstwo aluminium, przemysł samochodowy – produkcja średnich limuzyn, przemysł petrochemiczny – rafinerie ropy naftowej, przemysł hutniczy – żelazo i stal oraz przemysł maszynowy – konstrukcja maszyn.

Ponadto można wskazać siedem kluczowych gałęzi przemysłu, mianowicie: produkcja materiałów budowlanych, produkcja papieru, budowa statków, przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany, produkcja przyrządów pomiarowych w tym zegarków, a także produkcja farmaceutyczna zostały również umieszczono wysoko na liście priorytetów.

Według statystyk PKB Kuangsi w 2010 r. wyniósł 95.02 bilionów RMB (yuan); dochody podatkowe wyniosły 12.29 bilionów RMB. Całość inwestycji ogółem w aktywach trwałych wyniosła 78.59 bilionów RMB; całość obrotu handlu zagranicznego wyniosło 17.71 bilionów USD.

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostre strzelanie na poligonie

stw24.pl30 lipca 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

stw24.pl29 lipca 2021

Przed nami X Jubileuszowy Rajd Honoru

stw24.pl29 lipca 2021

Weź udział w stalowowolskim Jarmarku Lasowiackim

stw24.pl29 lipca 2021

Wycieczka autobusowa – „Bliskie spotkania z architekturą”

stw24.pl29 lipca 2021

Grali o Puchar Starosty

stw24.pl29 lipca 2021

Onko Tour – Rowerem po zdrowie

stw24.pl28 lipca 2021

Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

stw24.pl23 lipca 2021

Będzie remont sali sportowej przy CEZ w Stalowej Woli

stw24.pl23 lipca 2021