W Stalowej Woli

Choroba i ubóstwo zmusza do szukania pomocy

Choroba i ubóstwo zmusza do szukania pomocy

Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo. To trzy najczęstsze powody udzielenia pomocy społecznej w 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W sumie w ubiegłym rok ze wsparcia tej placówki skorzystało 1960 rodzin, czyli 4012 osób.

Jak informuje w swoim sprawozdaniu za ubiegły rok MOPS,  w stosunku do ubiegłych lat zmniejszyła się liczba osób i rodzin, które zgłaszały swoją trudną sytuację życiową wynikającą z występującego w rodzinie bezrobocia. U rodzin, które są objęte wsparciem ośrodka, bardzo często występuje więcej niż jeden powód do objęcia pomocą. Przykładowo z powodu ubóstwa z pomocy skorzystało 1529 osób, choroby – 178 osób, niepełnosprawności – 1401, bezrobocia – 1357, bezdomności – 83, alkoholizmu – 476, przemocy w rodzinie – 126, narkomanii – 3.

Pomoc społeczna ma na celu udzielanie wsparcia i podejmowanie działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, dzięki któremu będą mogły się usamodzielnić oraz zintegrować ze środowiskiem.
O tym czy dana osoba może i w jakim zakresie skorzystać z pomocy MOPS-u decyduje ustawa o pomocy społecznej, która określa próg dochodowy, tzw. kryterium dochodowe, które warunkuje do korzystania z całego wachlarzu świadczeń pomocy społecznej.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi: 643 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny, dla jednej osoby w rodzinie – 514 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli dochód przekracza kryterium, może być przyznana pomoc bezzwrotna lub na zasadach zwrotu części lub całości kwoty przyznanego świadczenia.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021