W Stalowej Woli

Choroba i ubóstwo zmusza do szukania pomocy

Choroba i ubóstwo zmusza do szukania pomocy

Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo. To trzy najczęstsze powody udzielenia pomocy społecznej w 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. W sumie w ubiegłym rok ze wsparcia tej placówki skorzystało 1960 rodzin, czyli 4012 osób.

Jak informuje w swoim sprawozdaniu za ubiegły rok MOPS,  w stosunku do ubiegłych lat zmniejszyła się liczba osób i rodzin, które zgłaszały swoją trudną sytuację życiową wynikającą z występującego w rodzinie bezrobocia. U rodzin, które są objęte wsparciem ośrodka, bardzo często występuje więcej niż jeden powód do objęcia pomocą. Przykładowo z powodu ubóstwa z pomocy skorzystało 1529 osób, choroby – 178 osób, niepełnosprawności – 1401, bezrobocia – 1357, bezdomności – 83, alkoholizmu – 476, przemocy w rodzinie – 126, narkomanii – 3.

Pomoc społeczna ma na celu udzielanie wsparcia i podejmowanie działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, dzięki któremu będą mogły się usamodzielnić oraz zintegrować ze środowiskiem.
O tym czy dana osoba może i w jakim zakresie skorzystać z pomocy MOPS-u decyduje ustawa o pomocy społecznej, która określa próg dochodowy, tzw. kryterium dochodowe, które warunkuje do korzystania z całego wachlarzu świadczeń pomocy społecznej.

Obecnie kryterium dochodowe wynosi: 643 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny, dla jednej osoby w rodzinie – 514 zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli dochód przekracza kryterium, może być przyznana pomoc bezzwrotna lub na zasadach zwrotu części lub całości kwoty przyznanego świadczenia.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021