W Stalowej Woli

Co narozrabiali w ZAB-ie?

Co narozrabiali w ZAB-ie?

Szereg nieprawidłowości i niedociągnięć stwierdziła komisja rewizyjna w Zakładzie Administracji Budynków w Stalowej Woli. Kontrola ta była prowadzona w ubiegłym roku i obejmował lata 2014 i 2015. Dotyczyła legalności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Radny Mariusz Kunysz, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił tylko częściowo protokół pokontrolny podczas sesji Rady Miasta. To dlatego, że nie zapoznał się z nim Józef Dąbek, dyrektor zakładu, gdyż przebywa na zwolnieniu chorobowym. Radny Kunysz wyjaśnił, że kontrola dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: gospodarka zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, w tym sprzedaż tych zasobów, kryteriów zatrudniania, schematu organizacyjnego, funkcjonowania archiwum, zobowiązań i należności wobec ZAB-u, w tym windykacji i liczby spraw rozstrzygniętych przez sąd.

– W protokole opisany jest stan faktyczny, a w końcowej części zostały sprecyzowane wnioski pokontrolne. Z protokołem tym powinien zapoznać się kierownik kontrolowanej jednostki, niestety w związku przypadkiem losowym, kilkumiesięczną nieobecnością, nie było możliwości potwierdzenia zapoznania się z tym dokumentem. W związku z tym, wszystkie te sprawy, które zostały ujęte we wnioskach są do państw radnych do wiadomości. Protokół jest dostępny w biurze rady. Nie będę omawiał szczegółów związanych z wnioskami pokontrolnymi, niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że stwierdzono szereg nieprawidłowości, niedociągnięć w tematach, które zostały objęte kontrolą. Komisja rewizyjna zwróciła się do prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań naprawczych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości – mówił przewodniczący komisji rewizyjnej.

Radny Edmund Myszka zwrócił uwagę na to, że czas nieobecności kierownika kontrolowanej jednostki może się wydłużyć. – Te sprawy nie cierpią zwłoki, będziemy czekać aż się zapozna i dopiero wtedy będą wyciągane jakieś konsekwencje wynikające z niedociągnięć w zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie możemy stać w próżni – argumentował radny.

Kunysz wyjaśnił, że sprawy te były omawiane z prezydentem i zapoznał się on z nieprawidłowościami, ma też informacje, że pewne tematy są już wyjaśniane.

Do Przewodniczącego Rady Miasta 25 stycznia wpłynęło pismo z ZAB-u, pod którym w zastępstwie dyrektora podpisał się Sławomir Buczek. Informuje on, że dyrektor przebywa na zasiłku chorobowym i niezwłocznie po powrocie do pracy zapozna się z protokołem i zajmie stanowisko w tej sprawie. Zaznacza, że obecnie zakład jest na etapie wyeliminowania wskazanych przez komisję nieprawidłowości.

Jan Sibiga, wiceprzewodniczący rady wspomniał, że rozmawiał z dyrektorem Dąbkiem i jego choroba ma poważny charakter, w najbliższym czasie będzie miał kolejną konsultację medyczną, która prawdopodobnie będzie rozstrzygać o kontynuacji pracy zawodowej. Zaznaczył, że dyrektor ZAB-u jest w stałym kontakcie z prezydentem.

Joanna Piechuta

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

stw24.pl12 kwietnia 2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

stw24.pl12 kwietnia 2021

Rozwadowski Trag Staroci

stw24.pl12 kwietnia 2021

Konkurs „Tytus w Stalowej Woli”

stw24.pl8 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Dworzec PKP w Rozwadowie odzyska dawny blask

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021