kultura i rozrywka

Co się zmieni w Miejskim Domu Kultury po remoncie ?

Co się zmieni w Miejskim Domu Kultury po remoncie ?

Wiosna za oknem wniesie także nową świeżość do stalowowolskiej kultury, poprzez modernizację kulturalnego serca Stalowej Woli – Miejskiego Domu Kultury. 29 kwietnia odbyła się konferencja on-line, podczas której norweskim partnerom przedstawiono założenia projektu. Realizacja tego ambitnego celu możliwa jest dzięki środkom norweskim pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak podkreślił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury jest budynkiem o niesamowitej architekturze, łączącym pokolenia i będącym miejscem działania niesamowitych ludzi, którzy żyją kulturą, żyją Stalową Wolą, tradycją i jednocześnie spojrzeniem na nowoczesność.

– Cieszę się, że wspólnie będziemy mieli nowe narzędzie, aby jeszcze lepiej rozwijać pasje kulturalne, świadomość tożsamości i historii miejsca, w którym żyjemy. Przede wszystkim cieszę się, że możemy ten projekt realizować z naszymi partnerami norweskimi. Będziemy czerpać od Państwa wiedzę i dobre praktyki. Jestem przekonany, że ubogacimy też Państwa naszą kulturą. Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli nam szerzej pokazać odbiorcom piękno kultury lasowiackiej, naszych tradycji, bo one tkwią w nas głęboko – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Realizacja projektu rozpocznie się niebawem. Miasto jest na etapie wyłaniania wykonawcy. Dzięki środkom norweskim kulturalne serce Stalowej Woli przejdzie wielką modernizację. Wysłużone i trzaskające stare siedziska w sali widowiskowej zastąpi 725 nowych, wygodnych foteli. Ponadto zmieniona zostanie geometria podłogi, by poprawić widoczność. Zautomatyzowana scena wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt techniczny, inteligentne oświetlenie i nowe kurtyny, powstanie także zapadnia sceniczna do pomieszczenia orkiestronu. Wyżej wymienione prace mają na celu nie tylko wyremontowanie istniejących pomieszczeń w tym sali widowiskowej i małej sali kinowej, ale również adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej.

W pierwszym o powierzchni 35,2 m2 zostanie utworzony Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnianie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i Miasta Stalowej Woli.

W drugim pomieszczeniu o powierzchni 54,31 m2 powstanie sala kulturalno – edukacyjna, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych form wyrazu.

Projekt obejmuje również odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, udostępniając w ten sposób wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku (m.in. oszczędność energii) a także wdrożony będzie nowy system zamykania drzwi w obiekcie z użyciem kart magnetycznych.

Co istotne, dzięki dofinansowaniu budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy seniorów. Dla osób niedosłyszących zaplanowano wykonanie pętli indukcyjnej na dużej sali widowiskowej, a dostęp dla osób niepełnosprawnych na scenę i do garderób na parterze będzie możliwy dzięki platformie schodowej. Udrożnione zostaną też ciągi komunikacyjne, wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach, czy fotele dla niepełnosprawnych.

– Nasza świątynia, jaką jest Miejski Dom Kultury, nabierając nowego blasku poprzez kolejne etapy modernizacji, będzie jeszcze mocniej zachęcała do tego, aby różne pokolenia znajdowały w niej swoją przestrzeń. MDK będzie miejscem przyjaznym i otwartym, które odzyskując dawny blask historyczny będzie miało bardzo nowoczesne, multimedialne rozwiązania, aby wszyscy mogli jak najlepiej realizować swoje działania i aby nikt, kto posiada bariery związane z niepełnosprawnością nie spotkał tutaj muru dostępu do kultury – mówił włodarz Stalowej Woli.

Prezydent podkreślił jednak, że największą siłą projektu są ludzie. – Stalowa Wola zawsze miała szczęście do ludzi, którzy tworzyli kulturę i mam nadzieję, że ten projekt zachęci również nowe pokolenia, aby budować tutaj ten wielki potencjał MDK przez rozwój najpiękniejszych tradycji, z patrzeniem na zmieniające się trendy – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

To właśnie w zakresie działań „miękkich”, czyli zawiązanych z zasobami ludzkimi Miejski Dom Kultury nawiąże współpracę z Partnerem z Państw Darczyńców norweską organizacją pozarządową INTBAU Norway. – To jest bardzo interesujące, że zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym projekcie. Mamy za sobą 20 lat doświadczenia i dobrze znamy kontekst kraju. Dbamy o to, aby zachowywać dziedzictwo narodowe i kontynuować tradycje – mówił Audun Engh z INTBAU Norway.

Szczegóły dotyczące działań „miękkich” towarzyszących remontowi infrastruktury omówił Marek Gruchota dyrektor Miejskiego Domu Kultury. – Uruchomienie wszystkich działań pozwoli „odkurzyć” dziedzictwo kulturalne z dawnych lat ludzi mieszkających w Puszczy Sandomierskiej. Była to społeczność biedna, ale bardzo wesoła, harda i wrzawa – mówił Marek Gruchota.

Zaplanowane w trakcie realizacji projektu wydarzenia są różnorodne, skierowane do wielu grup docelowych oraz dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Ich różnorodność dotyczy zarówno zaproponowanych form działań, jak i grup odbiorców docelowych. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana oferta 22 nowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowana do wszystkich odbiorców kultury podczas, których mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, warsztatach, konferencjach czy też skorzystać z powstałych publikacji o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (seria tematycznych publikacji kulturalno-edukacyjnych oraz utworzenie bazy wiedzy dla szkół z zakresu edukacji regionalnej dziedzictwa Lasowiaków).

Ponadto zostanie powołany Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, którego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie, promowanie, utrwalanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego związanego z MDK oraz Klaster Lasowiacki, dzięki któremu będzie możliwa integracja podmiotów z terenów lasowiackich w widłach rzeki Wisły i Sanu. Niniejsze działanie ma na celu wsparcie biznesów opartych na rodzimej tradycji. Opracowane zostaną materiały źródłowe obrzędowości lasowiackiej, nastąpi reinterpretacja Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”, zaś zwieńczeniem tych działań będzie zorganizowany Festiwal Rzemiosła Lasowiackiego.

Nowa oferta kulturalno – edukacyjna wdrażana będzie również po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w okresie jego trwałości, dzięki której będzie można uczestniczyć w 23 kolejnych ciekawych wydarzeniach, takich jak: ścieżki dydaktyczne, konkursy, festiwale, koncerty, warsztaty rodzinne, pokazy edukacyjne i spektakle, powstanie również archiwum społeczne. Większość z wymienionych działań będzie odwoływała się do dziedzictwa regionu, zarówno dziedzictwa Lasowiaków, jak i dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury oraz Miasta Stalowej Woli.

Planowane do organizacji wydarzenia skierowane będą zarówno dla seniorów, osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Wprowadzone zostaną działania rodzinne, międzypokoleniowe i integracyjne oraz integrujące mniejszość ukraińską w naszym mieście.

Remont MDK rozpocznie się za kilka tygodni i potrwa przeszło dwa lata. Na ten czas organizacja zajęć będzie się odbywać w różnych częściach miasta i obiektach.

Wartość projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” wynosi 19,5 mln zł, z czego prawie 11,5 mln zł to środki Mechanizmu Finansowego EOG i ponad 2 mln ze środków Budżetu Państwa. Wkład miasta i partnera projektu, stowarzyszenia INTBAU Norway to 6,1 mln zł.

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Lubisz rysować? Lubisz malować? – zapraszamy do Akademii sztuki w MBP

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021