kultura i rozrywka

Co się zmieni w Miejskim Domu Kultury po remoncie ?

Co się zmieni w Miejskim Domu Kultury po remoncie ?

Wiosna za oknem wniesie także nową świeżość do stalowowolskiej kultury, poprzez modernizację kulturalnego serca Stalowej Woli – Miejskiego Domu Kultury. 29 kwietnia odbyła się konferencja on-line, podczas której norweskim partnerom przedstawiono założenia projektu. Realizacja tego ambitnego celu możliwa jest dzięki środkom norweskim pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak podkreślił Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli, Miejski Dom Kultury jest budynkiem o niesamowitej architekturze, łączącym pokolenia i będącym miejscem działania niesamowitych ludzi, którzy żyją kulturą, żyją Stalową Wolą, tradycją i jednocześnie spojrzeniem na nowoczesność.

– Cieszę się, że wspólnie będziemy mieli nowe narzędzie, aby jeszcze lepiej rozwijać pasje kulturalne, świadomość tożsamości i historii miejsca, w którym żyjemy. Przede wszystkim cieszę się, że możemy ten projekt realizować z naszymi partnerami norweskimi. Będziemy czerpać od Państwa wiedzę i dobre praktyki. Jestem przekonany, że ubogacimy też Państwa naszą kulturą. Mam nadzieję, że ten projekt pozwoli nam szerzej pokazać odbiorcom piękno kultury lasowiackiej, naszych tradycji, bo one tkwią w nas głęboko – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Realizacja projektu rozpocznie się niebawem. Miasto jest na etapie wyłaniania wykonawcy. Dzięki środkom norweskim kulturalne serce Stalowej Woli przejdzie wielką modernizację. Wysłużone i trzaskające stare siedziska w sali widowiskowej zastąpi 725 nowych, wygodnych foteli. Ponadto zmieniona zostanie geometria podłogi, by poprawić widoczność. Zautomatyzowana scena wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt techniczny, inteligentne oświetlenie i nowe kurtyny, powstanie także zapadnia sceniczna do pomieszczenia orkiestronu. Wyżej wymienione prace mają na celu nie tylko wyremontowanie istniejących pomieszczeń w tym sali widowiskowej i małej sali kinowej, ale również adaptację nowych przestrzeni znajdujących się na II piętrze budynku Miejskiego Domu Kultury do prowadzenia działalności kulturalnej.

W pierwszym o powierzchni 35,2 m2 zostanie utworzony Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, który będzie odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie, promowanie i utrwalanie oraz udostępnianie dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury i Miasta Stalowej Woli.

W drugim pomieszczeniu o powierzchni 54,31 m2 powstanie sala kulturalno – edukacyjna, która stanie się miejscem edukacji kulturalnej mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych form wyrazu.

Projekt obejmuje również odnowienie sali baletowej Lasowiaków i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, udostępniając w ten sposób wszystkie piętra budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo. Zostaną zastosowane rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku (m.in. oszczędność energii) a także wdrożony będzie nowy system zamykania drzwi w obiekcie z użyciem kart magnetycznych.

Co istotne, dzięki dofinansowaniu budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy seniorów. Dla osób niedosłyszących zaplanowano wykonanie pętli indukcyjnej na dużej sali widowiskowej, a dostęp dla osób niepełnosprawnych na scenę i do garderób na parterze będzie możliwy dzięki platformie schodowej. Udrożnione zostaną też ciągi komunikacyjne, wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach, czy fotele dla niepełnosprawnych.

– Nasza świątynia, jaką jest Miejski Dom Kultury, nabierając nowego blasku poprzez kolejne etapy modernizacji, będzie jeszcze mocniej zachęcała do tego, aby różne pokolenia znajdowały w niej swoją przestrzeń. MDK będzie miejscem przyjaznym i otwartym, które odzyskując dawny blask historyczny będzie miało bardzo nowoczesne, multimedialne rozwiązania, aby wszyscy mogli jak najlepiej realizować swoje działania i aby nikt, kto posiada bariery związane z niepełnosprawnością nie spotkał tutaj muru dostępu do kultury – mówił włodarz Stalowej Woli.

Prezydent podkreślił jednak, że największą siłą projektu są ludzie. – Stalowa Wola zawsze miała szczęście do ludzi, którzy tworzyli kulturę i mam nadzieję, że ten projekt zachęci również nowe pokolenia, aby budować tutaj ten wielki potencjał MDK przez rozwój najpiękniejszych tradycji, z patrzeniem na zmieniające się trendy – podkreślił Lucjusz Nadbereżny.

To właśnie w zakresie działań „miękkich”, czyli zawiązanych z zasobami ludzkimi Miejski Dom Kultury nawiąże współpracę z Partnerem z Państw Darczyńców norweską organizacją pozarządową INTBAU Norway. – To jest bardzo interesujące, że zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tym projekcie. Mamy za sobą 20 lat doświadczenia i dobrze znamy kontekst kraju. Dbamy o to, aby zachowywać dziedzictwo narodowe i kontynuować tradycje – mówił Audun Engh z INTBAU Norway.

Szczegóły dotyczące działań „miękkich” towarzyszących remontowi infrastruktury omówił Marek Gruchota dyrektor Miejskiego Domu Kultury. – Uruchomienie wszystkich działań pozwoli „odkurzyć” dziedzictwo kulturalne z dawnych lat ludzi mieszkających w Puszczy Sandomierskiej. Była to społeczność biedna, ale bardzo wesoła, harda i wrzawa – mówił Marek Gruchota.

Zaplanowane w trakcie realizacji projektu wydarzenia są różnorodne, skierowane do wielu grup docelowych oraz dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb. Ich różnorodność dotyczy zarówno zaproponowanych form działań, jak i grup odbiorców docelowych. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana oferta 22 nowych wydarzeń kulturalno – edukacyjnych, skierowana do wszystkich odbiorców kultury podczas, których mieszkańcy będą mogli wziąć udział w wystawach, warsztatach, konferencjach czy też skorzystać z powstałych publikacji o charakterze edukacyjnym i promocyjnym (seria tematycznych publikacji kulturalno-edukacyjnych oraz utworzenie bazy wiedzy dla szkół z zakresu edukacji regionalnej dziedzictwa Lasowiaków).

Ponadto zostanie powołany Dział Zarządzania Lokalnym Dziedzictwem Kulturowym, którego zadaniem będzie gromadzenie, przetwarzanie, promowanie, utrwalanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego związanego z MDK oraz Klaster Lasowiacki, dzięki któremu będzie możliwa integracja podmiotów z terenów lasowiackich w widłach rzeki Wisły i Sanu. Niniejsze działanie ma na celu wsparcie biznesów opartych na rodzimej tradycji. Opracowane zostaną materiały źródłowe obrzędowości lasowiackiej, nastąpi reinterpretacja Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Lasowiacy”, zaś zwieńczeniem tych działań będzie zorganizowany Festiwal Rzemiosła Lasowiackiego.

Nowa oferta kulturalno – edukacyjna wdrażana będzie również po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu w okresie jego trwałości, dzięki której będzie można uczestniczyć w 23 kolejnych ciekawych wydarzeniach, takich jak: ścieżki dydaktyczne, konkursy, festiwale, koncerty, warsztaty rodzinne, pokazy edukacyjne i spektakle, powstanie również archiwum społeczne. Większość z wymienionych działań będzie odwoływała się do dziedzictwa regionu, zarówno dziedzictwa Lasowiaków, jak i dziedzictwa Miejskiego Domu Kultury oraz Miasta Stalowej Woli.

Planowane do organizacji wydarzenia skierowane będą zarówno dla seniorów, osób dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Stalowej Woli i okolic. Wprowadzone zostaną działania rodzinne, międzypokoleniowe i integracyjne oraz integrujące mniejszość ukraińską w naszym mieście.

Remont MDK rozpocznie się za kilka tygodni i potrwa przeszło dwa lata. Na ten czas organizacja zajęć będzie się odbywać w różnych częściach miasta i obiektach.

Wartość projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” wynosi 19,5 mln zł, z czego prawie 11,5 mln zł to środki Mechanizmu Finansowego EOG i ponad 2 mln ze środków Budżetu Państwa. Wkład miasta i partnera projektu, stowarzyszenia INTBAU Norway to 6,1 mln zł.

 

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Nowa lokalizacja Rozwadowskiego Targu Staroci

stw24.pl13 maja 2021

Gminna Biblioteka w Pysznicy z medalem „W dowód uznania”

stw24.pl13 maja 2021

Uwaga! Prognozowane na dziś burze z gradem

stw24.pl13 maja 2021

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

“Zaczytana Ławeczka” stanęła przed biblioteką w Pysznicy

stw24.pl12 maja 2021
pieniądz-biznes-plany

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak pozyskać wsparcie finansowe

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

Zwalczają szkodnika drzew- Oprysk w lasach Gminny Pysznica

stw24.pl10 maja 2021