W Stalowej Woli

Co zmieniłbyś w komunikacji miejskiej?

Co zmieniłbyś w komunikacji miejskiej?

Chcesz się wypowiedzieć na temat komunikacji miejskiej w Stalowej Woli, masz uwagi w tej sprawie? Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2016-2023 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. Plan taki do publicznej wiadomości przedstawiło miasto.

Konsultacje mają potrwać do 12 maja.  Projekty dokumentów do konsultacji wraz z formularzem, na którym należy przedstawić swoje uwagi dostępne są na stronie bip.stalowawola.pl w zakładce konsultacje społeczne, a także w Urzędzie Miasta przy ul. Wolności 9, pokój nr 10. Formularz można przesłać drogą listową lub elektroniczną na adres: pkuznar@stalowawola.pl.

Opracowanie tego planu ma celu poprawę jakości systemu transportowego w mieście, jego dostępność, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, a także podniesienie rozwoju gospodarczego.
W opracowaniu została przedstawiona m.in. charakterystyka całego obszaru objętego planem transportowym, obecnie działająca komunikacja, a także poruszony został temat źródeł finansowania oraz przychodów z tej działalności.
Plan zakłada m.in. skoordynowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z rozkładami jazdy pociągów i autobusów, wprowadzenie wspólnego systemu taryfowo-biletowego z przewoźnikami kolejowymi, a także budowę Zintegrowanego Węzła Wymiany Pasażerskiej w rejonie stacji PKP Stalowa Wola Centrum, czyli w pobliżu dworca PKS, a ponadto integrację komunikacji publicznej i indywidualnej, poprzez budowę sieci parkingów na obszarze miasta, zwłaszcza w okolicach dworców, a także wprowadzenia systemu „Parkuj i Jedź”.
W dokumencie został poruszony także temat dostępu do komunikacji osób niepełnosprawnych, współpracy z innymi przewoźnikami, a także kierunków rozwoju transportu miejskiego.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Stalowej Woli

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021