W Stalowej Woli

Coraz więcej osób w mieście pada ofiarami przemocy

Coraz więcej osób w mieście pada ofiarami przemocy

W przeciągu ostatnich lat stale wzrasta liczba osób dotkniętych przemocą w stalowowolskich rodzinach. Najczęściej ofiarami padają kobiety. Taki wniosek wynika ze sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016 w Stalowej Woli.

Jak czytamy w programie, ze względu na specyfikę przemocy, oszacowanie skali tego zjawiska nie jest łatwe. Trudno jest jednoznacznie określić liczbę ofiar przemocy, ponieważ w wielu przypadkach osoby nią dotknięte nie składają zawiadomienia o przestępstwach, a wynika to z różnych powodów np. z przewlekłości w prowadzeniu spraw, chęci zapomnienia o krzywdzie, wstydu, obawy przed wykluczeniem społecznym.

W ciągu ostatnich sześciu lat problem przemocy domowej w Stalowej Woli stale rośnie. W 2011 r. liczba poszkodowanych wyniosła 128, w 2012 r. – 162, w 2013 r. – 162, w 2014 r. – 175, w 2015 r. – 229, a w 2016 r. bardzo wzrosła i wynosiła aż 361.

Zaś liczba rodzin dotkniętych tym zjawiskiem była następująca: 2011 r. – 68, 2012 r. – 97, 2013 r. – 155, 2014 r. – 171, 2015 r. – 189, 2016 r. – 193.

Stale też rośnie liczba sporządzanych „Niebieskich Kart”. Może to wynikać z tego, że jest zwiększona liczba ujawnionych aktów przemocy w rodzinie, a to wiąże się ze wzrostem zaufania świadków i osób krzywdzonych do służb podejmujących interwencje. Ponadto jest też większa świadomość i wrażliwość społeczna na przemoc w rodzinach.

Liczba sporządzony Niebieskich Kart na przestrzeni ostatnich sześciu lat wzrosła o 110 i wynosiła: 2011 r. – 38, 2012 r. – 33, 2013 r. – 77, 2014 r. – 80, 2015 r. – 115, 2016 r. – 148.

Jak czytamy w programie, problem zdiagnozowanej przemocy domowej nasila się, co może być wynikiem wzrostu świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z przemocą w rodzinie oraz możliwości uzyskania wsparcia odpowiednich służb.

W zdecydowanej większości ofiarami przemocy domowej są kobiety w 2011 r. było ich – 78, w 2012 r. – 88, 2013 r. – 156, w 2014 r. – 157, w 2015 r. – 175 , w 2016 r. – 161. Ponadto w ubiegłym roku zwiększył się udział dzieci i mężczyzn w grupie ofiar przemocy, należy też zaznaczyć, że często dzieci są świadkami zachowań przemocowych swoich rodziców lub opiekunów.

W wielu wypadkach przemocy towarzyszą także problemy związane z alkoholem.

W ciągu sześciu ostatnich lat Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w 203 przypadkach prowadziła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku podania się leczenia odwykowego.

W wyniku postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli cześć zakończyła się wydaniem aktów oskarżenia wobec osób stosujących przemoc. W 2011 r. zostało wydane 46 aktów, w 2012 r. – 29, w 2013 r. – 30, w 2014 r. – 29, w 2015 r. – 11 i w 2016 r. – 25.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021