W powiecie

Czy burmistrz i stowarzyszenie wiedzą co robią?

Czy burmistrz i stowarzyszenie wiedzą co robią?

O Stowarzyszeniu „Dobre Prawo”, które składa się z 5 osób i jest reprezentowane przez Jana Pataraniaka, zrobiło się głośno, gdy w kwietniu 2015 r. oskarżyło dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. Zarzucało mu m. in. nierzetelne wykonywanie obowiązków, brak prawidłowego nadzoru nad pracownikami, tajenie przypadków występującej wśród dzieci agresji i kradzieży w szkole. Stowarzyszenie złożyło w tej sprawie wniosek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty i do Burmistrza Zaklikowa, o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zawieszenie Waldemara Plennikowskiego w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły. O tym redakcja stw24.pl pisała w czerwcu i lipcu. 

Sprawę badał Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim, który w ciągu kilku dni kontroli przeprowadzonej w szkole wysłuchał dyrektora szkoły, zebrał dowody z analizy przedłożonych dokumentów, przesłuchał świadków wskazanych przez stowarzyszenie. Szczegółowa analiza 9 zarzutów, które stowarzyszenie zawarło we wniosku, wykazała bezzasadność oskarżeń wobec dyrektora, w wyniku czego sprawa została umorzona.
Wcześniej także Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli zajęła stanowisko w tej sprawie, gdy wpłynęło do niej zawiadomienie od burmistrza Zaklikowa dot. niedopełnienia obowiązków przez dyrektora ZSO w Zaklikowie. Postępowanie to zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Prokuratura stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek przekroczenie uprawnień przez Waldemara Plennikowskiego miało miejsce. Nie było żadnych materiałów, które by świadczyły o tym, że dyrektor szkoły czegoś zaniedbał. Na to postanowienie prokuratury, złożyło zażalenie Stowarzyszenie „Dobre Prawo”, ale ponieważ nie jest ono pokrzywdzonym, prokurator odmówił przyjęcia zażalenia. Przy czym w zażaleniu nie było żadnych merytorycznych faktów, ale jedynie przedstawiony statut stowarzyszenia. Wydawało się, że sprawa została definitywnie zakończona.
Stowarzyszenie „Dobre Prawo” złożyło jednak za pośrednictwem Burmistrza Zaklikowa 16 lipca 2015 r. odwołanie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu. W odpowiedzi z 4 sierpnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu w postanowieniu stwierdziło niedopuszczalność odwołania. W uzasadnieniu podkreślono, że zgodnie z art. 127 § 1 Kpa strona może skorzystać z odwołania tylko wówczas, gdy istnieje nieostateczna decyzja administracyjna w rozumieniu przepisów kodeksu. W niniejszej sprawie Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli działa w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. i wydał postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie ani inna forma odwołania.
Stowarzyszenie „Dobre Prawo” reprezentowane przez Jana Pataraniaka, ośmieszyło się składając odwołanie od postanowienia, na które nie przysługuje odwołanie. Świadczy to o braku znajomości przepisów prawnych przez reprezentanta Stowarzyszenia „Dobre Prawo”. Zastanawia również ignorancja w zakresie prawa Burmistrza Zaklikowa, który ma albo tak kiepskich radców prawnych w Urzędzie Miejskim, albo w ogóle nie zasięgał ich opinii w tej sprawie i firmował bez zastanowienia poczynania Stowarzyszenia „Dobre Prawo”.
O stanowisko w tej sprawie i ewentualne działania prawne, redakcja zapytała dyrektora szkoły – Waldemara Plennikowskiego. „Z pewnym zdumieniem i politowaniem obserwuję nieracjonalne poczynania reprezentanta Stowarzyszenia „Dobre Prawo” – mówi Waldemar Plennikowski. Początkowo chciałem sprawę skierować na drogę sądową, ale wymagało by to wielu przesłuchań świadków i czasowego angażowania rodziców, którzy prosili, by im tego oszczędzić. Postanowiłem uszanować prośbę rodziców. Sądzę też, że każdy ma już wyrobione zdanie na temat tego, co robi Stowarzyszenie „Dobre Prawo”. I z pewnością nie jest to troska o dobro dzieci”.
Poprosiliśmy również o komentarz Jana Pataraniaka i Zdzisława Wójcika – burmistrza Zaklikowa.

Zadzwoniliśmy do Zdzisława Wójcika, powiedział, żebyśmy więcej na ten numer nie dzwonili, gdyż poda nas o stalking. Zaznaczył, że jest to numer prywatny. Jednakże, jak ustaliliśmy, numer ten jest służbowy.

Jan Pataraniak wypowiedział się w tej sprawie, jednak chciał zautoryzować swoje słowa przed publikacją. Zgodnie z umową ten fragment został do niego wysłany 17 września o godz. 15:23, prośba o autoryzację została ponowiona 21 września. Niestety wypowiedź nie została zgodnie z umową zaakceptowana lub poprawiona przez przedstawiciela Stowarzyszenia „Dobre Prawo”. Wobec tego nie została dołączona do powyższego artykułu.

31 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Chwałowicach i Radomyślu

stw24.pl12 maja 2021
pieniądz-biznes-plany

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak pozyskać wsparcie finansowe

stw24.pl12 maja 2021

Zwalczają szkodnika drzew- Oprysk w lasach Gminny Pysznica

stw24.pl10 maja 2021

Setki Motocyklistów pakowało kolejną walizkę z milionami dla Bartusia

stw24.pl10 maja 2021

101 urodziny Pani Gizeli

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu

stw24.pl4 maja 2021

Wrzuć nakrętki dla Stasia

stw24.pl4 maja 2021

Obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Pysznicy

stw24.pl4 maja 2021