W Stalowej Woli

Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego zdrowia?

Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego zdrowia?

Jesień to czas, w którym częściej zapadamy na różnego rodzaju choroby, głównie są to przeziębienia i choroby związane z grypą. Każdy codziennie spotyka się z reklamami super środków, które pomagają na każdą przypadłość. A jak faktycznie oceniamy swoje zdrowie? Jak wygląda sytuacja zdrowotna przeciętnego Polaka?

W ciągu ostatnich 5 lat subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Polski nieznacznie się poprawiła. O ile w 2009 r. ponad 34% zbadanych osób oceniało swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego (tj. jako takie sobie, złe lub bardzo złe), to pod koniec 2014 r. takie opinie formułowało mniej niż 33% ludności Polski. W 2014 roku 58,3% Polaków zadeklarowało, że jest zadowolonych ze swojego ogólnego stanu zdrowia. Osoby w wieku powyżej 16 roku życia, oceniały w 2014 roku swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry.

W województwie podkarpackim 11% społeczeństwa ocenia swój stan zdrowia na zły lub bardzo zły, natomiast 20% jako „takie sobie”.

Mężczyźni rzadziej oceniali swoje zdrowie poniżej oceny dobrej (29% mężczyzn wobec 36% kobiet), chociaż w obu grupach nastąpił jednakowy spadek ocen niższych (zdrowie takie sobie lub złe), natomiast wzrosła nieznacznie ocena mocno negatywna (zdrowie mam bardzo złe).

Dla blisko 50% ogółu dzieci do lat 14 uzyskano bardzo dobrą ocenę stanu zdrowia, dobrą – dla 42%, średnią (ani dobrą ani złą) – dla 8%, zaś ocenę złą lub bardzo złą – dla nieco więcej niż 1% dzieci. Dla porównania, w poprzednim badaniu odsetki wynosiły odpowiednio 48%, 44%, 6% oraz 1,3%. Najwyżej oceniano zdrowie dzieci w grupie wieku 0-9 lat, zaś nieznacznie niższe oceny uzyskały dzieci w wieku 10-14 lat. Ogólnie lepiej oceniane było zdrowie dziewczynek niż chłopców.

Ponad 22% społeczeństwa powyżej 15 roku życia deklaruje, że pali tytoń codziennie. Palenie tytoniu jest coraz mniej popularne. W okresie ostatnich 5 lat odsetek osób palących spadł o ponad 3 pkt procentowe. Najczęściej palaczami codziennymi są osoby w wieku 30-60 lat, a szczególnie często nałóg palenia występuje wśród pięćdziesięciolatków. W tej grupie wieku pali prawie 36% mężczyzn i 27% kobiet. Osoby mocno uzależnione, tj. palące co najmniej 20 papierosów dziennie stanowią 55% ogółu palących mężczyzn; natomiast wśród palących kobiet mocno uzależnionych jest 31%.

Ok. 24% to odsetek osób, które wykazują ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności, związanych ze sprawami życiowymi, trwająca 6 miesięcy lub dłużej. Częstość występowania takich problemów rośnie wraz z wiekiem. O ile wśród ludzi młodych do 30 roku życia, długotrwałe problemy zdrowotne występują niezbyt często (u co 4 osoby), o tyle wśród ludzi starszych, zwłaszcza po ukończeniu 60 roku życia – bardzo często. Ponad 70% osób w wieku 50-59 lat sygnalizowało wystąpienie takich problemów, wśród osób w wieku 60-69 lat już 85% oraz ponad 90% wśród ludzi najstarszych.

Europejskie badania dochodów i warunków życia wskazują, że 4,4 % osób, które deklarują potrzebę konsultacji ze specjalistą, rezygnuje z wizyty, ponieważ lista oczekujących jest zbyt długa lub nie otrzymali skierowania, natomiast 3,1% nie konsultuje swoich obaw zdrowotnych z powodów finansowych.

Wskaźnikiem, który budzi największe obawy jest wskaźnik otyłości. Wg. analiz statystycznych wynika, że ponad połowa społeczeństwa ma problem z nadwagą. Monitoring tego wskaźnika odbywa się poprzez indeks masy ciała BMI. O otyłości możemy mówić, gdy wskaźnik BMI przyjmuje wartość co najmniej 30, z nadwagą zaś mamy do czynienia przy wskaźniku powyżej 25.

Pod koniec 2014 r. ponad 62% ogółu mężczyzn ważyło zbyt dużo (44% miało nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych). Wśród kobiet prawie 46% ważyło zbyt dużo (30% miało nadwagę, a kolejne 16% stanowiły kobiety otyłe).

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2009 roku zauważalne jest zmniejszenie się średniej wagi ciała prawie dla każdego rocznika wieku dzieci; jest to szczególnie widoczne dla grupy dzieci 14- letnich. Natomiast średnia wzrostu dzieci w 2014 roku w przypadku większości roczników jest nieznacznie niższa od tej odnotowanej w poprzednim badaniu.

Lekarze alarmują, że na taki stan rzeczy największy wpływ ma siedzący tryb życia i coraz mniej ruchu. Do czynników, które mają niewątpliwy wpływ na wagę zaliczyć należy niezdrową, kaloryczną żywność. Warto zatem zwracać uwagę na to, co jemy i wybrać się na długi jesienny spacer.

Małgorzata Maj

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

Stanisław Łańcucki – pasjonat biegania

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021

Usuwają awarię na osiedlu Rozwadów

stw24.pl18 października 2021