W powiecie

Dlaczego nie ma dyrektora w liceum w Zaklikowie ?

Dlaczego nie ma dyrektora w liceum w Zaklikowie ?

W czerwcu tego roku został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie, to dlatego, że Waldemarowi Plennikowskiemu, kończyła się kadencja. Do konkursu, który odbył się 13 lipca, przystąpiło dwie osoby, w tym Plennikowski i to on stosunkiem głosów 6 do 4 wygrał. Jednak nie został powołany na to stanowisko przez burmistrza Zaklikowa Zdzisława Wójcika.

To dlatego, że 29 sierpnia burmistrz wydał zarządzenie, w którym unieważnił konkurs. Według tego dokumentu ma być ogłoszony nowy konkurs odrębnym zarządzeniem, w którym zostanie wyznaczona data oraz warunki dla kandydatów.
W uzasadnieniu  burmistrz stwierdza, że są wątpliwości prawne, co przeprowadzenia konkursu. Chodzi m.in. o spełnienie przez kandydatów wymogów dopuszczenia do konkursu, zasad wyłonienia przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej, czy też uchybienia podczas głosowania przez radę pedagogiczną.

Wydanie tego zarządzenia wiązało się z kosztami, gdyż burmistrz zlecił ekspertyzę prawną, którą wykonała jedna z lubelskich kancelarii. O to, ile kosztowała zapytali włodarza radni na jednej z sesji Rady Miasta. Okazało się, że był to wydatek rzędu 5,6 tys. zł.

Od 1 września obowiązki dyrektora ZSO burmistrz powierzył wicedyrektor Ewie Laskowskiej.  Taka sytuacja może trwać przez 10 miesięcy. Natomiast Plennikowski jest obecnie nauczycielem w tej szkole. Nie zgodził się on z decyzją burmistrza i odwoła się do wojewody. Złożył wniosek o unieważnienie zarządzenia burmistrza o unieważnienie konkursu na dyrektora ZSO.

W piśmie uzasadnia, że wskazane w zarządzeniu nieprawidłowości w zakresie spełniania przez kandydatów wymogów dopuszczenia do konkursu nie mają uzasadnienia. O dopuszczeniu kandydatów do konkursu decyduje komisja konkursowa, którą powołuje burmistrz, przez niego jest też wskazywany przewodniczący.  A ta nie wniosła zastrzeżeń i dopuściła kandydatów do konkursu.   Jak uzasadnia w piśmie, podobnie potwierdzenie w faktach nie mają uchybienia podczas głosowania rady pedagogicznej. Zaznacza, że wyłonienie przedstawiciela rady pedagogicznej, a także przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej, odbyło się zgodnie z przyjętymi procedurami i bez zgłoszonych zastrzeżeń do protokołu.

Jak dalej czytamy w odwołaniu do wojewody, przed konkursem w stosunku do przedstawiciela związku zawodowego „Solidarność” burmistrz wniósł zastrzeżenia, które zostały uwzględnione przez władze związku. Nastąpiła wymiana przedstawiciela związku. W stosunku do pozostałych wyłonionych członków komisji konkursowej burmistrz nie zgłaszał przed konkursem żadnych zastrzeżeń. Próba podważania legalności niektórych przedstawicieli komisji konkursowej pojawiła się dopiero po rozstrzygnięciu konkursu, co wskazuje, że szukano tylko pretekstu do unieważnienia konkursu.

Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięcie nadzorczym z 25 października nie dopatrzył się  nieprawidłowości w przeprowadzonym konkursie. Stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora ZSO. Czytamy w nim, że zdaniem organu nadzoru, stwierdzone przez organ prowadzący inne nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ na wynik konkursu w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym nie stanowią wyczerpujących przesłanek do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora ZSO w Zaklikowie, zwłaszcza, że nie zostały szczegółowo wywiedzione i należycie argumentowane w uzasadnieniu zarządzenia.
Od tego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni.

Poprosiliśmy burmistrza Zdzisława Wójcika o komentarz w tej sprawie, jednak rozłączył się.  Dzwoniliśmy jeszcze kilkakrotnie, ale nie odbierał telefonu.

Waldemar Plennikowski zaznacza, że przez takie działania najbardziej traci szkoła, ponadto pociągają one za sobą koszty z budżetu gminnego, czyli ponoszą je wszyscy mieszkańcy.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że to nie jest pierwsza sprawa, kiedy gmina ponosi koszty związane z dochodzeniem praw pracowników. Tak było również w przypadku byłej dyrektor Zespołu Szkół w Lipie. O tym pisaliśmy tu: https://stw24.pl/burmistrz-przegrywa-gmina-placi/

Joanna Piechuta

21 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Oszustwa na spis powszechny- Nie daj się oszukać !

stw24.pl20 kwietnia 2021

11 czerwonych serc stanie w Powiecie Stalowowolskim

stw24.pl19 kwietnia 2021

Ochronne szczepienia lisów wolno żyjących

stw24.pl19 kwietnia 2021

Zderzenie busa z pociągiem towarowym, zginęli dwaj mężczyźni

stw24.pl14 kwietnia 2021

Zmiana organizacji ruchu na DK19 Zdziary-Zarzecze

stw24.pl13 kwietnia 2021

Pierwsi strażacy z powiatu stalowowolskiego zaszczepieni

stw24.pl12 kwietnia 2021

Kończą się prace budowlane chodnika na ul. Krętej w Pysznicy

stw24.pl8 kwietnia 2021

Poznaj zasady bezpieczeństwa w sieci

stw24.pl8 kwietnia 2021

Stowarzyszenie PANDOZ realizuje budowę placu zabaw w Antoniowie

stw24.pl6 kwietnia 2021