W Stalowej Woli

Długi miasta ceną za rozwój?

Długi miasta ceną za rozwój?

STALOWA WOLA I SĄSIEDNIE WOJEWÓDZTWA
Porównywaliśmy sytuację gospodarczą Stalowej Woli z miastami z województwa podkarpackiego. Warto porównać Stalową Wolę z podobnymi miastami z sąsiednich województw. Skoncentrujmy się na miastach porównywalnej wielkości i będącymi przede wszystkim ośrodkami przemysłowymi. Najbardziej pasują tu Puławy z województwa lubelskiego i Ostrowiec Świętokrzyski z województwa świętokrzyskiego. Puławy liczą około 50 tysięcy mieszkańców i zajmują powierzchnię 50 kilometrów kwadratowych. To największy ośrodek przemysłowy w województwie lubelskim. Ostrowiec Świętokrzyski ma 72 tysiące mieszkańców i powierzchnię 46 kilometrów kwadratowych. Co prawda oba miasta są dużo starsze od Stalowej Woli, ale w ostatnich kilkudziesięciu latach były głównie ośrodkami przemysłowymi i porównanie ich ze Stalową Wolą ma jak najbardziej sens. Do porównania wykorzystamy już tradycyjnie rankingi pisma “Wspólnota”.

KTO BOGATSZY?
Porównując dochody trzech miast widać dość duże różnice między nimi. Puławy znalazły się na wysokim 13 miejscu z dochodami 3320 złotych na osobę. Przypomnijmy, że Stalowa Wola za rok 2015 zajęła w tym rankingu 50 pozycję z dochodem 2880 złotych na mieszkańca. Najsłabiej wypada Ostrowiec Świętokrzyski, który z dochodem 2188 złotych zajmuje 261 miejsce na 267 sklasyfikowanych miast. W tych różnicach widać procesy gospodarcze jakie zachodziły w tych miastach w ostatnich dwudziestu latach. Puławy z przemysłem chemicznym w stosunkowo łagodny sposób przeszły transformację gospodarczą. Jak było ze Stalową Wolą czytelnicy mniej więcej wiedzą. Ostrowiec Świętokrzyski, którego gospodarka sięga tradycjami czasów Zagłębia Staropolskiego, opierał się o hutę, która przeżywała trudne lata i do dzisiaj nie odzyskała dawnej pozycji. Jak widać przemiany gospodarcze z lat ubiegłych mają zasadniczy wpływ na aktualne dochody wszystkich trzech miast.

KOGO STAĆ NA DUŻE INWESTYCJE?
Kolejne porównanie dotyczy wielkości inwestycji w infrastrukturę techniczną. Tu przoduje Stalowa Wola, zajmują 5 miejsce z wydatkami 1119 złotych na mieszkańca. Depczą jej po piętach Puławy, które uplasowały się na Ósmym miejscu rankingu z wydatkami 1032 złotych na osobę. W porównaniu z wcześniejszym rankingiem dużo lepiej wypada Ostrowiec. Z kwotą 492 złotych na mieszkańca zajął 59 pozycję. Warto dodać, że w rankingu z 2013 roku Ostrowiec był 18. Gdyby wydatki na infrastrukturę techniczną liczyć bez dotacji zewnętrznych, to Puławy wypadają jeszcze lepiej, bo z kwoty 1032 złotych 648 złotych pochodziło z budżetu miasta. Stalowa Wola z kwoty 1119 złotych wydała 643 z własnego budżetu.
Ostrowiec Świętokrzyski na inwestycje wyłożył z własnego budżetu 205 złotych. Jak widać największe możliwości inwestycyjne mają Puławy.

KTO WIĘCEJ WYCIĄGA Z UNII?
Puławy wyraźnie prowadzą w rankingu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Na 267 sklasyfikowanych miast zajmują wysoką 7 pozycję z kwotą 3325 złotych na osobę. Trzeba zaznaczyć, że są to obliczenia obejmujące lata 2004 – 2014. Stalowa Wola jest w tym rankingu również wysoko, bo z kwotą 2858 złotych na mieszkańca zajęła 16 pozycję. Ostrowiec Świętokrzyski i w tym rankingu wypadł najgorzej, choć biorąc pod uwagę liczbę sklasyfikowanych miast wypadł znacznie lepiej niż przeciętnie. Z kwotą 1877 złotych per capita, zajął 49 miejsce. Ponownie trzeba zwrócić uwagę, że w rankingu z 2013 roku Ostrowiec był 17. Jak widać Puławy równie skutecznie pozyskują fundusze unijne, jak i dużo
inwestują z własnego budżetu. Stalowa Wola nieznacznie im ustępuje, a Ostrowiec jest w tych porównaniach najsłabszy.

DŁUGI CENĄ ZA ROZWÓJ
Duża kwota ze środków unijnych i duże wydatki z własnego budżetu składają się na zadłużenie. Polskie samorządy nie są tak majętne, żeby realizując inwestycje ze środków unijnych, jednocześnie mieć z własnych budżetów na udział w tych inwestycjach. Koniecznie jest branie kredytów. Najlepiej widać to na przykładzie Puław. Z omawianych trzech miast Puławy są najbardziej zadłużone. W rankingu “Wspólnoty” zajmują 74 miejsce z zadłużeniem na poziomie ponad 40% budżetu. Stalowa Wola należy do miast średnio zadłużonych i zajmuje w rankingu 137 miejsce z zadłużeniem na poziomie 33% budżetu. Najmniej zadłużony jest Ostrowiec. Jego zadłużenie jest na poziomie 29%, co plasuje go na 173 miejscu na 267 sklasyfikowanych miast. Dla jasności trzeba dodać, że w tym rankingu im niższa pozycja w rankingu, tym lepiej świadczy o mieście.

WNIOSKI
Z trzech przedstawionych miast w najlepszej sytuacji znajdują się Puławy. Jednak wysokie zadłużenie będzie w przyszłości zmniejszać jego szanse na rozwój. Stalowa Wola nieco ustępuje Puławom, ale z niższym zadłużeniem ma lepsze perspektywy rozwojowe, jak i większe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. W najgorszej sytuacji jest Ostrowiec Świętokrzyski. Niskie dochody wpływają na niski poziom inwestycji i na tle Puław i Stalowej Woli, słabe wykorzystanie funduszy unijnych. Pewną rozwojową rezerwą jest dla Ostrowca niskie zadłużenie. Biorąc pod uwagę, że zarówno Puławy, jak i Ostrowiec są w skali miast powiatowych największymi ośrodkami przemysłowymi w swoich województwach, to Stalowa Wola na ich tle wypada bardzo dobrze.

Grzegorz Poniedzielski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021