W Stalowej Woli

Długotrwała choroba jest na pierwszym miejscu

Długotrwała choroba jest na pierwszym miejscu

To długotrwała choroba, a nie bezrobocie było najczęstszym powodem korzystania  w ubiegłym roku ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  Chociaż brak pracy jeszcze kilka lat temu był jedną z głównych przyczyn sięgania po wsparcie.

W 2015 roku pod opieką MOPS-u było 1975 rodzin, tj. 4254 osób, w tym 471 tylko w ramach  pracy socjalnej. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 90 rodzin.
Jak zaznacza Piotr Pierścionek, dyrektor MOPS-u, to m.in. wynik działań pracowników socjalnych. Ich praca przyczyniła się do tego, że  116 osób podjęło pracę. Natomiast z przyczyn wyjazdów zagranicznych, zmiany miejsca zamieszkania z pomocy nie korzysta 63 osoby. W sumie było to o około 200 osób, które nie pojawiło się w 2015 roku w kartotekach placówki.
– Jeśli chodzi o uzyskanie pracy przez naszych klientów, to niewątpliwie mają na to wpływ prowadzone przez nas programy aktywizujące, które są realizowane w Klubie Integracji Społecznej. Praca ta przynosi bardzo dobre efekty – mówi dyrektor.
Jak zaznacza, wśród najważniejszych powodów przyznania pomocy w 2015 rok, na pierwszym miejscu była długotrwała choroba,  następnie ubóstwo, a dalej niepełnosprawność. Natomiast bezrobocie jest czwartym z powodów. – Jest to tendencja, która pokazuje, że bezrobocie nie jest już tak ważnym  czynnikiem który zmusza naszych klientów do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Jeszcze w 2013 roku bezrobocie było na 2. miejscu. Także obecnie widać, że na rynku jest więcej pracy – mówi.

MOPS realizuje rożne programy, mające na celu poprawienie sytuacji podopiecznych. W ubiegłym roku był to m.in. program aktywizacji i integracji wspólnie z urzędem pracy. Z 13 osób, które brało w nim udział 8 uzyskało wyższy profil bezrobotnego, a 3 mają podjąć zatrudnienie. Ponadto w ubiegłym roku placówka prowadziła nową formą aktywizacji zawodowej – prace społecznie użyteczne. Wzięły w nich udział 22 osoby, które od dłuższego czasu pozostawały bez zatrudnienia. To taka forma aktywizacji, która pozwala na przygotowanie do podjęcia pracy na otwartym rynku, powoli wdraża osobę bezrobotną, która pracuje tygodniowo do 9 godzin, a miesięcznie do 40. Efekty tych działań już są. W trakcie realizacji prac społecznie użytecznych 2 osoby podjęły zatrudnienie, a po ich zakończeniu 4. Ta forma jest w 60 proc. finansowana z funduszu pracy, a w  40 proc. przez gminę.
Jak zaznacza dyrektor MOPS-u, pomoc społeczna jest trudno mierzalna, jeśli chodzi o wymierne efekty. Praca w ośrodku związana z obsługą klienta nie kończy się na gromadzeniu dokumentów oraz wypłacaniu należnych świadczeń pieniężnych. To również pomoc rzeczowa i usługowa, a przede wszystkim działania z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie nowych form samopomocy.

W 2015 roku stalowowolski MOPS wydał łącznie 9926 decyzji, spośród których 241 były odmowne. Ponadto wpłynęło 4399 wniosków o przyznanie różnego rodzaju świadczeń.
55 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny, w tym 21 zakończyło pracę z asystentem, z uwagi na osiągniecie celu, 119 dzieci było objętych wsparciem w świetlicy Tęcza, a 21 dzieci w klubie Wesoła Gromadka, 44 osoby starsze korzystały z pomocy w ramach dziennego domu pobytu, 236 osób otrzymało pomoc w postaci usług opiekuńczych, 50 osób niepełnosprawnych uzyskało wsparcie  w warsztacie terapii zajęciowej, a  629 rodzin korzystało z poradnictwa prawnego i psychologicznego.
Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

stw24.pl12 kwietnia 2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

stw24.pl12 kwietnia 2021

Rozwadowski Trag Staroci

stw24.pl12 kwietnia 2021

Konkurs „Tytus w Stalowej Woli”

stw24.pl8 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Dworzec PKP w Rozwadowie odzyska dawny blask

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021