kultura i rozrywka

Dwa konkursy w MBP: plastyczny i poetycki

Dwa konkursy w MBP: plastyczny i poetycki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza ogłasza dwa konkursy. Wspólnie z LO im KEN i Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli zaprasza młodych twórców do XX edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze” . A wspólnie ze starostwem MBP ogłasza XXV edycję konkursu „Ekslibris” pod hasłem: „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego”.

Konkurs literacki przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych (I kategoria), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (II kategoria). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej, napisane czytelnie na oddzielnych kartkach (w pięciu egzemplarzach). Każdy wiersz należy podpisać – w prawym górnym rogu – pseudonim (godło) autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem. W kopercie – informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie na wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby promocji biblioteki według załączonego wzoru – podpisane przez rodzica lub opiekuna. Patronat nad konkursem sprawuje Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli. Prace można składać do 2 października w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 38, tam również można uzyskać informacje uzupełniające. Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. O terminie uroczystego podsumowania konkursu, połączonego z wręczeniem nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do udziału w konkursie na ekslibris okolicznościowy pod hasłem „Magiczne miejsca powiatu stalowowolskiego” organizatorzy zapraszają zaś uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego. Celem konkursu zainteresowanie dzieci i młodzieży historią i krajobrazami powiatu stalowowolskiego, popularyzacja ciekawych miejsc i obiektów – zabytków pomników czy miejsc szczególnie ważnych dla historii naszego powiatu, a także popularyzacja architektury przemysłowej, miejsc rekreacyjnych czy turystycznych szlaków, rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i przynależności do lokalnego środowiska, pobudzanie plastycznej aktywności twórczej młodzieży oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Exlibrisy – podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa) – należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10 – do 15 października. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu lub pod numerem telefonu 15 842 10 63, wew. 38. Ekslibrisy powinny być w formacie A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego – ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna – kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis „Ekslibris” i „Powiat Stalowowolski”. Uwaga: ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką.

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych na potrzeby promocji konkursu na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO). Autorzy najciekawszych ekslibrisów zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami, laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.

Na zdjęciu: Po każdym konkursie organizowana jest wystawa ekslibrisów.

fot. MBP

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Zmarł br. Sebastian

stw24.pl20 października 2020

Komunikat dotyczący funkcjonowania Szpitala w Stalowej woli

stw24.pl19 października 2020

Dekret Biskupa Sandomierskiego -Nowe zasady w kościele i dyspensa

stw24.pl18 października 2020

Uwaga ! W tych dniach gaz będzie bardziej wyczuwalny

stw24.pl16 października 2020

Powiat pozyskał wsparcie finansowe na inwestycje

stw24.pl16 października 2020

Możesz być pisarzem i mówcą! Warsztaty online z Małgorzatą Żółtaszek

stw24.pl16 października 2020

Najbliższy Rozwadowski Targ Staroci już w tę niedzielę

stw24.pl16 października 2020

Ekologiczna Noc Bibliotek

stw24.pl12 października 2020

Klasztor zamknięty, bracia z covid 19

stw24.pl9 października 2020