W Stalowej Woli

Dwa lata temu było ponad tysiąc bezdomnych. A ile teraz ?

Dwa lata temu było ponad tysiąc bezdomnych. A ile teraz ?

Dziś w nocy zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Takie licznie odbywa się co dwa lata.  W 2015 r na Podkarpaciu w nocy z 21 na 22 stycznia stwierdzono 1 131 bezdomnych.

Działania związane z tym przedsięwzięciem koordynuje wojewoda.  Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki  wystosowała pismo do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast oraz gmin z Podkarpacia z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania. Zobowiązała włodarzy do wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie danego miasta lub gminy.

Jak informuje biuro prasowe wojewody, sprawne przeprowadzenie tego zadania wymaga zaangażowania wielu służb, m.in. policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszy.
Informacje na temat liczby osób, które nie mają domu będą zbierane m. in. w noclegowniach, schroniskach, domach dla samotnych matek, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach karnych, izbach wytrzeźwień, na ogródkach działkowych, na terenie pustostanów, na ulicach, klatkach schodowych, dworcach itp.

W Stalowej Woli został powołany zespół zadaniowy ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie miasta, jest także wyznaczony gminny koordynator badania, jest to osoba z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
– Zwracamy się z apelem do społeczności lokalnej o informowanie służb, głównie policji, o miejscach pobytu osób bezdomnych. Jeśli ktoś chce powiadomić policję o miejscu, gdzie przebywa osoba bezdomna, może dokonać tego za pomocą „mapy zagrożeń”, znajdującej się na stronie internetowej podkarpackiej policji. Oczywiście można również przekazać takie informacje telefonicznie, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 997 – mówi Beata Bołoz, rzecznik MOPS.
Jak zaznacza, uzyskane w wyniku badania informacje mogą być wykorzystane do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, a także podejmowania decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gminy, dotyczącą np. liczby noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych.
– Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych jest okazją do poznania miejsc grupowania się osób bezdomnych na danym terenie. Takie dane umożliwią udzielenie bezpośredniej pomocy takim osobom, zwłaszcza tym, które znajdują się poza placówkami noclegowymi, do których docierać będą realizatorzy badania. Osobom bezdomnym należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież – zauważa rzecznik MOPS-u .

Jak podaje rzecznik wojewody, z liczenia bezdomnych, które zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku na Podkarpaciu, wynika, że wtedy takich osób było 1 131, w tym 1 003 mężczyzn, 115 kobiet i 13  dzieci. W placówkach przebywało ogółem 870 osób, poza placówkami (miejsca niemieszkalne, pustostany, działki i altany działkowe oraz  inne miejsca) 261 osób
Obecnie na terenie województwa są 22 placówki noclegowe dla osób bezdomnych, w tym 14 dla mężczyzn (w tym 1 hostel), 4 dla kobiet, 2 dla kobiet z dziećmi oraz 2 tzw. łączone. Łącznie placówki te dysponują 900 miejscami stałymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 191 osób. Czyli łącznie jest 1091 miejsc.

Joanna Piechuta

Fot. KPP Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021