W Stalowej Woli

Ile drzew wycina się w lasach naszego regionu?

Ile drzew wycina się w lasach naszego regionu?

51 procent powierzchni powiatu stalowowolskiego to lasy, czyli dokładnie 42 390,32 ha, z tego lasy prywatne, które nie są własnością Skarbu Państwa zajmują obszar 8 661 ha (tj. 20,4 procent). Na Podkarpaciu powiat stalowowolski zajmuję pod względem lesistości 4. miejsce. Najwięcej lasów jest w gminie Zaklików.

Najbardziej zalesioną gminą w powiecie jest Zaklików, gdzie las stanowi 64 procent powierzchni, następnie gmina Bojanów – 58,1 proc., gmina Stalowa Wola – 57,9 proc., gmina Pysznica – 57,9 proc., gmina Radomyśl nad Sanem – 34,3 proc., gmina Zaleszany 13,5 proc. Dane te pochodzą z Informacja na temat stanu lasów nadzorowanych przez Starostę za okres 2016-2018.

Jak czytamy w dokumencie starostwo sprawuje nadzór nad legalizacją drewna pozyskanego w lasach prywatnych. Właściciel nie może sam wyciąć dowolnej liczby drzew, ale jest to określone w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w inwentaryzacji stanu lasu. Jest tam określa jaka ilość drewna można pozyskać na danym terenie przez okres najbliższych 10 lat. Takie uregulowanie zapewnia, że nie zostaną przekroczone możliwości produkcyjne lasu. Chodzi o to, by zapewnić trwałość i możliwość biologicznego odtworzenia drzewostanu.
Z informacji starostwa wynika, że ogólna masa pozyskanego drewna w ostatnich latach
spada. Jest to związane m. in. z odroczeniem w czasie zrębów zupełnych.

Ogólna masa pozyskanego drewna w powiecie stalowowolskim:
– 10.204,41 m 3 – 2016 rok
– 8.511,99 m 3 – 2017 rok
Z lasów prywatnych średnio pozyskiwane jest średnio cztery razy mniej drewna niż w lasach państwowych. Na to drewno wystawiane są świadectwa legalności pozyskania.
W 2016 wystawiono 551 świadectw, a w 2017 roku – 560. Ponadto corocznie w związku z cechowaniem drewna w lesie zużywa około 20 000 oznaczników, są to plastikowe, niebieskie płytki z cyframi określającymi kolejny numer sztuki lub stosu.

Joanna Piechuta

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021