W Stalowej Woli

Ile kosztuje utrzymanie mieszkańca domu pomocy społecznej?

Ile kosztuje utrzymanie mieszkańca domu pomocy społecznej?

Około 3 tys. zł kosztuje miesięczne utrzymania jednego mieszkańca w dwóch domach pomocy, które znajdują się na terenie powiatu stalowowolskiego. Pobyt w tych placówkach jest odpłatny i wynosi 70 proc. dochodu danej osoby, jeśli oczywiście takie ma.

Jedna z placówek znajduje się w Stalowej Woli, to Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dmowskiego. Jest tu 88 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. Miesięczny koszt utrzymania jednego pensjonariusza w roku 2017 został ustalony w kwocie 3 164 zł. Ośrodek ten jest jednostką organizacyjną powiatu.
Druga placówka jest w miejscowości  Irena w gminie Zaklików. Prowadzi ją Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Jest tu 76 miejsc dla kobiet psychicznie chorych. Miesięczny koszt utrzymania jednej podopiecznej na rok 2017 wynosi 2 957 zł.
Kwoty te ustalane są zarządzeniami przez starostów.

Średni miesięczny koszt utrzymania dla domów pomocy społecznej ustalany jest na podstawie Ustawy o pomocy społecznej. Jest to kwota rocznych kosztów działalności domu wynikająca z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, podzielona przez liczbę mieszkańców.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, kwota ta jest ustalana do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy. Jeśli, ktoś nie ma możliwości płacić, to obowiązek ten spoczywa na małżonkach, następnie na dzieciach, oczywiście jeśli spełniają kryteria dochodowe, a dalej na gminie, z której jest dana osoba.  Obciążenia gminy stanowią różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania mieszkańca, a opłatą przez niego wniesioną oraz opłatą uiszczoną przez osoby bliskie.

Ustalenie wysokości kwoty ponoszonej przez konkretnego mieszkańca jest w gestii kierownika, który robi to w ramach swobodnego uznania, ale w granicach od 0 do maksymalnie 70 % posiadanego dochodu pensjonariusza. Na przykład osoba, która ma emeryturę w wysokości 1000 zł , może płacić od 0 zł do 700 zł.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021