W Stalowej Woli

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Blisko 5 tys. zł kosztuje miesięcznie utrzymania jednego dziecka w Ochronce im. św. Brata Alberta,  a o około 1 tys. zł więcej w Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Na na terenie powiatu stalowowolskiego są trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których mogą przebywać podopieczni z terenu powiatu stalowowolskiego, jak również i innych powiatów. Wszystkie mieszczą się w Stalowej Woli.
To Dom Dziecka pn. „Ochronka”, przy ul. Wałowej, który prowadzi Stowarzyszenie Św. Brata Alberta. Jest tam 30 miejsc dla wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w 2017 r. wynosi 4 913 zł.

Kolejna placówka to Dom Dziecka przy ul. Podleśnej, który prowadzi Powiat Stalowowolski. Tu jest miejsce dla 30 wychowanków,  miesięczny koszt utrzymania na rok 2017 wynosi 5 992 zł.

Jest jeszcze interwencyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza  dla dzieci i młodzieży przy ul. Ofiar Katynia, którą prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Przeznaczona jest  dla 8 wychowanków. Tu miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 322 zł.

Placówki te finansuje Powiat Stalowowolski, który na te zadania zabezpiecza w budżecie środki z dochodów własnych. Jedna, czyli Dom Dziecka jest publiczna i prowadzona przez powiat, zaś dwie pozostałe są niepubliczne i prowadzą je stowarzyszenia.

Kwestie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepisy wprowadziły współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych, czy to w rodzinach zastępczych, czy też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tą zmianą oprócz dotychczasowego finansowania placówek tylko i wyłącznie przez powiaty, ustawa nakazała współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę, w której dziecko zamieszkiwało przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej.
Gmina za każde dziecko ponosi koszty do wysokości wspomnianych wyżej kosztów utrzymania w każdej z placówek w następujący sposób:

–  10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Sposób wyliczania rocznego kosztu utrzymania w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej wygląda następująco.
Na każdy kolejny rok średnie miesięczne wydatki stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, podzielona przez liczbę miejsc w placówce.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Prezydent odpowiada opozycji.

stw24.pl2 kwietnia 2020

Nadbereżny bierze przedsiębiorców “na przeczekanie”

stw24.pl2 kwietnia 2020

2 kwietnia przeczytajmy dzieciom baśnie Andersena

stw24.pl2 kwietnia 2020

Kwarantanna? Odbierz bezpłatny kod do serwisu Legimi i czytaj!

stw24.pl1 kwietnia 2020

W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM TRWA AKCJA SZYCIA MASECZEK

stw24.pl1 kwietnia 2020

Stalowa Wola miastem od 75 lat

stw24.pl1 kwietnia 2020

Monika Trela w sztabie Andrzeja Dudy.

stw24.pl1 kwietnia 2020

Zarządzenia dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia

stw24.pl31 marca 2020

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów i rowerów miejskich

stw24.pl31 marca 2020