W Stalowej Woli

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Ile kosztuje utrzymanie podopiecznych w domach dziecka?

Blisko 5 tys. zł kosztuje miesięcznie utrzymania jednego dziecka w Ochronce im. św. Brata Alberta,  a o około 1 tys. zł więcej w Domu Dziecka w Stalowej Woli.

Na na terenie powiatu stalowowolskiego są trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których mogą przebywać podopieczni z terenu powiatu stalowowolskiego, jak również i innych powiatów. Wszystkie mieszczą się w Stalowej Woli.
To Dom Dziecka pn. „Ochronka”, przy ul. Wałowej, który prowadzi Stowarzyszenie Św. Brata Alberta. Jest tam 30 miejsc dla wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w 2017 r. wynosi 4 913 zł.

Kolejna placówka to Dom Dziecka przy ul. Podleśnej, który prowadzi Powiat Stalowowolski. Tu jest miejsce dla 30 wychowanków,  miesięczny koszt utrzymania na rok 2017 wynosi 5 992 zł.

Jest jeszcze interwencyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza  dla dzieci i młodzieży przy ul. Ofiar Katynia, którą prowadzi Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Przeznaczona jest  dla 8 wychowanków. Tu miesięczny koszt utrzymania wynosi 4 322 zł.

Placówki te finansuje Powiat Stalowowolski, który na te zadania zabezpiecza w budżecie środki z dochodów własnych. Jedna, czyli Dom Dziecka jest publiczna i prowadzona przez powiat, zaś dwie pozostałe są niepubliczne i prowadzą je stowarzyszenia.

Kwestie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepisy wprowadziły współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych, czy to w rodzinach zastępczych, czy też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tą zmianą oprócz dotychczasowego finansowania placówek tylko i wyłącznie przez powiaty, ustawa nakazała współfinansowanie pobytu dzieci przez gminę, w której dziecko zamieszkiwało przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej.
Gmina za każde dziecko ponosi koszty do wysokości wspomnianych wyżej kosztów utrzymania w każdej z placówek w następujący sposób:

–  10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
– 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Sposób wyliczania rocznego kosztu utrzymania w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej wygląda następująco.
Na każdy kolejny rok średnie miesięczne wydatki stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, podzielona przez liczbę miejsc w placówce.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021