W Stalowej Woli

Jak miasto radzi sobie ze starzejącym się społeczeństwem?

Jak miasto radzi sobie ze starzejącym się społeczeństwem?

Zwiększenie aktywności i samodzielności, motywowanie do podejmowania aktywności społecznej oraz zapewnienie odpowiedniej opieki. To główne założenia Stalowowolskiego Programu  Wspierania Seniorów na lata 2017-2020.

Program ten powstał z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, przy jego tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji samorządowych pracujących na rzecz osób starszych. Dzięki temu działania na rzecz tej grupy mieszkańców będą bardziej skonsolidowane. Program jest kompleksowy i uwzględnia te obszary i kierunki wsparcia, które mają dążyć do poprawy jakości i poziomu życia seniorów, do zapewnienia im godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, a także poczucia bezpieczeństwa.

Z analizy przedstawionej w programie wynika, że Stalowa Wola jest miastem starzejącym się. To dlatego, że systematycznie rośnie liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. W 2015 roku 62,54  proc. byli to mieszkańcy w wieku produkcyjnym, 15,81 proc. w wieku przedprodukcyjnym, a 21,70 proc. w wieku poprodukcyjnym. Od 2014 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 1,6 proc. Jak czytamy w programie, na tle kraju, gdzie na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 105,2 osoby w wieku poprodukcyjnym, Stalowa Wola wypada niekorzystnie ze wskaźnikiem wynoszącym 125,8. Ponadto obrazu starości demograficznej dopełnia najwyższa spośród porównywanych jednostek liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, która wynosi 31,4, jest to więcej niż na Podkarpaciu, gdzie jest 27,9, a w kraju 30,2.

Dlatego też osoby starsze są w kręgu zainteresowań pomocy społecznej. By działania Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej  były jak najbardziej profesjonalne zostały wyodrębnione zespoły pracowników ukierunkowane na rzecz tej grupy, czyli zespół do spraw pomocy osobom starszym oraz zespół do spraw domów pomocy społecznej. Osoby starsze wymagają wsparcia ze strony ośrodka z kilku powodów. To m.in. dlatego,  że zmienia się ich sytuacja zawodowa, a co za tym idzie  finansowa, ponadto osoby te borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi, są samotni. Jak wynika z diagnozy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych MOPS-u,   na przestrzeni lat, widoczne jest rozluźnienie więzi rodzinnych ze starszym pokoleniem, ludzie starsi pozostają osamotnieni w chwili, gdy wzrasta ich zapotrzebowanie na zainteresowanie i opiekę ze strony najbliższych.
W 2014 i w 2016 roku pracownicy zespołu ds. pomocy osobom starszym udzielali wsparcia łącznie około 550 osobom. Najczęstszym powodem była długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność a także niski dochód, który ograniczał możliwość samodzielnego zabezpieczania podstawowych potrzeb.

Program, zakłada wszechstronną pomoc osobom starszym, w zakresie jak m.in. infrastruktury i usług społecznych, profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia, aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i zawodowej. Projekt ten przewiduje m.in. prowadzenie diagnozy potrzeb seniorów, rozwój sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych, rozwijanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a także rozwijanie i doskonalenie systemu wsparcia placówek całodobowego i okresowego pobytu dla osób starszych, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku.
Dlatego też w planach jest propagowanie idei pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu, a także rozwój placówek opiekuńczo – leczniczych, które udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej. Ciekawą inicjatywą jest też tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także doradztwo w jego doborze i obsłudze. Jest także pomysł na utworzenie strony internetowej dotyczącej problematyki seniorów, a także rozwój teleopieki, czyli doradztwa telefonicznego i pomocy lekarza i służb ratunkowych.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021