W Stalowej Woli

Jak wyglądają finanse stalowowolskiego szpitala?

Jak wyglądają finanse stalowowolskiego szpitala?

25,5 mln zł, tyle wynosi kwota zobowiązań Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na koniec czerwca tego roku. Dyrektor placówki Edward Surmacz przedstawił radnym powiatowym sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze tego roku.

Jak wyjaśnia  w sprawozdaniu, w pierwszym półroczu została poniesiona strata na działalności ogólnej w kwocie 2,6 mln zł. Natomiast przychody i dochody zostały wykonane w blisko 50 proc. Podstawową pozycją przychodów ze sprzedaży, są przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, która została wykonana w 51 proc., a także przychody z usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej – 52 proc., a także przychody z tytułu usług profilaktycznych medycyny pracy – 52 proc. Pozostałe przychody zostały wykonane w prawie 50 proc.

Koszty, wydatki i rozchody finansowe zostały zrealizowane w prawie 54 proc.  Jeśli chodzi o realizację planu związanego z zakupem sprzętu medycznego do trwałego użytkowania oraz wykonanie prace budowlanych w obiektach szpitala, to tylko w niewielkiej części został wykonany. Dyrektor wyjaśnia, że wynikało to z tego, iż przetargi zostały unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką szpital zamierzał przeznaczyć na realizację danego zadania.
Jak czytamy w sprawozdaniu przychód ze sprzedaży wyniósł nieco ponad 46 tys. zł , co stanowi połowę wykonanego planu. Dochody są na poziomie blisko 300 tys. zł.
Ogółem źródła  pozyskanych przychodów i dochodów zamknęły się za pierwsze półrocze kwotą około 48 tys. zł .
Wynik finansowy za pierwsze półrocze wygląda następująco: przychody ponad 47,5
mln zł., koszty około 50 mln zł, a strata netto wynosi 2,6 mln zł.
Jeśli zaś chodzi o należności, to wynoszą 6,5 mln zł, w tym wymagalne blisko 158 tys. zł. Zaś stan zobowiązań na koniec czerwca zamknął się kwotą 25,5 mln zł, w tym wymagalne stanowią 416 tys. zł.
Joanna Piechuta  

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021

Kiermasz i inne atrakcje na Tydzień Bibliotek

stw24.pl5 maja 2021