W powiecie

Jak zmieniła się gmina w ciągu dekady?

Jak zmieniła się gmina w ciągu dekady?

Rozmowa ze Sławomirem Serafinem, wójtem gminy Bojanów

Jest Pan już 3 kadencję na tym stanowisku, czyli 9 lat. Jak podsumowuje Pan te lata rządzenia gminą? Co było największym sukcesem, a nad czym trzeba jeszcze popracować?

– Po 9 latach sprawowania funkcji wójta nie chcę mówić o sukcesach, czy porażkach, ale o tym jakie problemy udało się nam rozwiązać. Najbardziej cieszy mnie to, że rozpoczęliśmy proces budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie i przyłączania do niej mieszkańców.

To potężna inwestycja. Skąd gmina miała na nią pieniądze?

– Koszt wykonania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej dla blisko 40 procent gospodarstw w gminie to wydatek prawie 25 mln zł. Na ten cel pozyskaliśmy blisko 11 mln zł dofinansowania z unijnych programów operacyjnych. Całość zadania podzielona została na trzy etapy. W pierwszym, obejmującym budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Stanach i Bojanowie pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 8,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach kolejnych etapów sięgaliśmy po środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wykonaliśmy kanalizację w Bojanowie za Rzeką oraz w Kozłach i Załężu. Środki własne, jakie gmina była zobowiązana zabezpieczyć na ten cel, stanowiły dla nas wydatek ponad 14 mln. zł.

Jakie jeszcze duże przedsięwzięcie dla gminy zostało zrealizowane?

– Po wielu latach starań wykonaliśmy własne ujęcie i gminną stację uzdatniania wody. To ważne przedsięwzięcie, które zapewnia nam nie tylko dostęp do jakościowo bardzo dobrej wody, ale pozwala również na stosowanie niższej taryfy za wodę. Dziś mieszkańcy płacą za tę usługę o 1/3 mniej w porównaniu do okresu, kiedy wodę kupowaliśmy od MZK w Stalowej Woli.

Z innych spraw szczególną uwagę chcę zwrócić na infrastrukturę drogową. W pierwszych latach sprawowania funkcji wójta nieustannie otrzymywałem skargi od mieszkańców dot. złego stanu dróg. W ciągu ostatniej dekady udało nam się wyremontować kilkadziesiąt odcinków dróg gminnych, których łączna długość przekracza 50 km. Wspomnę również o tym, iż a obszarze gminy znajduje się rozbudowana sieć dróg powiatowych i dwie drogi wojewódzkie. Większość z nich została przebudowana lub wyremontowana, czego przykładem jest chociażby droga Przyszów – Stalowa Wola.

Trzecią grupę inwestycji stanowią obiekty użyteczności publicznej (szkoły, domy kultury i biblioteki, świetlice wiejskie, remizy strażackie, a także budynek urzędu gminy i zakładu opieki zdrowotnej). W zasadzie we wszystkich z nich przeprowadziliśmy prace remontowe i modernizacyjne, a co niektóre objęte zostały kompleksową przebudową. Inwestujemy również w infrastrukturę sportową, powstały m.in.: kompleks boisk sportowych „Orlik” w Bojanowie, boisko wielofunkcyjne w Stanach oraz pełnowymiarowa hala sportowa w Przyszowie.

Wiele osób uważa, że most na Łęgu jest największym Pana sukcesem.

– Nowy most rozwiązał uporczywy dla mieszkańców problem komunikacji. Jest to przede wszystkim sukces Pana Marszałka, bo zadanie to sfinansował i wykonał Samorząd Województwa Podkarpackiego. Naszym zadaniem było zabiegać w samorządzie województwa o szybką decyzję w sprawie budowy nowego mostu, gdyż w ostatnim etapie funkcjonowania starej konstrukcji przejezdność na tym obiekcie ograniczona została w zasadzie do ruchu osobowego. Ta jakże ważna inwestycja nie rozwiązała wszystkich problemów komunikacyjnych, bo dalej pozostają nimi mosty w ciągu drogi wojewódzkiej w Przyszowie. Od lat czynimy starania o dwa nowe mosty wraz z przebudową łączącego je odcinka drogi wojewódzkiej. Cieszy nas fakt, że ten mniejszy most, o nawierzchni z kostki brukowej jest już w budowie. Wraz z nowym mostem zostanie również wykonana przebudowa blisko 0,5 km odcinka drogi wojewódzkiej obejmująca poszerzenie jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego.

W kampanii wyborczej zapowiadał Pan, że zwrot podatku VAT będzie przeznaczony na inwestycje w gminie. Jak wygląda to w rzeczywistości?

– Procedurę zwrotu VAT-u rozpoczęliśmy w roku ubiegłym. To stosunkowo skomplikowana i długa procedura obejmująca zwrot podatku za pięć ostatnich lat. Pierwsze środki z tego tytułu zasiliły nasz budżet jeszcze w roku ubiegłym. Przeznaczyliśmy je na budowę świetlicy wiejskiej w Bojanowie za Rzeką. W tym roku ze zwrotu VAT-u otrzymaliśmy już ponad 600 tys. zł. Środki te chcemy je wykorzystać na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szacujemy, że z tego tytułu trafi jeszcze do budżetu gminy ponad milion złotych.

Pojawiają się komentarze, że skupił się Pan tylko na Bojanowie, a pozostałe miejscowości w gminie są pomijane w inwestycjach…

– Skupiam się na całej gminie. Za przykład mogę podać sołectwo Bojanów za Rzeką, gdzie przegrałem ostatnie wybory, a tylko w ubiegłym roku powstała tam świetlica wiejska i plac zabaw za 400 tys. zł. Inwestowanie w poszczególnych miejscowościach uzależnione jest od wielu czynników, w tym m.in. wielkości miejscowości, potrzeb miejscowych czy jej lokalizacji. Dla przykładu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został wybudowany w Stanach z uwagi na jego lokalizację w centrum gminy. Nowa hala sportowa za blisko 2.7 mln. zł powstała w Przyszowie, ponieważ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w tej miejscowości nie było żadnego pomieszczenia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, a te mogły odbywać się na wyłącznie korytarzu.

W gminie mają zostać wydzielone nowe miejscowości, kiedy to nastąpi?

– To będzie bardzo poważne i skomplikowane przedsięwzięcie. Chcemy z dużego obszarowo Przyszowa wydzielić dodatkowo 3 miejscowości. Oprócz wydzielenia miejscowości konieczne jest również wprowadzenie nazw ulic i nowych numerów porządkowych. Ta kwestia nie była regulowana od kilkudziesięciu lat. W wyniku podjętych działań powstaną miejscowości: Przyszów Ruda, Burdze i Kołodzieje. Prawnie będzie to możliwe dopiero od 1 stycznia 2018 roku. Natomiast w Przyszowie Rada Gminy podjęła już uchwałę o nadaniu nazw ulic. Trwają prace nad wprowadzeniem nowych numerów porządkowych na poszczególnych ulicach.

Mieszkańcy chcą mieć większy dostęp do lekarzy specjalistów w ośrodku zdrowia. Czy jest na to szansa?

– Jako samorząd wykonaliśmy w tym kierunku niezbędne czynności, w tym m.in. przeprowadziliśmy szereg prac remontowych i dostosowaliśmy obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwestia dostępności do lekarzy specjalistów nie jest niestety zależna od samorządu. W tym temacie mogliśmy jedynie wnioskować do NFZ o dodatkowe środki dla ZOZ-u w Bojanowie. Nasz ośrodek prowadzi usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i zatrudnia pediatrę oraz specjalistów chorób wewnętrznych. Świadczy również usługi z zakresu stomatologii i ginekologii. Obecny układ finansowania działalności leczniczej nie daje nam dużych możliwości w zakresie wprowadzenia do ośrodka innych dodatkowych usług specjalistycznych. Nasza placówka jest w stanie wykonać szybką diagnozę i w razie potrzeby skierować chorego do odpowiedniego specjalisty.

Zapowiadał Pan w kampanii wyborczej, że w gminie powstanie 10 boisk wielofunkcyjnych. Czy tę obietnicę uda się spełnić?

– Rzeczywiście chciałbym wybudować taki obiekt w każdej miejscowości. Czy tę obietnicę uda się spełnić? To zależy przede wszystkim od możliwości pozyskania środków na ten cel z zewnątrz, bo przy pomocy własnych środków wydaje się to mało prawdopodobne. Takie obiekty w Bojanowie i Stanach, a także hala sportowa w Przyszowie, która również spełnia tę funkcję już funkcjonują. Budowę „orlika lekkoatletycznego” w Przyszowie rozpoczęliśmy późną jesienią i planujemy obiekt ten oddać do użytkowania na koniec trzeciego kwartału. Budowę trzech kolejnych obiektów, tj. kompleksu lekkoatletycznego w Stanach, który ma docelowo stanowić główny obiekt sportowy w gminie oraz boisk wielofunkcyjnych w Gwoźdźcu i Maziarni chcielibyśmy rozpocząć jeszcze jesienią.

Rozmawiała Joanna Piechuta

15 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Kontynuacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Chwałowicach i Radomyślu

stw24.pl12 maja 2021
pieniądz-biznes-plany

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak pozyskać wsparcie finansowe

stw24.pl12 maja 2021

Zwalczają szkodnika drzew- Oprysk w lasach Gminny Pysznica

stw24.pl10 maja 2021

Setki Motocyklistów pakowało kolejną walizkę z milionami dla Bartusia

stw24.pl10 maja 2021

101 urodziny Pani Gizeli

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu

stw24.pl4 maja 2021

Wrzuć nakrętki dla Stasia

stw24.pl4 maja 2021

Obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Pysznicy

stw24.pl4 maja 2021