W powiecie

Jaka jest skala przemocy w gminach powiatu?

Jaka jest skala przemocy w gminach powiatu?

Tylko w ubiegłym roku policjanci ze Stalowej Woli oraz z posterunków na terenie powiatu interweniowali 1273 razy w związku z występowaniem przemocy domowej. Zaś przez ośrodki pomocy społecznej wsparciem w związku z występowaniem tego zjawiska jest objęte 280 osób.

To dane przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim za 2016 r. Natomiast liczba rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, którym ośrodki pomocy udzielają wsparcia w poszczególnych gminach z powodu występowania tego zjawiska jest następująca:

Bojanów – 13, Stalowa Wola – 193, Pysznica – 2, Radomyśl nad Sanem – 30, Zaleszany – 41, Zaklików – 1.

Zaś liczba założonych Niebieskich Kart w gminach wynosi: Bojanów – 3, Stalowa Wola – 123, Pysznica – 13, Radomyśl nad Sanem – 12, Zaleszany – 32, Zaklików – 12.

W związku z występowaniem różnych nieporozumień w rodzinach wielokrotnie byli wzywani policjanci. I ta funkcjonariusze ze Stalowej Woli interweniowali 828 razy, a z posterunków w poszczególnych gminach: Bojanów – 82, Pysznica – 110, Radomyśl nad Sanem – 72, Zbydniów(obejmuje również teren gminy Zaleszany) – 56, Zaklików – 125. Ponadto w sumie zostało wniesionych 155 aktów oskarżenia.

W związku z występującą przemocą 9 rodzin z gminy Pysznica oraz po jednej rodzinie z gmin Zaklików i Bojanów zostało skierowane do Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Jak wynika z danych gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zostało skierowane w sumie 15 spraw do sądu rodzinnego, 8 z gminy Radomyśl nad Sanem, 6 z gminy Zaleszany i jedna z gminy Bojanów. Natomiast w sumie 17 osób podjęło leczenie w związku z problemem alkoholowym, 2 z gminy Radomyśl nad Sanem, 15 z gminy Zaleszany oraz jedna z gminy Bojanów.

Program przeciwdziałania przemocy ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie. Ma również przyczynić się do zmniejszenia skali problemu i skutków przemocy. Dlatego też ważne jest podejmowanie kompleksowych działań mających chronić ofiary przemocy, ale też edukację osób ją stosujących.

Powiat realizuje te cele poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z hostelem będący w strukturach Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Placówka ta pomaga osobom dotkniętym przemocą, poprzez różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, a także udzielanie opieki i schronienia w hostelu. W 2016 r. łącznie w SOWiIK-u prowadzono 506 spraw, w tym przemocy dotyczyło 93, zaś schronienie w hostelu znalazło 34 osoby.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021