W powiecie

Jaka jest skala przemocy w gminach powiatu?

Jaka jest skala przemocy w gminach powiatu?

Tylko w ubiegłym roku policjanci ze Stalowej Woli oraz z posterunków na terenie powiatu interweniowali 1273 razy w związku z występowaniem przemocy domowej. Zaś przez ośrodki pomocy społecznej wsparciem w związku z występowaniem tego zjawiska jest objęte 280 osób.

To dane przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stalowowolskim za 2016 r. Natomiast liczba rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, którym ośrodki pomocy udzielają wsparcia w poszczególnych gminach z powodu występowania tego zjawiska jest następująca:

Bojanów – 13, Stalowa Wola – 193, Pysznica – 2, Radomyśl nad Sanem – 30, Zaleszany – 41, Zaklików – 1.

Zaś liczba założonych Niebieskich Kart w gminach wynosi: Bojanów – 3, Stalowa Wola – 123, Pysznica – 13, Radomyśl nad Sanem – 12, Zaleszany – 32, Zaklików – 12.

W związku z występowaniem różnych nieporozumień w rodzinach wielokrotnie byli wzywani policjanci. I ta funkcjonariusze ze Stalowej Woli interweniowali 828 razy, a z posterunków w poszczególnych gminach: Bojanów – 82, Pysznica – 110, Radomyśl nad Sanem – 72, Zbydniów(obejmuje również teren gminy Zaleszany) – 56, Zaklików – 125. Ponadto w sumie zostało wniesionych 155 aktów oskarżenia.

W związku z występującą przemocą 9 rodzin z gminy Pysznica oraz po jednej rodzinie z gmin Zaklików i Bojanów zostało skierowane do Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej.

Jak wynika z danych gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zostało skierowane w sumie 15 spraw do sądu rodzinnego, 8 z gminy Radomyśl nad Sanem, 6 z gminy Zaleszany i jedna z gminy Bojanów. Natomiast w sumie 17 osób podjęło leczenie w związku z problemem alkoholowym, 2 z gminy Radomyśl nad Sanem, 15 z gminy Zaleszany oraz jedna z gminy Bojanów.

Program przeciwdziałania przemocy ma na celu zwiększenie skuteczności działań na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie. Ma również przyczynić się do zmniejszenia skali problemu i skutków przemocy. Dlatego też ważne jest podejmowanie kompleksowych działań mających chronić ofiary przemocy, ale też edukację osób ją stosujących.

Powiat realizuje te cele poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”, które prowadzi Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej z hostelem będący w strukturach Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Placówka ta pomaga osobom dotkniętym przemocą, poprzez różnego rodzaju wsparcie psychologiczne, a także udzielanie opieki i schronienia w hostelu. W 2016 r. łącznie w SOWiIK-u prowadzono 506 spraw, w tym przemocy dotyczyło 93, zaś schronienie w hostelu znalazło 34 osoby.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Kolejny Piknik Rodzinny w Gminie Pysznica

stw24.pl22 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

stw24.pl13 września 2021

Uczniowie kibicowali w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej

stw24.pl13 września 2021

Fotel dla Stalowowolskiej okulistyki

stw24.pl8 września 2021

Nowy rok już w murach szkolnych

stw24.pl1 września 2021

Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Radomyślu

stw24.pl1 września 2021

Plac zabaw w Antoniowie uroczyście otwarty

stw24.pl31 sierpnia 2021