W Stalowej Woli

Jakie niedopatrzenia stwierdziła komisja rewizyjna w MDK?

Jakie niedopatrzenia stwierdziła komisja rewizyjna w MDK?

W drugiej połowie ubiegłego roku komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Stalowej Woli przeprowadziła kontrolę w Miejskim Domu Kultury. Podczas ostatniej sesji rady, Mariusz Kunysz, przewodniczący komisji  przedstawił najważniejsze wyniki pokontrolne.

Radny wyjaśniał, że zgodnie z planem pracy komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli w jednostce organizacyjnej miasta jaką jest MDK. Kontrola odbyła się pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym na podstawie statutu miasta.  Została przeprowadzona w dniach  22 września, 30 września, 3 października oraz 1 grudnia  ubiegłego roku. Miała zakres kompleksowy.

Mariusz Kunysz przedstawiał  najistotniejsze elementy, dotyczące wniosków pokontrolnych.
Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami znajdującymi się w MDK nie stwierdziła zasadniczych zaniedbań i niedociągnięć. Jednak w czasie kontroli stwierdzono pewne nieprawidłowości, do których należy zaliczyć: niezachowanie dyscypliny budżetowej, wnioskowanie o dodatkowe środki w kwocie kilkuset tysięcy złotych w trakcie roku budżetowego, zbyt duża liczba zawieranych umów cywilno – prawnych z etatowymi pracownikami MDK, brak wnikliwej analizy podczas zawierania umów   z artystami, gdy wykraczało to poza zasady regulaminu konkursowego oraz niedostateczne działania zmierzające do rozwiązania problemu uszkodzonej klimatyzacji – mówił.

Jak zaznaczał radny, są to główne wnioski, choć są też i drobniejsze, nie tak istotne.
Protokół został ostatecznie sporządzony 8 grudnia, jest podpisany przez wszystkich członków komisji rewizyjnej, zapoznał się z nim również dyrektor kontrolowanej jednostki, a także prezydent miasta – wyjaśniał radny.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021