W Stalowej Woli

Jesteśmy w czołówce producentów odpadów

Jesteśmy w czołówce producentów odpadów

Stalowa Wola jest w czołówce miast na Podkarpaciu, które wytwarzają najwięcej odpadów komunalnych i przemysłowych. Tak wynika z Raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2016 r. opublikowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

Zebrane w nim dane zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. sporządzonych przez włodarzy gmin.
Z danych wynika, że w ubiegłym roku na Podkarpaciu zebrano łącznie 250 tys. ton odpadów  komunalnych. W stosunku do roku poprzedniego ilość ta zwiększyła się o 90 tys. ton.
W strumieniu odpadów dominowały odpady zmieszane niesegregowane, których było 336 tys. ton, to jest prawie 75 proc. masy ogółu. Odnotowano wzrost odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości odpadów komunalnych z 20 proc. w 2015 r. do 25 proc. w 2016 r. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wyniosła 114 tys ton.
W ubiegłym roku na trenie Podkarpacia funkcjonowało 133 punkty selektywnego zbierania odpadów, w Stalowej Woli są takie dwa zwane Rupieciarniami. Łącznie w województwie zebrano w nich ponad 19 tys. ton odpadów. Najwięcej było tworzyw sztucznych (28,1 proc.), szkła (20 proc.), odpadów ulegających biodegradacji (16 proc.), odpadów wielkogabarytowych (11,6 proc.), odpadów budowlanych i remontowych (8,5 proc.).

A które miasta i powiaty wyprodukowały najwięcej śmieci? Powiat stalowowolski jest w czołówce na Podkarpaciu. Na pierwszym miejscu jest miasto Rzeszów – 15,2 proc., a dalej powiaty: rzeszowski – 7,36 proc., mielecki – 7,1 proc., dębicki – 6,21 proc., stalowowolski 5,86 proc., jarosławski 5,83 proc.

Natomiast, jeśli chodzi o odpady przemysłowe, powstające w toku działalności gospodarczej, gospodarczej, to na Podkarpaciu zostało wytworzone blisko 1 393,5 tys. ton, co stanowiło 1,1 proc. odpadów wytworzonych w Polsce. Najwięcej było odpadów z budów i remontów, procesów chemicznych, przetwórstwa drewna, obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Również jeśli chodzi o odpady przemysłowe, to Stalowa Wola jest w czołówce. Najwięcej tego rodzaju odpadów wytworzyły powiaty: przeworski – 23,2 proc., łańcucki – 20,6 proc., stalowowolski – 14,9 proc., mielecki – 7,5 proc. oraz miasto Rzeszów – 5,3 proc.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021

MSPO 2021- podsumowanie udziału HSW S.A.

stw24.pl15 września 2021

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

stw24.pl14 września 2021