W Stalowej Woli

Kiedy powstanie przejście i runie kładka nad torami?

Kiedy powstanie przejście i runie kładka nad torami?

O to, na jakim etapie są sprawy związane z budową poziomego przejścia przez tory w Stalowej Woli, zapytał podczas ostatniej sesji Rady Miasta radny Mariusz Kunysz. Okazuje się, że realizacja tej inwestycji się przedłuża z powodów formalnych. Wojewoda ma bowiem uwagi co do dokumentacji.

Nieopodal obecnej kładki nad torami będzie wybudowane poziome przejście dla pieszych. Natomiast kładka ma zostać zburzona, gdyż jest w fatalnym stanie i nie spełnia przepisów. Kilka lat temu była doraźnie remontowana, jednak to niewiele pomogło. Obecnie władze miasta są na etapie przygotowywania dokumentacji do nowej inwestycji. Proces ten jest jednak dość długi.
– Cały czas jesteśmy na etapie uzgodnień, dostarczania dokumentów do wojewody. Kilka dni temu podpisywałem dodatkowe pismo z prośbą o przedłużenie terminu, w związku z tym, że trwają ostatnie uzgodnienia z kolejarzami, a postępowanie u wojewody się toczy – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Jak wyjaśniał Sylwester Piechota, naczelnik wydziału inwestycji, transportu i promocji gospodarczej w Urzędzie Miasta postępowanie dot. tej inwestycji jest dosyć długie.
Obejmuje bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę na terenie tzw. zamkniętym, a takim jest teren kolejowy. Wszystkie pozwolenia, zarówno decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje wojewoda.
Okazało się również, że infrastruktura, która wychodzi poza pas kolejowy została zinterpretowana w ten sposób, że ma być objęta jednym pozwoleniem na budowę wydanym przez wojewodę.
Służby wojewody zwracają uwagę na detale związane z dokumentacją projektową. Z niektórymi uwagami, które do nas trafiły nie zgadzamy się, będziemy je wyjaśniać. Ponadto, niektóre kwestie wymagają jeszcze uzgodnienia z kolejarzami. Oczekują, aby szczegółowo opisać czy roboty będą prowadzone przy czynnym torze kolejowym i trakcji elektrycznej, jeśli tak, to jak będą zabezpieczeni pracownicy, pasażerowie korzystający z peronu – wyjaśnia naczelnik. Dodaje, że  jest to trudno określić, gdyż te warunki, już po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy, wykonawca uzgadnia z zarządcą infrastruktury. Wszystkie te uwagi wojewody muszą być jednak wyjaśnione z kolejarzami i z projektantem.

– Zwróciliśmy się do wojewody, ponieważ wyznaczył nam bardzo krótki termin, o możliwość uzgodnienia tych wszystkich dodatkowych uwag z kolejarzami do 15 maja. Nie ukrywam, że w świetle tych procedur i dotychczasowej praktyki, jeśli uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę do końca maja lub połowy czerwca, to będzie sukces – mówi Sylwester Piechota.

Joanna Piechuta

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostre strzelanie na poligonie

stw24.pl30 lipca 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

stw24.pl29 lipca 2021

Przed nami X Jubileuszowy Rajd Honoru

stw24.pl29 lipca 2021

Weź udział w stalowowolskim Jarmarku Lasowiackim

stw24.pl29 lipca 2021

Wycieczka autobusowa – „Bliskie spotkania z architekturą”

stw24.pl29 lipca 2021

Grali o Puchar Starosty

stw24.pl29 lipca 2021

Onko Tour – Rowerem po zdrowie

stw24.pl28 lipca 2021

Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

stw24.pl23 lipca 2021

Będzie remont sali sportowej przy CEZ w Stalowej Woli

stw24.pl23 lipca 2021