W powiecie

Kolejna kompromitacja burmistrza Zaklikowa Zdzisława Wójcika

Kolejna kompromitacja burmistrza Zaklikowa Zdzisława Wójcika

A jednak absurdalne oskarżenia. – Takiego rozwiązania sprawy się spodziewałem – mówi ze spokojem Waldemar Plennikowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. A chodzi o umorzenie postępowania w sprawie dot. zawieszenia go w funkcji dyrektora.

O tym redakcja stw24.pl pisała dwa tygodnie temu, więcej tu. Przypomnijmy, chodzi o zarzuty, które przedstawiło dyrektorowi Stowarzyszenie „Dobre Prawo” reprezentowane przez Jana Pataraniaka. Zarzucało mu m. in. nierzetelne wykonywanie obowiązków, niedopełnienie obowiązków, brak prawidłowego nadzoru nad pracownikami, tajenie przypadków występującej wśród dzieci agresji i kradzieży w szkole. Stowarzyszenie złożyło w tej sprawie wniosek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty i do Burmistrza Zaklikowa, o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i zawieszenie Waldemara Plennikowskiego w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły.

Rzecznik umorzył postępowanie

Sprawą zajął się Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim. W ciągu kilku dni kontroli przeprowadzonej w szkole wysłuchał dyrektora szkoły, zebrał dowody z analizy przedłożonych dokumentów, przesłuchał świadków wskazanych przez stowarzyszenie.

Szczegółowa analiza 9 zarzutów, które stowarzyszenie zawarło we wniosku, wykazała bezzasadność oskarżeń wobec dyrektora, w wyniku czego sprawa została umorzona.

Rzecznik stwierdził, że w wyniku postępowania wyjaśniającego nie uzyskano dowodów świadczących o nierzetelnym wykonywaniu obowiązków przez dyrektora ZSO w Zaklikowie. Opisane przez Stowarzyszenie „Dobre Prawo” zdarzenia były rozpatrywane przez dyrektora, pedagoga, wychowawców klas, a także przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W wielu przypadkach opisy wydarzeń podanych przez Stowarzyszenie były niespójne z zeznaniami świadków, rodzice nie zgadzali się z podaną interpretacją zdarzeń. Rodzice większości uczniów wyrazili niezadowolenie z faktu, że Stowarzyszenie bez ich zgody złożyło skargę. Uznali, że jako rodzice sami potrafią zadbać o interesy swoich dzieci. Dwoje rodziców zgłoszonych przez Stowarzyszenie w charakterze świadków nie przyszło na przesłuchanie. Wielu rodziców w swoich zeznaniach podkreślało dobrą współpracę ze szkołą i możliwość wyjaśnienia w szkole wszystkich wątpliwości.

Prokuratur odmówiła wszczęcia postępowania

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli również zajęła się sprawą, bowiem wpłynęło do niej zawiadomienie od burmistrza Zaklikowa dot. niedopełnienia obowiązków przez dyrektora ZSO w Zaklikowie. Postępowanie to zakończyło się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

– Prowadziliśmy postępowanie pod kątem przekroczenia uprawnień przez Waldemara Plennikowskiego, dyrektora ZSO. Uznaliśmy, że nie ma żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek przekroczenie uprawnień miało miejsce. Nie było żadnych materiałów, które by świadczyły o tym, że dyrektor szkoły czegoś zaniedbał. Samo zawiadomienie było bardzo ogólnikowe – mówi Barbara Bandyga, szefowa Prokuratury Rejonowej.

Na to postanowienie prokuratury, złożyło zażalenie Stowarzyszenie „Dobre Prawo”, ale ponieważ nie jest ono pokrzywdzonym, prokurator odmówił przyjęcia zażalenia. Przy czym w zażaleniu nie było żadnych merytorycznych faktów, ale jedynie przedstawiony statut stowarzyszenia.

Dyrektor był spokojny o finał tej sprawy

– Spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia całej sprawy, innego niż umorzenie, nie mogło być. Oskarżenia wysuwane przez Stowarzyszenie były absurdalne, rozmijały się z rzeczywistością. To była próba szkalowania szkoły, dyrektora, całego grona pedagogicznego. Próbowano w tę rozgrywkę wciągnąć rodziców – mówi Waldemar Plennikowski. Dodaje, że zamierza złożyć do sądu sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Stowarzyszeniu o zniesławienie.

Ponadto przypomina, że tym roku była prowadzona przez kuratorium ewaluacja zewnętrzna w ZSO, czyli szczegółowe sprawdzanie funkcjonowania placówki, dot. m. in. spraw wychowawczych, bezpieczeństwa. Placówka ta wypadła najlepiej w gminie.

Czy ktoś działa na szkodę szkoły?

Wynik postępowania wyjaśniającego jest miażdżący dla reprezentującego Stowarzyszenie „Dobre Prawo” Jana Pataraniaka. Nasuwa się wątpliwość czy wniosek Stowarzyszenia nie był próbą zemsty wobec dyrektora szkoły. Bowie Waldemar Plennikowski zablokował, niezgodny z przepisami i potwierdzony przez kontrolę z kuratorium, wybór Jana Pataraniaka na wiceprzewodniczącego Rady Rodziców. Może więc nie tyle troska o bezpieczeństwo dzieci, a osobiste urazy kierują działaniami przedstawiciela tego Stowarzyszenia.

Warto również przypomnieć, że Jan Pataraniak już w 2014 r. dążył do zwolnienia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. Również wtedy przeprowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim postępowanie wyjaśniające wykazało bezzasadność zarzutów. Odwołanie przeciw umorzeniu sprawy przez Rzecznika Dyscyplinarnego złożone przez pana Jana Pataraniaka do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało odrzucone.

W całej obecnej sytuacji interesująca jest postawa Burmistrza Zaklikowa. Musi dziwić skwapliwość skierowania przez burmistrza, na podstawie wątpliwych zarzutów, zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szkoły. Miało to służyć zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – Waldemara Plennikowskiego. Pismo w tej sprawie zostało napisane, lecz w dniu następnym, zawieszenie dyrektora zostało kolejnym pismem zawieszone, prawdopodobnie pod wpływem prawnika, który wyjaśnił Burmistrzowi Zaklikowa, że samo zawiadomienie do prokuratury czy kuratorium nie daje podstawy do zawieszenia w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły. Takie chaotyczne działania kompromitują Burmistrza Zaklikowa, który okazuje się ignorantem w zakresie prawa.

Niewykluczone więc, że wniosek złożony przez Stowarzyszenie przeciwko dyrektorowi miał być tylko pretekstem do usunięcia niewygodnego dyrektora szkoły przez Burmistrza Zaklikowa.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Jana Pataraniaka, powiedział, że nie widział jeszcze postanowienia rzecznika dyscyplinarnego i nie będzie  się wypowiadał.

Próbowaliśmy się także skontaktować ze Zdzisławem Wójcikiem, burmistrzem Zaklikowa, jednakże nie chciał z nami rozmawiać.

 

 

57 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Powstał portal o Kresach

stw24.pl23 września 2021

Żurawinobranie 2021 w Gminie Pysznica

stw24.pl23 września 2021

Kolejny Piknik Rodzinny w Gminie Pysznica

stw24.pl22 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

stw24.pl13 września 2021

Uczniowie kibicowali w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej

stw24.pl13 września 2021

Fotel dla Stalowowolskiej okulistyki

stw24.pl8 września 2021

Nowy rok już w murach szkolnych

stw24.pl1 września 2021