W Stalowej Woli

Komisja rewizyjna kontrolowała miejską bibliotekę

Komisja rewizyjna kontrolowała miejską bibliotekę

Legalność, gospodarność, rzetelność, zgodność dokumentacji ze stanem faktyczny – te zagadnienia badała miejska komisja rewizyjna, która przeprowadziła kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych uchybień, a wręcz przeciwnie, byli pod wrażeniem, że ta placówka kultury jest tak dobrze prowadzona.

Radny Mariusz Kunysz, przewodniczący komisji rewizyjnej, podczas obrad rady miasta wyjaśniał, że kontrola miała charakter kompleksowy i obejmowała obszerny szereg działań prowadzonych przez bibliotekę Podczas tej kontroli była obecna dyrektor Ewa Biały, która składała stosowne wyjaśnienia i odpowiadała na wszelkie pytania.

W trakcie prowadzonej kontroli komisja zapoznała się z szeregiem dokumentów, m.in. ze statutem, regulaminem wynagradzania, planem wykonania przychodów i kosztów, planem finansowym, schematem organizacyjnym, regulaminem premii, systemem szkoleń, dokumentami z zakupu sprzętu i księgozbioru.

Jak zaznaczał radny Mariusz Kunysz, komisja po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym stwierdziła, że środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań statutowych wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem. Regulaminy, instrukcje, zrządzenia i inne dokumenty, w oparciu o które prowadzona jest bieżąca działalność biblioteki zostały opracowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Komisja w zakresie kontrolowanej tematyki nie stwierdziła w żadnej mierze występowania jakichkolwiek nieprawidłowości, uchybień czy zaniedbań mających wpływ na funkcjonowanie placówki.

– Komisja rewizyjna z uznaniem odniosła się do pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, wyraziła to również podczas rozmów z panią dyrektor. Ze swojej strony chciałbym przekazać podziękowania za tak dobrze zorganizowaną i prowadzoną działalność zarówno pani dyrektor, ale również wszystkim pracownikom. Dziękujemy za prowadzenie w taki sposób tej placówki kulturalnej – mówił przewodniczący komisji Mariusz Kunysz.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021