kultura i rozrywka

Konkurs Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

Konkurs Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Melchiora Wańkowicza
KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Stalowej Woli
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Tarnobrzegu

ogłaszają
KONKURS pod hasłem:
„Przepis na bezpieczne wakacje”

Celem konkursu jest:
propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w różnych miejscach (nad wodą, w lesie, w górach, w domu);
kształtowanie nawyku poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych;
propagowanie zasad bezpieczeństwa na drodze;
opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej;
wdrażanie do zgodnego i skutecznego działania w grupie oraz uczenia się przez zabawę.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu stalowowolskiego.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap szkolny – nauczyciele typują wśród uczniów jedną trzyosobową drużynę /mieszaną/, reprezentującą daną placówkę /po jednej osobie z rocznika/
II etap powiatowy – wytypowane drużyny przystępują do sprawdzianu wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn – organizatorzy zadecydują, ile z nich przejdzie do następnego etapu /maksymalnie 15/.
III etap – praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Dyrektorzy szkół podstawowych zainteresowani udziałem uczniów w konkursie, powinni do dnia 27 maja 2015 roku przekazać do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli – wypełnione karty zgłoszeń (załącznik do niniejszego regulaminu).

Konkurs odbędzie się 13 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli (budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. ks. J. Popiełuszki 10).
Uczniowie powinni zgłosić się na konkurs pod opieką nauczyciela bądź rodzica.

Zagadnienia dotyczące konkursu:
podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa na drodze, znajomość znaków drogowych;
zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w górach, w lesie etc.;
główne zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej;
zasady dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo przy różnych warunkach atmosferycznych;
znajomość prawidłowego wyposażenia roweru.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie, a także zdjęć z konkursu, w materiałach promocyjnych i mediach lokalnych. Niezbędne będzie w tym celu wypełnienie odpowiedniego oświadczenia (załącznik do niniejszego regulaminu).

Kwestie, które nie zostały ujęte w regulaminie, rozstrzygną Organizatorzy.
Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi, zaś wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

Kontakt w sprawie konkursu z Organizatorem pod nr tel. 15 842-10-63 w. 102
Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie biblioteki www. biblioteka.stalowawola.pl

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021