W Stalowej Woli

Kto silny wśród silniejszych?

Kto silny wśród silniejszych?

 Na podstawie rankingów pisma “Wspólnota” dokonywaliśmy porównań pozycji Stalowej Woli z Niskiem i Tarnobrzegiem. Oba wspomniane miasta są traktowane w Stalowej Woli trochę protekcjonalnie, a trochę lekceważąco. Uważa się w Stalowej Woli, że przerasta ona oba wspomniane miasta pod względem potencjału gospodarczego i tempa rozwoju. Porównajmy więc Stalową Wolę z Mielcem. To właśnie Mielec pokazywany jest najczęściej jako miasto lepiej rozwijające się, przyciągające więcej inwestorów i w którym liczba mieszkańców rośnie.

KTO BOGATSZY?

 “Wspólnota” opublikowała ranking bogactwa samorządów za 2015 rok. Stalowa Wola i Mielec znalazły się w tej samej kategorii miast powiatowych. Na 267 sklasyfikowanych miast Mielec z kwotą 2930 zł. na mieszkańca zajął 43 miejsce. Stalowa Wola poprawiła swoją pozycję co do roku 2014, ale i tak Mielec ją wyprzedza. Stalowa Wola zajęła 50 pozycję z kwotą 2846 zł. na mieszkańca. Pod tym względem dystans między Mielcem a Stalową Wolą maleje. Żeby nie popaść w zbyt duże zadowolenie przywołajmy przykład Sandomierza, który zajął 19 miejsce, a gdzie tam Sandomierzowi do Stalowej Woli i Mielca pod względem wielkości potencjału przemysłowego. KTO WIĘCEJ INWESTUJE Mielec i Stalowa wola to miasta pod wieloma względami podobne. Porównywalny jest również ich stopień rozwoju. Dlatego ciekawym będzie porównanie ile inwestują w infrastrukturę techniczną. Za rok 2014 Stalowa Wola bije na głowę Mielec, bo na 267 miast zajęła 5 miejsce z wydatkami 1119 zł. na mieszkańca. Mielec zajmuje dopiero 133 miejsce z kwotą 323 zł. na osobę. Podobna dysproporcja występuje gdy porówna się wielkość środków własnych w tych nakładach. Stalowa Wola wydała 643 zł., a Mielec 199 zł. Jak wyjaśnić te różnice? Stalowa Wola bardzo dużo inwestuje w uzbrojenie terenów na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mielec ma to z głowy, bo w mielecką SSE inwestuje niemal wyłącznie sama SSE. Drugi powód to małe korzystanie przez Mielec ze środków unijnych. O tym szerzej poniżej.

KTO WIĘCEJ POZYSKUJE?

Podobnie duża różnica między Mielcem i Stalową Wolą występuje pod kątem pozyskiwania środków zewnętrznych. Za lata 2004 – 2014 na 267 miast Stalowa Wola zajęła 16 miejsce z kwotą 2858 zł. na mieszkańca, a Mielec dopiero 140 z kwotą 1136 zł. Wyraźnie widać, że Mielec mało albo nieskutecznie zabiega o środki zewnętrzne. Mimo to zrealizowano tam wiele inwestycji drogowych z obwodnicą na czele i mostem na Wiśle, które racjonalność ekonomiczna jest mocno wątpliwa. Jednak to już efekt różnicy we wpływach w samorządzie województwa. Tu Mielec ma zdecydowanie silniejszą pozycję niż Stalowa Wola.

KTO WIĘCEJ POŻYCZA?

Porównanie wielkości zadłużenia pokazuje, że inwestycje infrastrukturalne i związane z tym pozyskiwanie środków zewnętrznych mają swój nie mały koszt. Na rok 2014 Stalowa Wola ma zadłużenie na poziomie 33% budżetu, co plasuje ją na 137 miejscu wśród 267 miast. Jest zadłużenie spore, ale bezpieczne. Jednak na tle Mielca, który ma niemal zerowe zadłużenie Stalowa Wola wygląda blado. Dodajmy dla porządku, że Mielec ze swoim zadłużeniem zajmuje 264 miejsce na 267 miast. Tak niskie zadłużenie stwarza Mielcowi szanse na szerokie korzystanie ze środków zewnętrznych. Oczywiście pod warunkiem, że zmieni swoją politykę pod tym względem.

 WNIOSKI

Pierwszy wniosek jest taki, że nie potwierdzają się opinie o tym, że Mielec szybciej się rozwija niż Stalowa Wola. Drugi wniosek wskazuje, że cały czas oba miasta dysponują porównywalnym potencjałem rozwojowym. I trzeci wniosek pokazuje, że Mielec swoją pozycję zawdzięcza inwestycjom samej SSE i mocnemu, politycznemu przełożeniu na władze samorządu województwa. To jego przewaga nad Stalową Wolę, która sama musi inwestować wielomilionowe kwoty w infrastrukturę w SSE i nawet nie ma swojego radnego w Sejmiku.

Andrzej Tomaszewski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

stw24.pl12 kwietnia 2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

stw24.pl12 kwietnia 2021

Rozwadowski Trag Staroci

stw24.pl12 kwietnia 2021

Konkurs „Tytus w Stalowej Woli”

stw24.pl8 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Dworzec PKP w Rozwadowie odzyska dawny blask

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021