W Stalowej Woli

Kto utrzymuje schrony w mieście?

Kto utrzymuje schrony w mieście?

Na terenie Stalowej Woli znajduje się w sumie 47 miejsc, w których mieszkańcy mogliby znaleźć  schronienie w czasie wojny. Okazuje się, że za ich utrzymanie i remont są odpowiedzialni właściciele obiektów, w których to te miejsca się znajdują.

W mieście jest 35 schronów, które są wyposażone m.in. w urządzenia filtro-wentylacyjne, wyjście tunelowe, tzw. zapasowe spełniając jednocześnie funkcję czerpni powietrza oraz  12  tzw.  miejsc ukrycia, które tych urządzeń nie mają.
Te budowle znajdują się w budynkach wielorodzinnych, głównie w blokach, które były budowane końcem lat 50. i początkiem 60.  W blokach jest 15 schronów i 11 miejsc ukrycia. Pozostałe 35 schronów i 12 miejsc ukrycia znajduje się na terenie zakładów, głównie mieszczących się na obszarze dawnej Huty.  Jeśli chodzi o bloki, to pomieszczenia te na co dzień są wykorzystywane do rożnych celów, służą m.in. jako miejsca spotkań wspólnot mieszkaniowych, podręczne magazyny, suszarnie.
Jak wyjaśniał Sławomir Włodarczyk, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta, podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, wszystkie schrony i miejsca ukrycia stanowią część wspólną nieruchomości. W momencie, kiedy lokale mieszkalne zostały wyodrębnione jako własność  poszczególnych mieszkańców, to oni nabyli niejako w częściach ułamkowych  prawo do nich.
Jedyny taki obiekt, który jest w dyspozycji miasta, to schron w budynku przy ul. Wyszyńskiego 15. Oprócz schronu jest też stanowiskiem kierowania, które w myśl przepisów  dotyczących obronności, każda gmina powinna posiadać.

– Stanowisko takie jest uruchamiane w sytuacji wprowadzenia czasu podwyższonej obronności państwa, bądź w sytuacji zaistnienia różnego rodzaju zagrożeń kryzysowych – mówił naczelnik. W tym roku miasto planuje remont tego obiektu. W budżecie zostało zabezpieczone 40 tys. zł. Została zlecona dokumentacja i będzie ogłaszany przetarg. Jeśli zaś chodzi o pozostałe obiekty stanowiące budowle ochronne, to gmina nie ma możliwości do podjęcia jakiś działań związanych z ich  remontem.
Radny Marcin Siembida pytał w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Wyszyńskiego 23, który jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową, gdzie mogą się oni zwrócić z prośbą o dofinansowanie na remont i zakup wyposażenia, co jest konieczne ze względu na upływający termin ważności, chodzi m.in. o środki łączności, tabletki do uzdatniania wody, maski przeciwgazowe, apteczki. Obecnie wspólnota remontuje łazienki w tym pomieszczeniu.

Sławomir Włodarczyk wyjaśniał, że obecnie obowiązujące przepisy obrony cywilnej jak i  zarządzania kryzysowego nie określają kto, kiedy, i w jakich okolicznościach  ma współfinansować utrzymanie  tych obiektów i przeprowadzać remonty. Ta sytuacja trwa już od dwudziestu kilku lat. W ubiegłym roku podjęto próbę stworzenia przepisów. Powstał projekt dotyczący warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać schrony. Dokument ten kompleksowo ujmuje tę problematykę. Mówi w jakich okolicznościach i kto powonienie partycypować w kosztach utrzymania i eksploatacji tych obiektów, a także remontów.
– Niestety, na dzień dzisiejszy jest to tylko projekt, a nie prawo obowiązujące. W przypadku, gdy schrony znajdują się  w budynkach wielorodzinnych, niestety ten obowiązek  spada na właściciela tej nieruchomości. Nie ma możliwości, by do tych schronów zapewniać wyposażenie formacji  obrony cywilnej. To można zrobić, w sytuacji, gdy jest wprowadzony stan wyższej gotowości obronnej państwa. Dopóki nie będzie rozwiązania  systemowego, państwo  nie będzie współfinansować utrzymania tych obiektów, a w szczególności remontów, to sytuacja nie ulegnie zmianie – tłumaczył naczelnik.  Zaznaczał, że roczny budżet na obronę cywilną wynosi 25 tys. zł i tyleż samo na zarządzanie kryzysowe.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021