W Stalowej Woli

Które zabytki miejskie przejdą „lifting”?

Które zabytki miejskie przejdą „lifting”?

Przyjęty przez samorząd „Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Stalowa Wola na lata 2018 – 2021” zakłada prace przy różnych obiektach w mieście mające na celu ich ochronę, modernizację, a także nadanie im nowych funkcji.

Program wskazuje, że przy każdorazowym uchwalaniu budżetu gminy część funduszy powinna być przeznaczona na prace remontowe i porządkowe związane z obiektami i przestrzeniami zabytkowymi regionu, w tym także jeśli chodzi o pielęgnację i rewaloryzację zabytkowej zieleni poszczególnych obiektów, a także parków i cmentarzy. Fundusze także powinny być przeznaczone na działania edukacyjne i promocyjne związane z promocją dziedzictwa regionu, a także prace studialne, projektowe i dokumentacyjne obiektów i przestrzeni zabytkowych. Ponadto samorząd może też wspierać działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe związaną z ochroną zabytków i tradycji.

W programie zostały wyszczególnione inwestycje związane z ochroną zabytków, które są planowane i prowadzone w latach 2018 – 2022 przez gminę, są to:

– plac Piłsudskiego – kulturalne centrum miasta, nadanie temu miejscu nowych funkcji w celu stworzenia warunków do aktywizacji mieszkańców i promocji osiedla Fabrycznego, koszt – 14 924 500 zł,

– podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej i poszerzenie usług społecznych poprzez modernizację Miejskiego Domu Kultury, koszt – 7 078 038 zł,

– przystosowanie lokalu przy ul. Dmowskiego 11 do prowadzenia miejsca spotkań i organizacji zajęć aktywizujących odpowiadających potrzebom mieszkańców osiedla Fabrycznego, koszt – 426 600 zł,

– kompleksowe zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dmowskiego, koszt – 1 065 000 zł,

– „Ogrody miejskie na os. Fabrycznym”, zielony skwer pomiędzy ulicami Dmowskiego, Niezłomnych i Popiełuszki, koszt – 700 000 zł,

– przywrócenie dawnego charakteru rynku oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Rozwadowa, stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców i promocji
osiedla Rozwadów oraz modernizacja ulic otaczających rynek, koszt – 12 500 000 zł,

– przywrócenie funkcji społecznych oraz kulturalnych budynkowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rozwadowie poprzez jego modernizację,

– rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, koszt – 4 078 228 zł,

– modernizacja dworca kolejowego Stalowa Wola- Rozwadów, koszt – 6 910 000 zł

– rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego z poszerzeniem funkcji edukacyjno – rekreacyjnej, koszt – 1 230 000 zł

– rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, koszt 5 247 066 zł.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021