W Stalowej Woli

Kumulacja w szkołach

Kumulacja w szkołach

Podkarpacka Kurator Oświaty zapewnia, że dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów nie zabraknie w przyszłym roku miejsc w szkołach średnich. W całym województwie będzie prawie o 1 tys. miejsc więcej w liceach, technikach i szkołach branżowych. Strachu o miejsca w szkołach nie ma w samej Stalowej Woli. Istnieje tylko drobna niepewność. Ma być rozwiana w piątek podczas spotkania dyrektorów szkół z władzą powiatową.

W przyszłym roku o przyjęcie do trzech rodzajów szkół po raz pierwszy będą ubiegać się równocześnie absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum. W niektórych szkołach będzie bardzo ciasno. Rekrutacja do szkół średnich będzie zróżnicowana i różny też system kształcenia. Uczniowie gimnazjów i podstawówek nie będą rywalizować o te same miejsca. Uczniowie, którzy ukończą szkołę podstawową będą mieli do wyboru 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum lub 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Absolwenci gimnazjów będą wybierać między 3-letnim liceum, 4-letnim technikum i 3-letnią zawodówką oficjalnie zwaną szkołą branżową.

Różne będą zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Wynika to z różnych programów nauczania. Nieodmienną pozostaje tylko zasada, że im uczeń lepszy, tym większą będzie miał szansę dostania się do lepszej szkoły średniej. Każda taka szkoła będzie musiała przygotować taką samą liczbę miejsc dla tych po podstawówkach i po gimnazjach. Większą niż wcześniej uwagę będzie się przykładać do ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz do wyników z egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego. Pod uwagę będą brane oceny z języka polskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły średniej. Uczniowie mają więc jeszcze sporo czasu do przygotowania się. W pierwszej kolejności jak zawsze będą przyjmowani laureaci i finaliści konkursów o olimpiad przedmiotowych. Tu jednak będzie drobna dysproporcja, bo uczniowie szkół podstawowych mają możliwość startu w czterech konkursach, gimnazjaliści w ośmiu.

Pierwsi ósmoklasiści z podstawówek i ostatni trzecioklasiści z gimnazjów mogą spokojnie przygotowywać się do czerwcowej rekrutacji. Nerwowość udziela się już dyrektorom szkół. Minister Anna Zalewska tradycyjnie uspokaja, że kumulacja roczników nie sparaliżuje szkół. Niektóre szkoły rozważają jednak naukę na dwie zmiany lub nauczanie w soboty. Przypominamy, że luksus wolnej soboty liczy 33 lata. Praca w dniu wolnym to oczywiście dodatkowe pieniądze dla nauczyciela. Dla ucznia tylko zmora. Stalową Wolę raczej to ominie. – Nie przewidujemy takich rozwiązań, ale konkretne kroki zostaną podjęte po piątkowym spotkaniu z dyrektorami szkół – mówi Bożena Karlik, naczelnik Wydz. Oświaty Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Największego oblężenia absolwentów podstawówek i gimnazjów może spodziewać się Liceum Ogólnokształcące im. KEN. – Sytuacja będzie dla nas pewnym wyzwaniem, jednak nie obawiamy się jej – twierdzi dyrektor Mariusz Potasz. Szkoła przy ul. Staszica będzie miała w roku szkolnym 2019/20 czternaście (!) pierwszych klas. I co ciekawe, nie będzie to pierwszy taki rok w historii LO im. KEN. Mimo zwiększonej liczby pierwszych klas, w liceum cieszącym się największą w powiecie liczbą laureatów olimpiad, nie będzie nauki w soboty ani na dwie zmiany.

Marcin Swobodny 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021