W Stalowej Woli

Kwitnie budownictwo i handel

Kwitnie budownictwo i handel

Blisko 9 tys. firm z sektora prywatnego i publicznego było zarejestrowanych w ubiegłym roku na terenie powiatu stalowowolskiego. Zdecydowana większość to małe przedsiębiorstwa, choć kilka zatrudnia ponad tysiąc osób.

Z „Analizy sytuacji na rynku pracy w powiecie stalowowolskim” przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli wynika, że na koniec ubiegłego roku w powiecie stalowowolskim było zarejestrowanych 8 916 podmiotów gospodarczych (nie są tu wliczane osoby, które prowadzą indywidualnie gospodarstwa rolne) i było to o 10 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Liczba firm w powiecie od 2011 roku do 2015 roku systematycznie wzrastała, choć w 2016 roku nastąpił nieznaczny spadek, bo było o 10 mniej niż rok wcześniej.

W zdecydowanej większości są to przedsiębiorstwa prywatne, których jest 8 585 to jest 96,3 proc., zaś w sektorze publicznym jest 300 to jest 3,4 proc., a dla 31 podmiotów nie została określona forma własności ze względu na brak informacji w rejestrze REGON.

Najwięcej firm ma swoją siedzibę na terenie Stalowej Woli – 69,2 proc., a następnie w gminach: Pysznica – 8,2 proc., Zaleszany – 8,1 proc., Zaklików – 5,4 proc., Radomyśl nad Sanem – 5,3 proc., Bojanów – 3,8 proc.

Wśród nich dominują takie branże jak: handel hurtowy i detaliczny łącznie z naprawą pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 32,2 proc., budownictwo – 11,7 proc., przetwórstwo przemysłowe – 8,7 proc., pozostała działalność usługowa – 8,3 proc., działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,2 proc.

W przypadku tych firm zdecydowana większość jest prowadzona przez osoby fizyczne – 6 587 (77,7 proc.). Pozostałe podmioty to: spółki handlowe – 512, spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 68, spółdzielnie – 37, fundacje – 25, stowarzyszenia i organizacje społeczne – 342.

Natomiast w podmiotach publicznych dominowała edukacja – 44 proc., a w dalszej kolejności działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 29 proc., administracja publiczna i obrona narodowa łącznie z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi – 8 proc., opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7,3 proc.

W ubiegłym roku do rejestru Regon zostało wpisanych 5 594 nowych podmiotów, a w wyrejestrowanych zostało 576.

Najwięcej nowych firm rozpoczęło działalność w handlu – 135, a następnie w budownictwie – 75, działalności naukowej i technicznej – 68, pozostałej działalności usługowej – 45, przetwórstwie przemysłowym – 41, transporcie i gospodarce magazynowej – 41, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 30.

Zaś jeśli chodzi o największą liczbę wykreślonych podmiotów odnotowano w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 198, budownictwo – 93, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 47, przetwórstwo przemysłowe – 40.

Zdecydowaną większość – 8 528 (95,6 proc.) to małe firmy zatrudniające do 9 osób, 301 (3,4 proc.) zatrudniają od 10 do 49 osób, a 72 zatrudniało od 50 do 249 pracowników. Tylko 15, to duże firmy zatrudniające 250 i więcej osób, wśród nich są 4 zatrudniające powyżej 1000 pracowników.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021